"pathway" translation into Hungarian

EN

"pathway" in Hungarian

EN

pathway {noun}

volume_up
pathway (also: footpath, pad, path, track, trail)
When a faint, damp breeze came, stirring the stiff leaves of the trees along the pathway, it seemed a miracle.
Igazi csodának tűnt az a nyirkos, lanyha szellő, amely végigborzolta az ösvény mellett a merev faleveleket.
It was then that the pathway began to slope downward, a slit dropping off that at first was barely perceptible, but gradually dually increased.
Ekkor kezdett ereszkedni az ösvény, először alig észrevehető lejtéssel, aztán mind erősebben.
If they walk near the metal pathways, you must do this too.
Ha ők a vasból kovácsolt ösvény mellett mennek, neked is így kell tenned!
A winding flagstone pathway began opposite the front door, the gate marked by rough pillars of unmortared stone wrapped in vines and runners.
A kanyargó, kövekkel kirakott járda az ajtó előtt indult, s a kapuig ért, melyet durva, vakolatlan és omladozó oszlopok jelöltek.

Context sentences for "pathway" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishThey walked past the Gardens' walls and turned down the pathway toward Arborlon.
Végigmentek a Kertek fala mellett, és befordultak az arborloni ösvényre.
EnglishThe startled beast reared up with a scream and shot back along the pathway.
A megriadt állat nyerítve fölágaskodott, majd inaszakadtából megindult az ösvényen.
EnglishScant seconds later, a dim form appeared on the pathway just below their hiding place.
Alig néhány másodperccel később homályos alak jelent meg az ösvényen éppen búvóhelyük előtt.
EnglishI came out of space and time, along the pathway which is hidden in the Tomb of Rhiannon.
Szünetet tartott, hogy közönsége megemészthesse a hallottakat.
EnglishShe found a pathway leading down and started along it, easing carefully into the shadows.
Talált egy lefelé vezető csapást, és ereszkedni kezdett a mélybe, óvatosan behúzódva az árnyékba.
EnglishJust saplings in this pathway now, easily ground into splinters by tracked vehicles.
A csemetéket pedig könnyen maguk alá gyűrték a lánctalpak.
EnglishThey're watching their own brain activation, and they're controlling the pathway that produces their pain.
Figyelik a saját agyi aktivitásukat, és befolyásolják a fájdalmat okozó útvonalat.
EnglishWe planted them to- gether, he and I, to mark the pathway through the mire.
Bejutni biztosan bejut oda, de hogy kijut-e, kétlem.
EnglishAfter what seemed hours, Davin and the rest of the recruits were led running down a pathway to the barracks.
Az óráknak tűnő, zavaros percek után Davinékat futólépésben a barakkjaikba vezényelték.
EnglishThat was ev­ident from the pathway it had taken through the 'Net.
Ez nyilvánvaló volt az útvonalból, amit a neten végigjárt.
EnglishThen he followed a pathway through the wood until he came to the highroad, where all traces were lost.
Azután követett egy erdei ösvényt, amíg ki nem ért az országútra, ahol már minden nyom elveszett.
EnglishThe lantern pitched a pathway through the rising forest.
A lámpás fénye keskeny utat vágott az erdős kaptatón át.
EnglishSlowly the little group moved along the narrow pathway.
A kis csapat lassan ereszkedett alá a keskeny ösvényen.
EnglishI started on the pathway through the maze that led up to the lawn.
Elindultam a sövénylabirintusban a ház felé.
EnglishNo, a pathway must remain, even if it is secret.
- Nem, maradnia kell egy ösvénynek, még akkor is, ha titkos.
EnglishShe went, silent as a wraith, down the pathway to the House of Maidens, and stole inside, treading more silently than any cat.
Némán, akár a kísértet, ballagott le a Szüzek Házához, s macskánál halkabban osont be.
EnglishThe going was much faster on the straight pathway, and they soon reached the source of the flickering light.
Az egyenes járatban már sokkal gyorsabban tudtak haladni, és nemsokára elérték a pislákoló fény forrását.
EnglishThat was during the day, but now it was early evening; the world was half-lit, and the pathway was ours alone.
Az napközben zajlik, de most kora este volt, a világ szürkületbe süllyedt, az ösvényen csak mi jártunk.
EnglishLoose rock littered the pathway, and cracks split its surface.
Laza törmelék lepte a hágó hasadozott kövét.
EnglishHe found him on a pathway, strolling through a grove.
Egy kis ligetben, egy ösvényen sétálgatva talált rá.

Synonyms (English) for "pathway":

pathway