"own case" translation into Hungarian

EN

"own case" in Hungarian

See the example sentences for the use of "own case" in context.

Similar translations for "own case" in Hungarian

own noun
Hungarian
own adjective
Hungarian
to own verb
case noun
to case verb

Context sentences for "own case" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIn any case, Rhulads own army would present the western body of the Edur advance.
Mindenesetre a Tiste Edur sereg nyugati felét Rhuland saját hadereje alkotta.
EnglishBut I come now to my own case, in which there was at this time no little nicety.
De visszatérek saját helyzetemre, amely ebben az időben nem csekély mértékben kényes volt.
EnglishBut in your own case the CIA has an unlimited unrecorded budget.
De például a CIA korlátlan és ellenőrizetlen költségvetéssel rendelkezik.
EnglishThey understood that this sounded remarkably like their own case.
Mindketten tudták, ez nagyon úgy hangzik, mint a biztonsági őr esete.
EnglishIt is my experience that so many offenders against the law ruin their own case by saying too much.
Régi tapasztalatom, hogy sok bűnös azzal árulja el magát, hogy feleslegesen sokat beszél.
EnglishIn his own case, Ryan had done well in the trading business, but he finally found it unsatisfying.
Õ maga is itt kötött ki, mert rá kellett jönnie, hogy bármennyi pénzt keressen is, önmagában az soha nem fogja kielégíteni.
EnglishThey found him stuffed in his own display case.
EnglishSo you're on your own in this case.
EnglishBut I go back to my own case.
EnglishI was overwhelmed with grief for him; my own case gave me no disturbance compared to this, and I loaded myself with reproaches on his account.
Eltöltött az érte való bánat; ehhez képest a saját ügyem nem is nyugtalanított, és elhalmoztam magamat szemrehányásokkal miatta.
Englishto conduct one's own case
EnglishBut he has kept tampons for the last few years, just in case my own hormones got the better of the ones he had been pumping me with.
Az elmúlt néhány évben azonban már tartott otthon tampont, arra az esetre, ha a belém pumpált hormonok mégis alulmaradnának a sajátjaimmal szemben.
EnglishSimilarly, this scandalous state of affairs that sees credit rating agencies be the judges in their own case, for the sole benefit of the banks, must be stopped.
Hasonlóképp véget kell vetni a botrányos állapotnak, amelyben a hitelminősítő intézetek a saját ügyükben bíráskodhatnak, kizárólag a bankok érdekét tartva szem előtt.
EnglishWhereupon Bergamino, without a moment's reflection, told the following story, which could not have fitted his own case more exactly if it had been long premeditated.
Akkor Bergamino, mintha már rég ideje kieszelte volna a mondókáját, egy pillanatig sem gondolkodott, hanem a maga ügyének támogatására azon nyomban belefogott a következő elbeszélésbe.

Other dictionary words

English
  • own case

Do you want to translate into other languages? Have a look at our English-Vietnamese dictionary.