"past" translation into Hungarian

EN

"past" in Hungarian

EN

past {noun}

volume_up
But this was only the past, the bitter sad past in which I'd deserted her.
Ám ez csak a múlt, a szomorú, keserű múlt, amelyben cserbenhagytam Pandorát.
Faulkner once said, "The past is not dead, it's not even the past."
Faulkner egyszer azt mondta: “A múlt nem halott, mégcsak nem is múlt."
Pacification is not possible without processing the past and acknowledging the truth.
Megbékélés, a múlt feldolgozása és az igazság ismerete nélkül ez nem lehetséges.
Throughout history, humans have always been distracted by upwellings from their mythic past.
- A történelem során az emberek már számtalanszor megzavarodtak a mitikus múltban gyökerező feltételezésektől.
Az már történelem.
Now decisions are often taken on the basis of past history, how we behaved in situations of crisis.
Jelenleg a döntéseket gyakran a történelem alapján hozzák, aszerint, hogyan viselkedtünk a múltbeli válsághelyzetekben.
She who had never been a Subject was now Past Tense.
Belőle, aki sose volt alany, befejezett múlt idő lett.

Synonyms (English) for "past":

past

Context sentences for "past" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

English. - (NL) Has this Parliament really not learnt from its past mistakes?
írásban. - (NL) Tényleg nem tanult ez a Parlament a múltban elkövetett hibáiból?
EnglishTo men such as Meredith Blake the reliving of the past has a definite attraction.
Az olyan emberek, mint Meredith Blake, határozottan szeretik felidézni a múltat.
EnglishBut that global crisis should not be allowed to forget the successes of the past.
A globális válság miatt azonban nem szabadna elfelejtenünk a múltbéli sikereket.
EnglishAll I saw was his profile going past, but don't think I'm not sure it was Wynant.
Mindössze a profilját láttam, de ne hidd, hogy nem ismertem föl egész biztosan.
EnglishFor the past hour, I've been sitting in my closet watching my little television.
Az utóbbi egy órában a beépített szekrényben ücsörgők, és a kis tévémet nézem.
EnglishStealth and guile had protected him in the past, and neither was of any use now.
Valamikor védte a fortély meg a ravaszság, de most egyiknek sem vette hasznát.
EnglishHe shouldered past Darrigo without waiting for a reply, jaw set and eyes bright.
Csillogó szemekkel félretolta Darrigót anélkül, hogy megvárta volna a választ.
EnglishCujo slunk under the porch, where he had often spent hot summer days in the past.
Cujo bekúszott a veranda alá, ahol oly sok forró nyári délutánt eltöltött valaha.
EnglishAnother outlaw quarrel hummed past to fall into the empty snows below the ravine.
Egy újabb törvényen kívüli nyílvessző vágta fel az üres havat a barlang mélyén.
EnglishThe Faraed was a blur, plunging round the bend in the trail then flashing past.
A farád sebesen futott, a kanyarban kissé bedőlt, s már-már elsuhant mellettük.
EnglishAnd so he had to set aside all thoughts of past dangers to his immediate family.
Neki pedig félre kell tennie a gondolatot, hogy milyen veszélyben volt a családja.
EnglishHe cleared his throat lightly and looked past my shoulder at the darkening sea.
Halkan megköszörülte a torkát, és a vállam fölött kinézett a sötétedő tengerre.
EnglishThe US has demonstrated this with the Green Card scheme it launched in the past.
Az Egyesült Államok ezt a múltban elfogadott zöld kártya rendszerrel szemléltette.
EnglishWe're here to create a story of the future, not a remembrance of things past.''
Amit megírni készülünk, az nem az eltűnt idő krónikája, hanem a jövő története.
EnglishIn the past, this abundance of fish has actually caused us problems with Morocco.
A múltban ez a bőséges halforrás problémákat okozott nekünk Marokkóval szemben.
EnglishThey have been making eyes at each other in a heartrending way for a week past.
- Egy álló hete olyan szemeket meresztettek egymásra, mintha a lelkük szakadna ki.
EnglishHe hurried after them, past rows of men sleeping on mattresses along the wall.
Utánuk sietett egy sor katona mellett, akik a fal tövében aludtak a szalmazsákon.
EnglishIt seems to me that scant notice was taken of appeals by fishermen in the past.
Úgy tűnik nekem, hogy a múltban alig vették figyelembe a halászok felhívásait.
EnglishOn and on they came past castles and mountains, winding their way to Bethlehem.
Jöttek a kanyargós utakon, hegyek között, várkastélyok mellett, Betlehem felé.
EnglishCategories 1 and 2 for regulatory and other purposes will be a thing of the past.
Az 1. és a 2. kategória, amely szabályozási és egyéb célokat szolgál, már a múlté.