"pause" translation into Hungarian

EN

"pause" in Hungarian

EN pause
volume_up
{noun}

pause (also: break, breathing space, check, hold)
Gutman, after a little pause, imitated Spade's shrug and accepted the envelope.
Kis szünet után Gutman, utánozva Spade vállrándítását, átvette a borítékot.
There was a pause for a general readjusting of ideas.
Kis szünet állt be, amíg mindnyájan kissé rendbeszedték a gondolataikat.
A pause, then the voice of David Lettertman: 'One hundred and twenty-seven.
- Szünet, azután David Letterman hangja: - Százhuszonhét.
Proceeding without pause might have seemed suspicious.
Ha megállás nélkül halad el, azzal felkeltheti a khaki ruhások gyanakvását.
The trailing car motored past without a pause as the Army Colonel walked into the building.
A következő gépkocsi megállás nélkül hajtott tovább, amikor a hadsereg ezredese már az épületben járt.
He goes past fifteen minutes without a pause.
Tizenöt percen keresztül beszél megállás nélkül.

Synonyms (English) for "pause":

pause

Context sentences for "pause" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThere was a pause, then Father brought down his fist with a crash on the table.
Az Atya nem válaszolt azonnal, aztán öklével teljes erőből az asztalra csapott.
EnglishAs I left the restaurant, about to cross the parking lot, a noise made me pause.
Az étteremből kijőve, amikor elindultam a parkolón keresztül, egy zaj megállított.
EnglishI pause at this point to pay tribute to the work being done by Catherine Ashton.
Itt most megállnék, hogy tisztelegjek a Catherine Ashton által végzett munka előtt.
English...let us pause to honor the legacy of a soldier who will never be forgotten.
...tartsunk néma tiszteletadást egy katona örökségének, akit soha nem feledünk.
EnglishThere was a minute or so of thoughtful pause, and then he began typing again.
Bő egy percig nem történt semmi, aztán Szuvorov/Konyev megint gépelni kezdett.
EnglishBut he gave me no answer, and then, after a pause, he told me again to go home.
Nem felelt, csak azt ismételte meg egy pillanatnyi hallgatás után, hogy menjek haza.
EnglishNow and then he will pause and ask: 'Now which is the right word to use here?
Õ pedig olvas tovább, és közben ilyeneket kérdez: Most álljunk meg egy kicsit.
EnglishThere was a pause, then Eln, followed by Ran, kissed me good night as well.
Némi tétovázás után először Eln, majd Ran nekem is puszival kívántak jó éjszakát.
EnglishThe dog barely twitched its ears at the sound of it and didn't pause at all.
Engedd el szólt a kutyára, de immár szomorúan, erőtlenül, szinte alázatosan.
EnglishThere was a heavy pause of two or three seconds as the word custody settled in.
Az őrizetbe" szó elhangzását két-három másodperces súlyos csend követte.
EnglishThen with no pause, he made another cut, shallow, just below his left eye.
Aztán egy második, egészen sekély vágást ejtett, kicsivel a bal szeme alatt.
EnglishI took advantage of this pause to alert a friend, by ^ormlink, she said.
- Kihasználom a lehetőséget, és kapcsolatba lépek néhány barátunkkal - mondta Dors.
EnglishAt that moment a sudden noise behind him caused the Spirit Lord to pause and turn slightly.
E pillanatban hirtelen zaj hallatszott a háta mögött, és a Szellemúr megfordult.
EnglishWell, he said, and there was a long pause, speak well of me, if you can.
Hát akkor... mondta Arpad Leen, aztán hosszút hallgatott mondjon rólam jót, ha tud.
EnglishWhen he had finished, there was an even longer pause and the sound of footfalls on carpet.
Miután befejezte, ismét csend következett, majd távolodó léptek hallatszottak.
EnglishWhen all has been given, why should we pause and hesitate over a part?
Amikor mindent odaadtunk egymásnak, kit érdekel ennek a mindennek egy részecskéje?
EnglishThere was an almost unnoticeable pause, but Brookida's voice changed.
Szinte észrevehetetlen, futó csend támadt, aztán Brukida más hangon szólalt meg:
EnglishAnd There You Were, said the boy after a pause, with another vampire you hated.
Ezek szerint olyan vámpírral maradt együtt, akit gyűlölt szólt a fiú.
EnglishThere was a long pause while Kers Kantun pushed Hari toward the transit station.
Kers Kantun nem felelt, szótlanul tolta Harit a tranzitállomás felé.
EnglishAfter a pause, the waiter said, "One does not put sugar in green tea."
Egy kis hallgatás után a pincér azt mondta, "Az ember nem tesz cukrot a zöld teába.".