"own brother" translation into Hungarian

EN

"own brother" in Hungarian

EN own brother
volume_up
{noun}

own brother
own brother

Similar translations for "own brother" in Hungarian

own noun
Hungarian
own adjective
Hungarian
to own verb
brother noun

Context sentences for "own brother" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishYou have grown to be like my own brother and this parting wrings my heart.
Úgy tekintelek, mint a tulajdon testvéremet, s elválásunk sebet ejt szívemen...
EnglishAnd my own mortal brother, Paul: how dismally, mortally I had disappointed him!
És halandó fivérem, Paul: milyen szörnyű, halálos csalódást okoztam neki!
EnglishAnd you could hardly have hoped for a better match than the King's own foster-brother!
- S nemigen remélhettél volna jobb frigyet, mint a király tulajdon nevelt fivérét.
EnglishI could have gone to my death with none knowing I had borne a child to my own brother.
Úgy halhattam volna meg, hogy senki sem tudta: gyermeket szültem tulajdon öcsémnek.
EnglishOh, Mistress, I hope you know this man better than you knew your own brother.
Ó, úrnőm, remélem, jobban ismered ezt az embert, mint a bátyádat!
EnglishSometimes I think he'd forget his own brother if I wasn't sewn on.
Néha azt hiszem, elfelejtené a saját testvérét is, ha nem lennénk összenőve.
EnglishWe may disagree, but he would not imprison his own brother.
Lehet, hogy nem értünk egyet, de akkor sem fogja bebörtönözni a saját testvérét.
EnglishHe looked at the youthful Elf for a moment, reminded suddenly of his own brother's young age.
Balinor rápillantott az ifjú elfre, és hirtelen mintha öccse fiatalkori mását látta volna.
EnglishWhich meant another duel, this time with his own brother.
Ami azt jelentette, hogy egy újabb párbaj vár rá, ezúttal saját fivérével.
EnglishDo you think a Dybbuk kills your own brother for nothing?
Gondolod, hogy egy dibbuk a nagy semmiért öli meg a bátyádat?
EnglishThat this unchaste harlot of a sister of yours, she is such a one as would practice her whore's arts on her own brother-!
- Hogy ez a szemérmetlen ringyó nővéred a saját öccsén gyakorolja a szajhálkodást?!
EnglishAll because I had rejected him, his own brother!
És mindezt azért, mert elutasítóan viselkedtem vele; a saját öccse!
EnglishYes, like my own brother, he repeated unsteadily.
Igen, akárha a testvérem volnál... - ismételte bizonytalanul.
EnglishBut Lancelet and I are first cousins, and when I was a little girl, I was more like him than like my own brother.
No de Lancelet az első unokafivérem, és kislány koromban jobban hasonlítottam rá, mint a saját öcsémre.
EnglishI needed answers of my own, brother.
Meg kellett tudnom a választ a kérdéseimre, fivérem.
EnglishShe had not liked him much, but because her heart hungered for her own small brother, she had let the lonely boy run about after her.
Nem nagyon kedvelte, ám annyira vágyakozott az öccse után, hogy hagyta, hogy a fiúcska a nyomában járjon.
EnglishThe disowning ritual's been readby your own brother and sister and only a fool would say that could happen without cause.
Tulajdon bátyja és húga hozták nyilvánosságra a kitagadó nyilatkozatot, bolondok lennénk azt hinni, hogy ok nélkül tették.
EnglishMarried to thy own brother!
Férjhez mentél a saját fivéredhez!
EnglishHe drank a great deal of brandy and smoked very heavily, but he would see no society and did not want any friends, not even his own brother.
Rengeteg konyakot ivott, és erősen dohányzóit, de társaságba nem járt, nem vágyott barátokra, apámmal is alig érintkezett.
EnglishThat wet end or your own brother?