"own child" translation into Hungarian

EN

"own child" in Hungarian

See the example sentences for the use of "own child" in context.

Similar translations for "own child" in Hungarian

own noun
Hungarian
own adjective
Hungarian
to own verb
child noun
Hungarian

Context sentences for "own child" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishA young woman with her own child, with a life ahead of themjust the two of them.
Gyereket szülni, mégse pórázon járni, az az igazi, gondolta el Jenny Fields.
EnglishHer own child, and she would have passed over into adulthood regardless of age.
Az ő gyereke, akivel kortól függetlenül átlépi a felnőttség küszöbét!
EnglishI had robbed myself of my own Child of the Blood by my own splendid designs.
Nagyravágyó terveimmel magamat fosztottam meg a vámpírgyermekemtől.
EnglishWe are none of us embarked on this course for our own happiness, my child.
Egyikünk sem az önnön boldogságáért lépett erre az útra, gyermekem.
EnglishShe lifted the baby up, and I saw with my own eyes a living child!
A magasba tartotta a babát, és a tulajdon szememmel láttam, hogy él!
EnglishHer own child, and nobody, I mean nobody, was going to shove her around anymore.
Többé senki, értsd és mondd, senki nem dirigálhatja!
EnglishWell, you must do your own will, child, Taliesin said gently.
- Nos, azt teszed, amit akarsz, gyermekem - mondta gyengéden Taliesin.
English`Oh, come on, Michael, don't you want to know your own child!
Ugyan már, Michael, hát nem akarod megismerni a tulajdon gyermekedet?
EnglishAll she said was: 'A woman oughtn't have to bury her own child.'
De ő csak annyit mondott: Asszonynak nem való a gyerekét temetni.
EnglishWell, it's not every day you're fired by the mother of your own child.
Hát, nem minden nap rúgja ki az embert a gyermeke anyja.
EnglishOnly last year in my own constituency a child in a school and a baby in a crèche contracted the disease.
A saját szavazókörzetemben csak tavaly egy iskolás és egy bölcsődés is elkapta a betegséget.
EnglishIndeed Merrick sat in the very oxblood leather chair which she'd claimed for her own as a child when we first met.
Megbújt a repedezett régi bőrrel kárpitozott fotelben, és mintha aludt volna.
EnglishBut Uriens' son is not your own child? someone else asked.
- Uriens fia tehát nem a sajátod? - kérdezte egy másik hölgy.
EnglishA son she adopted because her own son died, How did her own child die?
Mrs. Burton-Cox saját fia gyerekkorában meghalt.
EnglishHe had now also committed the lowest crime which an American could commit, which was to kill his own child.
És most elkövette a legalávalóbb bűnt, amit egy amerikai elkövethet: megölte tulajdon gyermekét.
EnglishIf you want to screw up your own child, that's your right.
Ha el akarják rontani a gyereküket, az az önök saját joga.
EnglishHe'd been man enough to put her here, but not enough to protect her and his own child from what was happening now.
Ahhoz elég férfi volt, hogy ide juttassa, de ahhoz már nem, hogy megvédje őt és a gyermeküket.
EnglishShe wanted, I suppose, a child to replace her own child.
Úgy gondolom mindenképpen gyereket akart.
EnglishHe'll look for his own child, I'd guess.
Gondolom, előbb mindenképpen felkeresi a saját gyermekét.
EnglishI do not like to boast of my own child, but to be sure, Jane - one does not often see anybody better looking.
Nem szeretek dicsekedni a saját lányommal, de hát az én Jane-em... az ember nem mindennap lát ilyen szép teremtést.

Other dictionary words

English
  • own child

Search for more words in the English-Korean dictionary.