EN pay
volume_up
{noun}

pay (also: exhibition, fee, hire, payment)
The pay, he added with a measuring, sidelong glance, was thirty shillings a week.
A fizetés, tette hozzá méricskélő oldalpillantással, heti harminc shilling.
Of course, it is important that maternity leave be on full pay.
Természetesen fontos, hogy a szülési szabadság idejére teljes összegű fizetés járjon.
Military pay was still very low even for a master sergeant.
A katonai fizetés, még egy főtörzsőrmesteré is, nagyon alacsony volt.
pay (also: hire, lease, payment, wage)
volume_up
bér {noun}
Equal pay for equal work is something which is long overdue.
Az azonos munkáért fizetett azonos bér már rég esedékes kérdés.
Female poverty is due not only to low pay, but also to the way pension schemes are devised.
A női szegénység oka nem csupán az alacsony bér, hanem a nyugdíjrendszerek kialakítási módja is.
There should be equal pay for equal work.
Egyenlő munkáért egyenlő bér jár.
' 'What kind of reward could possibly pay for the loss of one's soul?'
Miféle ellenszolgáltatás lehet megfelelő fizetség a lélekért cserébe?
The loot they'll get will more than pay for the digging.
A hullarablással gyűjtött zsákmány több mint elegendő fizetség lesz nekik.
'The work appears to be light and the pay munificent.'
A munka könnyűnek, a fizetség annál busásabbnak ígérkezik."
pay (also: fee, stipend)

Context sentences for "pay" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThis is for reasons of respect towards those who pay tax and abide by the rules.
Erre az adófizetők és a szabályokat betartók iránti tisztelet miatt van szükség.
EnglishIt goes without saying that Parliament has had to pay a price for this progress.
Vitán felül áll, hogy a Parlamentnek meg kellett fizetnie ezért az előrelépésért.
EnglishWe have enough qualified workers, if only we were prepared to pay them properly.
Elég képzett munkaerővel rendelkezünk, bárcsak meg tudnánk őket rendesen fizetni.
EnglishIn this case, if German students have to pay tuition fees, you have to as well.
Ha tehát a német hallgatóknak kell tandíjat fizetniük, akkor Ön is tandíjköteles.
EnglishThe Imps'll pay us plenty and we'll be more than happy to cut you in on the deal!
A birodalmiak egy csomót fognak fizetni, és szívesen beveszünk a buliba téged is.
EnglishThere is one aspect that we must pay particular attention to. That is equality.
Van egy olyan szempont, amire különösen ügyelnünk kell, mégpedig az egyenlőség.
EnglishIt is worrying that, since 2003, we have not managed to reduce this 15% pay gap.
Aggasztó, hogy 2003 óta nem sikerült csökkentenünk ezt a 15%-os bérszakadékot.
EnglishIn such matters everyone is an expert, since he knows what he would pay for it.
- Ilyesmiben mindenki járatos, azt ugyanis tudja, mennyit lenne hajlandó fizetni.
EnglishThere are those who would pay anything, give anything to get possession of it.
Vannak, akik akármennyit fizetnének, bármit megadnának érte, hogy az övék legyen.
EnglishHe doubted very much that Linge Chen or Klayus would pay much attention to it.
Abban sem bízott, hogy Linge Chent vagy Klayust különösebben érdekelné a dolog.
EnglishI should add that by 'coming on board', I mean that it will also pay its share.
Hozzá kell tennem, hogy a mellénk állással együtt kifizeti majd a rá eső részt is.
EnglishI pause at this point to pay tribute to the work being done by Catherine Ashton.
Itt most megállnék, hogy tisztelegjek a Catherine Ashton által végzett munka előtt.
EnglishYou know well that this House is appealing for the Union budget to pay for that.
Önök jól tudják, hogy e Ház azt kéri, hogy ezt az Unió költségvetése fizesse.
EnglishThey're going to be broke; Valarian won't pay them after her wedding is broken up.
Egy vasuk se lesz: Valarian nem fog fizetni nekik, ha nem jön létre a házasság.
EnglishTo begin with, let us cut European Commissioners' pay in half or divide it by three.
Először is csökkentsük a felére, vagy harmadoljuk az európai biztosok fizetését.
EnglishThey know that they will have to pay, but German taxpayers cannot always pay.
Tudják, hogy fizetniük kell majd, de nem fizethetnek mindig a német adófizetők.
EnglishWe have work for you that will enable you to pay for your food and rest, Healer.
Nálunk akad munka, amivel törleszthetsz ételedért és pihenésedért, gyógyító.
EnglishAnd then they couldn't get Lugbúrz to pay attention for a good while, I'm told.'
Aztán meg, mint mondják, jó darabig nem tudták rávenni Lugbúrzot, hogy odafigyeljen.
EnglishAll my life you've made me believe I was only worth what someone would pay for me!
Egész életemben elhitetted velem, hogy csak arra vagyok jó, hogy fizessenek értem!
EnglishHence, European citizens would pay for mistakes that were not of their making.
Az európai polgárok tehát olyan hibákért fizetnének, amelyeket nem ők követtek el.