"peril" translation into Hungarian

EN

"peril" in Hungarian

EN peril
volume_up
{noun}

peril (also: danger, distress, hazard, jeopardy)
What peril was there if it was my father who controlled the Horseman?
Milyen veszély lesett rám, ha a saját apám... irányítja a lovast?
Only in times of great peril does the Tribe demand such a leader.
Csupán nagy veszély esetén kell a törzsnek ilyen vezér.
'Peril comes in the night when least expected,' he said.
- Éjszaka akkor ér utol a veszély, amikor a legkevésbé várnád - mondta.
peril (also: bane, scourge, evil)
Who calls my name with such unseemly shrieks, as if at the imminence of peril?
- Ki szólítja a nevem ilyen kétségbeesetten, mintha szörnyű veszedelem fenyegetné?
I have but given good counsel in peril, and made use of the speed of Shadowfax.
Csak jó tanáccsal szolgáltam veszedelem idején, s jó hasznát vettem Keselyüstök gyors lábának.
He was saved from a great peril, but many lie before him still.
szélyből, de még sok más veszedelem vár rá.

Context sentences for "peril" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI was too caught up in his strength and in my own sense of peril to know for certain.
Túlságosan rabul ejtett az ereje és a félelmem, hogy tisztán gondolkozhassak.
EnglishShall we beseech our brother of Demos to guide us in this time of our gravest peril?'
Megbízzuk demosi testvérünket, hogy vezessen minket legnagyobb szükségünkben?
EnglishHe knew, only too well, that he was, that he must necessarily be in deadly peril.
S közben tudta, nagyon is jól tudta, hogy halálos veszélyben forog.
EnglishStill I do not doubt that you guess right, and that we are in peril here, by night or day.
Bár biztosra veszem, hogy sejtésed nem csal, s hogy itt éjjel-nappal veszélyben vagyunk.
EnglishCreideiki knew his ship was in peril, and there was nothing he could do to help.
Creideiki tudta, hogy veszélyben a hajója, ő pedig tehetetlen.
EnglishSo it was thought we were safe enough from ghostly peril, though I had my doubts.
Nem volt hát különösebb félnivalónk a szellemek világától, de mégsem tudtam teljesen megnyugodni.
EnglishHowever, we treat the Irish electorate as lemmings at our peril.
Ugyanakkor kockázatos dolog a részünkről gyerekként kezelni az ír választókat.
EnglishWe've heard a lot about the promise of technology, and the peril.
Rengetegszer hallottunk a technika ígéretes fejlődéséről, ugyanakkor buktatóiról is.
EnglishIgnore me at your peril, ye who call on other Names ... know ye that I am One ...
Magát okolja, aki megvet, ti, akik nem tiszteltek más neveket, ti tudjátok, hogy én vagyok az Egy...
EnglishHe was aware, none better, of the peril in which he stood.
Anthony rágyújtott egy cigarettára, és igyekezett a gondolatait rendbe szedni.
EnglishIt also raises two questions, however, which we omit from the European debate at our peril.
Azonban ez két kérdést is felvet, amelyeket saját kockázatunkra hagyunk ki az európai vitából.
EnglishOne was the old wizard, her only way out of all this peril.
Az egyikük az öreg varázsló volt, az egyetlen esélye ebben a kelepcében.
EnglishI, too, cannot believe in this peril you threaten us with.
- Magam sem hiszek a fenyegetésben, amivel megpróbálsz meggyőzni minket.
EnglishBut if the wind change points while the hair tedder is tyd about him, he is in peril of his Lyfe.
De ha a szél megfordulna miközben a hajfonatot a derekára tekernék, veszélyben van az ő élete.
EnglishAll questions are to be answered truthfully, on peril of your life.
Vallja be az igazságot, különben veszélybe kerül az élete!
EnglishThat was as nothing to the peril his new blood felt, here in this heart of Edur and Kurald Emurlahn.
Ez semmi volt ahhoz a kínhoz képest, amit új vére érzett az edurok, Kurald Emurlahn szívébe zárva.
EnglishAs for himself-oh, aye, he talks of ending England's peril, but has he never spoken of making you a queen?
Örökké Anglia felvirágzásáról beszél, de mondta-e akár egyszer is, hogy a királynőjévé tesz?
EnglishSam straightted his carriage, trying to nullify the creeping sense 'peril that clawed its way up his spine.
Sam kiegyenesedett és próbált nem odafigyelni a hátgerincén lassan felkúszó rettegő érzésre.
EnglishFor if Boromir was then in peril and was slain, I must fear that all my companions perished too.
Mert ha Boromir veszélybe került, s lemészárolták, attól kell tartanom, hogy odaveszett valamennyi társam.
EnglishAnyone who pursued him now did so at great peril.
Akárki vette is üldözőbe, az most komoly veszedelemnek nézett elébe.