"own blood" translation into Hungarian

EN

"own blood" in Hungarian

See the example sentences for the use of "own blood" in context.

Similar translations for "own blood" in Hungarian

own noun
Hungarian
own adjective
Hungarian
to own verb
blood noun
to blood verb

Context sentences for "own blood" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishHe took her arm and the touch of his hot hand made her own blood heat.
Kevin megfogta a lány karját, és forró kezének érintésétől felforrt Nimue vére.
EnglishAnd I perceived the moment I touched her that she lay dead in a pool of her own blood.
Ahogy megérintettem, akkor láttam, hogy holtan fekszik a tulajdon vérében.
EnglishI will drown them in their own blood, since that seems to be their choice.
A saját vérükbe fojtom bele őket, és ezt csak saját maguknak köszönhetik!
EnglishShe walked her bike up closer, biting her lip so hard she could taste her own blood.
Közelebb tolta a mocit, és olyan erősen beleharapott az ajkába, hogy érezte a saját vérét.
EnglishHe was in his element, his own world of blood-lines, intermarriages, and strange rules.
Elemében volt a vérvonalak, beházasodások és különös szabályok világában.
EnglishI had robbed myself of my own Child of the Blood by my own splendid designs.
Nagyravágyó terveimmel magamat fosztottam meg a vámpírgyermekemtől.
English'All three will lie dead in their own blood before this week sees its end.'
Mielőtt véget ér a hét, mind a hárman saját vérükben fognak feküdni!
EnglishHer hand lay on it now, stained with her own blood-there was so much blood, so much.
Rajta volt a keze, azon meg a tulajdon vére - annyi, de annyi vér.
EnglishIt was the blood passing too rapidly into my own blood, but I didn't know it.
Valójában túl gyorsan hatolt a vér a vérembe, de ezt nem tudtam.
EnglishShe was kissing me, kissing the artery through which her own blood so violently flowed.
Szája megérintette a nyakamat, engem csókolt, az eret csókolta, amelyben az ő vére vágtatott.
EnglishHe kissed the wound, letting a bit of his own blood heal it.
Megcsókolta a sebet, ráengedett egy cseppnyit a saját véréből, hogy begyógyuljon.
EnglishYes, she did send samples of her own blood and tissue, but there's no evidence she was sick.
Igen, mintákat a saját véréből és szöveteiből, de arra nem mutatott jel, hogy beteg lenne.
EnglishHe could see its edge now, a shimmering line of force edged with his own blood.
Most már látta az élét; sötét vonal a saját vérével festve.
EnglishBlood smeared one cheek, but Pellaeon couldn't tell if it was Daala's own blood or someone else's.
Az arcára száradt vérről nem lehetett megállapítani, hogy a sajátja-e vagy másvalakié.
EnglishHis hand slipped from Eve's arm; he fell to his knees, smelling his own blood in his nose.
Grillo keze lecsúszott Eve karjáról, térdre esett, és megérezte orra eleredt vérének sós illatát.
EnglishThe marauder screamed and gagged, both on his own blood and on his tongue.
Digon hörgött, fulladozott saját vérétől és nyelvétől.
EnglishYou have never blenched at the sight of Ulfish blood; prepare yourself for the colour of your own Ska blood!
Soha nem sápadt el az ulf vér láttán; most felkészült a ska vér látványára?!
EnglishWherefore Jesus also, that he might sanctify the people by his own blood, suffered without the gate.
Olyan oltárunk van, amelyről nem ehetik az, aki a sátornak szolgál.
EnglishWho should one leave one's money to except one's own flesh and blood?
Kire hagyná az ember a vagyonát, ha nem a tulajdon vérére?
EnglishI had passed onto David my own vintage blood mixed with a strain even older than Maharet's.
Vérem borába, amelyet Davidnek kínáltam, még egy Maharetnél is ősibb tőkén termett fürt ontotta levét.

Other dictionary words

English
  • own blood

Even more translations in the English-Greek dictionary by bab.la.