"pewter" translation into Hungarian

EN

"pewter" in Hungarian

EN pewter
volume_up
{noun}

pewter
pewter
pewter

Context sentences for "pewter" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe shelves were gay with colored dishes and glasses and a set of pewter serving dishes.
A polcokon vidáman csillogott a tarka edény, az üveg és egy sorozat ón tálalóedény.
EnglishDark gate-leg tables, pewter candlesticks, pictures by modern French painters on the walls.
Sötét, lehajtható asztalok, óngyertyatartók, a falakon modern francia festők képei.
EnglishKarras smiled and shook his head as he fetched a glass and a pewter coffee mug.
Karras elmosolyodott, és megrázta a fejét, közben pedig fogott egy poharat és egy ón kávésbögrét.
EnglishThe sky and Lake Erie were identical in color, the same dead pewter-gray.
Az ég meg az Eríe-tó színe egyforma volt: halotti ónszürke.
EnglishTell me-did your mother like the pewter teapot you got her?
Hogy tetszett az édesanyjának az alpakka teáskanna, amit megvett neki?
EnglishHere we are, then, said Mr Osborne, returning a moment later with two brimming pewter tankards.
No, már itt is vagyok mondta Mr. Osborne két perc múlva, mikor hozta is már a két teli söröskupát.
EnglishI rolled out from under into a dawn the color of smutty pewter.
Kihengergőztem a kocsi alól a kormos bádogszínű hajnalba.
EnglishElmara calmly pushed her plate and bowl aside and selected a toothpick from the pewter holder be-fore her.
Elmara nyugodtan félretolta a tányérját és kiválasztott egy fogpiszkálót az előtte lévő tartóból.
EnglishI remember that this woman couldn't pick up a pewter tankard without reappraising her general net worth.
Egy nőről szólt, akinek sikerült saját erejéből érvényesülnie egy embertelen, férfiak irányította társadalomban.
EnglishHe took a pewter bowl from her ringed hand.
- Egy cinkcsészét vett át a nő gyűrűvel megrakott kezéből.
EnglishThere was a small pewter bowl at the end of the kitchen table, next to the radio, and the truck key was always left there.
Volt egy kis óntál a konyhaasztal végén, a rádió mellett, mindig abban tartottuk az autó kulcsát.
EnglishVoltaire cried out to the pewter sky.
- Voltaire áttocsogott a mocsokrétegen.
EnglishMurgen drank from his pewter tankard.
EnglishAbove them roiled pewter clouds.
Fölöttük bádogszínű felhők gördültek.
EnglishThe besieging army of Count Gerrich looked oddly ant-like, a mass of tiny men with armour glinting the colour of pewter in the pale light.
Gerrich gróf ostromló serege innen különösen hangyaszerűnek tűnt rengeteg, apró ember, fémesen csillogó páncélban.
EnglishShop windows displayed their sparkling diamonds, lustrous furs and smartly cut coats and gowns on grandly coiffed and faceless pewter mannequins.
Vitrinek mutogattak sziporkázó gyémántokat, fényes prémeket, divatos kabátokat és estélyi ruhákat arc nélküli, ónszürke kirakatbabákon.
EnglishPoor old Slopey Dodd, the stutterer who attended speech therapy on Tuesday afternoons with Brian, bought a pewter teapot for his mom's birthday.
A szerencsétlen Dadogós Dodd, aki Briannel együtt járt a kedd délutáni beszédjavítókra, alpakka teáskannát vett a mamája születésnapjára.
EnglishBut the house was vacant, and the only furnishings were a neat pallet of grass, a table with a basket of nuts, a shelf with a few articles of wood and pewter.
A ház üres volt, és az egyetlen berendezés egy tömör fűpriccs, egy kosár dióval terhelt asztal meg egy polc volt. néhány fa és óntárggyal.