"petulant" translation into Hungarian

EN

"petulant" in Hungarian

EN petulant
volume_up
{adjective}

His expression was rich and easy; his disposition would seem to be petulant, rather than vicious.
Arckifejezése könnyelmű volt és léha, s inkább sértődékeny, mintsem rosszindulatú.

Context sentences for "petulant" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThere was nothing of the real Jack in that howling, maundering, petulant voice, though.
Ebből az üvöltő, locsogó, zsémbes hangból semmi nem emlékeztetett az igazi Jackre.
EnglishMrs Clipp was in a somewhat petulant mood when Victoria reported for duty at six o'clock.
Mrs. Clippet nyűgös hangulatban találta, mikor hat órakor jelentkezett nála.
EnglishThe booming, the Tioarse and petulant voice, the blueblack rug like snakes?
A csattogás, a rekedt, panaszos hang, a kék-fekete kígyószerű szőnyeg?
EnglishI came to tell you that you're not being funny at all, just petulant.
Csak azért jöttem, hogy megmondjam: nem mulatságos vagy, inkább szeszélyes.
EnglishDonna, who missed New York badly, was by turns sullen, petulant, and just plain scared.
Donnának borzasztóan hiányzott New York, sértődött volt, rosszkedvű, ideges, egész egyszerűen félt.
EnglishShe straightened abruptly, her face petulant.
Eretria hirtelen kiegyenesedett, és duzzogva nézett a fiatalemberre.
Englishthe hoarse, petulant voice roared from above them.
Danny! üvöltötte felettük a rekedt, zsémbes hang.
EnglishHis voice was weak, that of a petulant invalid.
A hangja gyenge volt, mint valami nyűgös betegé.
EnglishI'm not going to act like a petulant child.
És én nem fogom a hisztis kölyköt játszani.
EnglishQueen Sollace's face took on a petulant droop.
Sollace királyné durcás arcot vágott.
EnglishQueen Sollace made a petulant sound.
Sollace királyné bosszús hangot hallatott.
EnglishVisbhume made a petulant gesture.
EnglishThe drunken brothers appeared angry and petulant, and the old doctor, who had just downed another entire glass of red wine, was merely shaking his head.
A részeg fivérek mérgesen morogtak, az öreg doktor, aki az imént hajtott föl egy újabb pohár vörösbort, csak a fejét rázta.
EnglishHis longest speech, a threat to kill everybody and like it, was petulant and childish as well - especially when immediately followed by the observation This is fun.
Blane szövegében az volt a leghosszabb részlet, amikor arról beszélt, hogy mindenkit megöl, és élvezni fogja a dolgot.
EnglishMme. de Beauseant's counsels, the words uttered in anger by the forsaken lady, her petulant offer, came to his mind, and poverty was a ready expositor.
Eszébe jutottak a cserbenhagyott Beauséant-né harag sugallta tanításai, kettős értelmű javaslatai: ezeket magyarázattal kísérte a nyomor.
EnglishEven his voice, which had echoed across the slopes earlier like the voice of a tyrant, was reduced to a petulant shriek as glass rained down on him.
Korábban, amikor a dombról kiabált, a hangja még öntelt és magabiztos volt, de az üvegszilánkok záporában már csak hisztérikusan sikoltozott.