EN page
volume_up
{noun}

page (also: facet, side, wing)
volume_up
oldal {noun}
For page styles, the next style is applied when a new page is created.
Oldalstílusoknál a következő stílus új oldal létrehozásánál kerül alkalmazásra.
Select the page style for the page that follows the manual page break.
Válassza ki a kézi oldaltörés után következő oldal stílusát.
Enter the new page number for the page that follows the manual page break.
Írja be a kézi oldaltörést követő oldal új oldalszámát.
page (also: card, face, section, sheet)
volume_up
lap {noun}
And the page of the diary, weighted down by the doll's round porcelain head.
Ott volt a naplóból kitépett lap, a baba kerek porcelánfejével lenyomtatva.
Listing of assets on one page, a quick and easy task in my case.
Első lap a vagyontárgyak felsorolása, az én esetemben ez gyors és könnyű feladat.
The settings for configuration page %1 have been changed.
A(z) %1 konfigurációs lap beállításai megváltoztak.
page
A small page admitted us, and we began at once to ascend the broad, well-carpeted stair.
Egy kisinas engedett be bennünket, és mi nyomban nekivágtunk a széles, szőnyeggel borított lépcsőnek.
The inspector hurried away on the instant to make inquiries about the page, while Holmes and I returned to Baker Street for breakfast.
A felügyelő elsietett, hogy a kisinas felől tudakozódjon, Holmes meg én hazamentünk a Baker Streetre reggelizni.
page
volume_up
apród {noun}
Apród? suttogta Talen Beritnek.

Synonyms (English) for "page":

page

Context sentences for "page" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishShifts the entire paragraph to the next page or column after a break is inserted.
Törés beszúrása után a teljes bekezdés a következő oldalra vagy hasábba kerül.
EnglishTurned the page, and here was the first obit, cut from the Rocky Mountain News.
Aztán tovább lapozott, és rábukkant az első nekrológra, a Rocky Mountain News-ből.
EnglishThis was a four-page letter, written in a scrawl almost as childish as my own.
Négyoldalas levél volt, csaknem olyan gyerekes macskakaparással, mint az enyém.
EnglishPage had only recently admitted to himself how much her shrill voice annoyed him.
Page csak most vallotta be magának, hogy menynyire bosszantja a nő nyávogó hangja.
EnglishThe promises of the last G8 and G20 summits ultimately never made it off the page.
A legutóbbi G8 és G20 csúcstalálkozók ígéretei végső soron csak ígéretek maradtak.
EnglishReggie pulled a newspaper from her briefcase and placed the front page on the table.
Reggie előhúzott egy újságot a táskájából, és az első oldalt rátette az asztalra.
EnglishPage said.
Bradford, nem vagyok hajlandó újból meghallgatni ezt a vádat! csattant fel Mrs. Page.
EnglishHe thumbed through it until he found a blank page, and wrote Needful Things.
Pörgette a lapjait, amíg egy üreset nem talált, arra fönn ráírta: HASZNOS HOLMIK.
EnglishSuch was the notice printed in large type on the front page of every newspaper.
Ez volt az a közlemény, amely nagy betűkkel szedve jelent meg az újságokban.
EnglishHe opened the spellbook to the correct page and quickly reviewed its patterns.
Kinyitotta a varázskönyvet a megfelelő oldalon, és gyorsan átnézte az utasításokat.
EnglishI was the page from yesterday's calendar crumpled at the bottom of the waste basket.
Egy szemétkosár mélyére dobott, összegyűrt tegnapi oldala voltam egy naptárnak.
EnglishOn this page you have enough information to find your way through the country.
Ezen az oldalon bőségesen találsz információt ahhoz, hogy ne tévedj el az országban.
EnglishYou will return to me the new licence and the page removed from the one you now have.
Átadja nekem nemcsak az új jogosítványt, hanem a régiből eltávolított lapot is.
EnglishThe web site %S is using low-grade encryption for the page you are viewing.
%S weboldal alacsony szintű titkosítást használ az éppen megtekintett oldalhoz.
English"My printer prints a blank page after every document."
Hogyan bánthatnám meg? "A nyomtatóm minden irat után egy fekete oldalt is nyomtat."
EnglishEnter the distance to leave between the left page margin and the tab stop.
Adja meg, mekkora legyen a bal oldalmargó és a tabulátorpozíció közötti távolság.
EnglishAccepts the current settings in the dialog page, and moves to the next step.
Elfogadja a párbeszédablak aktuális beállításait, és továbblép a következő oldalra.
EnglishReloads the HTML page after the number of seconds that you enter in the seconds box.
Újratölti a HTML-oldalt a "minden... másodpercben" mezőben megadott idő elteltével.
English'I may want you to go over some of this at home,' Ryan said, lingering on page two.
- Jó lenne, ha ezt átnéznéd otthon - lapozott vissza a második oldalra Ryan.
EnglishPerhaps they'd become more valuable now, the Six man thought idly, turning the page.
Lehet, hogy most már értékesebbek lesznek ezek a képek, gondolta a hírszerző.