"own benefit" translation into Hungarian

EN

"own benefit" in Hungarian

See the example sentences for the use of "own benefit" in context.

Similar translations for "own benefit" in Hungarian

own noun
Hungarian
own adjective
Hungarian
to own verb
benefit noun

Context sentences for "own benefit" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishSir, I care that you look your best always, for your own benefit.
- Uram, én törődöm vele, hogy mindig a legmegnyerőbb képet nyújtsa, a saját érdekében.
EnglishGillian suggested that the patterns might have been adapted by the Clideu for their own benefit.
Gillian azt mondta, hogy talán a minták a clideuk saját javát szolgálják.
EnglishThis was a lie, but she felt it did no harm, since she told it mostly for her own benefit.
- Ez nem volt éppen igaz, de a maga vigasztalására megjárta.
EnglishIt should not be my job to ask whether they are doing it for altruistic reasons or for their own benefit.
Nem az én tisztem, hogy nyomozzak az után, vajon ezt altruista okokból avagy saját javukra cselekszik-e.
EnglishIn other countries, the government uses taxpayers' money to finance newspapers used for its own benefit.
Más országokban a kormány az adófizetők pénzét használja fel a saját érdekét szolgáló újságok finanszírozására.
EnglishIn reality they do this only for their own benefit.
A valóságban ezt kizárólag saját hasznukra teszik.
EnglishThey are plundering its economic resources for their own benefit and they are not granting their citizens fundamental rights.
Az ország gazdasági erőforrásait kifosztják, saját javukra fordítják, és nem biztosítják a polgárok alapvető jogait.
EnglishA contract is made for a limited period, for a specific purpose, between two or more parties, each seeking their own benefit.
A szerződés egy meghatározott időszakra szól, konkrét célt szolgál, két vagy több fél között, akik saját hasznukat keresik.
EnglishMillions of citizens work in other countries than their own and should benefit from the legal social rights due to them and their families.
Több millió polgár dolgozik származási országától eltérő országban, és nekik és családjuknak kijárnak a szociális jogok.
EnglishIt's for your own benefit.
EnglishTime to get the hell out of here, the pilot of the first B-52 shouted-for his own benefit more than for his copilot or the rest of the crew.
Ideje elpucolni innen kiáltotta a vezérgép pilótája inkább a saját megnyugtatására, mint másodpilótájának és a legénység többi tagjának szánva.
EnglishMystra's dictates were quite strict: her priestesses could never call on her for their own benefit, and Braer had warned her how few riches he'd made ready for her to call on.
Mystra törvényei szigorúak voltak: papnői nem szólíthatják meg őt saját jutalmuk érdekében Braer is figyelmeztette, hogy milyen kevés jó származhat ebből.
EnglishThe Earth invented the computer Internet for its own benefit, and we now, being the top organism on this planet, are trying to allocate resources in order to protect the biosphere.
A Föld a saját érdekében feltalálta a számítógépes Internetet, és most, mint a bolygó csúcsélőlényei, próbálunk erőforrásokat biztosítani a bioszféra védelmére.
EnglishNo one would deny that you have earned a thousand rests, but please take pity on those who would dare ask you to forgo one, for their own selfish benefit. oo Thank you.
Mi vagyunk a tanúi, hogy tucatnyi szombatos kiruccanást is megérdemelnél, de kérlek, szánd meg azokat, akik önz érdekbl arra kérnek, mondj le a magányról a kedvükért - egyelre.
EnglishThis example from the Jordan Valley, like that from Tell Abu Hureyra, illustrates that the first farmers used their detailed knowledge of local species to their own benefit.
Ez a példa a Jordán völgyéből, akárcsak a korábbi Teli Abu Hureyrából, jól szemlélteti, hogy az első földművesek a helyi fajok alapos ismeretét hogyan fordították saját hasznukra.

Other dictionary words

English
  • own benefit

More translations in the Hungarian-English dictionary.