"paint" translation into Hungarian

EN

"paint" in Hungarian

HU

EN paint
volume_up
{noun}

paint (also: dye, dyestuff, stain)
Their kids'projects are cardboard and glitter paint and science.
Az ő gyerekeik munkája kartonpapír, csillógó festék és tudomány.
Paint flaked from the high crown moldings but they themselves were sound.
A magas koszorúpárkányról pergett a festék, egyébként ép volt.
The white paint on the wall ahead of me looked slightly brighter than the white paint to my left.
Szemben a falon a fehér festék kicsit fényesebb volt, mint a bal oldali fal fehérje.

Synonyms (English) for "paint":

paint

Context sentences for "paint" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishVery welllet a five-year-old paint a sacred interpretation of that encounter.
Nos, akkor hát fesse csak meg egy ötéves annak a jelenetnek a szent ábrázolását!
EnglishMr Gray would put up another set, or maybe just slop some black paint on the glass.
Mr. Szürke csinálna másikat, vagy talán egyszerűen feketére festené az üveget.
EnglishIt wasn't the full paint of the Priestess, but my eyes were rimmed with black.
Nem kendőztek annyira, mint a papnőt, de a szememet körülrajzolták feketével.
EnglishThe paint had a kind of textured flaky look, like a kid's duded-up streetrod.
A festése olyan pikkelyesnek tűnt, mint egy kölyök kirittyentett csotrogányán.
EnglishDeep in these pits to bury a boy who can paint with the skill of the angels!
Ezekbe a vermekbe temettek el egy fiút, aki az angyalok tehetségével tud festeni?
EnglishAnd if you want, you can lay color in the mold, and get rid of the paint shop.
Ha akarjuk, színezhetjük is az öntőanyagot, így a festőműhely is feleslegessé válik.
EnglishThis paint can right here saved the Dutch Boy paint company, making them a fortune.
Ez a festékes vödör mentette meg a Dutch Boy festékgyárat, milliókat kerestek vele.
EnglishI want to paint you so that that picture will be the finest thing I've ever done.
Úgy szeretnélek lefesteni, hogy ez a kép legyen a legszebb, amit'valaha is csináltam.
EnglishI had tried to memorise the position of the blocks in relation to the paint shed.
Megpróbáltam megjegyezni az épületek elhelyezkedését a festékesraktárhoz viszonyítva.
EnglishTwo minutes later he was back in the paint store with the rest of the crew.
Két perccel későőbb már a festékraktárban volt, a legénység többi tagjával együtt.
EnglishClick the paint bucket icon and then click an object in your slide to apply the style.
A stílus alkalmazásához kattintson a festékes vödörre, majd a dián levő objektumra.
EnglishDid you think I'd paint a picture of the glassy heavens with palaces and mansions?
Azt gondoltad, képet rajzolok majd a kristályos mennyország kastélyairól és palotáiról?
EnglishKim dragged forth his compass, Survey paint-box, and the new-filled medicine-box.
Kim előszedte az iránytűjét, a festéktartóját és a frissen feltöltött zsebgyógyszertárát.
EnglishIt was a silver Rolls-Royce, its paint and chrome gleaming from obvious daily care.
Az ezüstszínű Rolls-Royce fényesen csillogott, látszott, hogy naponta gondosan ápolják.
EnglishThey found a couple of paint pots and brushes, the latter dry and stiff.
Találtak néhány festékesdobozt és ecsetet, az utóbbiak azonban keményre száradtak.
EnglishRemember it, write it down, paint a picture-- I don't care what you do.
Emlékezz rá, jegyezd fel vagy fessél róla egy képet-- Nem érdekel mit csinálsz.
EnglishThere's no doubt that this paint is poisoning me - there's arsenic in paint, I believe.
Annyi tény, hogy ez a mázolás megmérgez... azt hiszem, arzén van a festékben.
EnglishThere in the space ship, the lemon-yellow suit fit Unk like a coat of paint.
Bent az űrhajóban Unk felpróbálta az öltönyt, s úgy illett rá, mintha ráöntötték volna.
EnglishThe paint on their faces was fresh, the dark eyelining and mascara, the reddened lips.
Frissen voltak festve, szemük és szempillájuk feketével, a szájuk pirossal.
EnglishThe elf's clothes were different now, as were his hair and the fashionable face paint.
Neko rövid időre már találkozott a férfival, amikor megérkezett Seattle-be.