EN pick
volume_up
{noun}

pick (also: hack, pickaxe, picker, pike)
An old pick and shovel lay against the wall to the left.
Baloldalt egy ócska csákány és lapát támaszkodott a falnak.
Az egyiknek csákány volt a kezében, a másiknak ásó.
Csákány és lapát, egy dollár egy napra.
We picked you because you have the guts to walk away from it.
Azért esett magára a választás, mert maga elég bátor ahhoz, hogy kisétáljon az egészből.
pick (also: fat, thick of sth)
pick (also: toothpick)
The toothpick, which had already picked up an appreciable warp, rolled from one side of his mouth to the other.
A fogpiszkáló, amely máris eléggé elgörbült, a szája egyik sarkából a másikba vándorolt.
pick (also: sorting)
pick

Context sentences for "pick" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe man with her - maybe a boyfriend, maybe her ex - was helping her pick it up.
A pasas, aki vele van talán a pasasa, talán az exférje , segít neki összeszedni.
EnglishAnd so the parents, quite sensibly, said, "10 shekels to pick my kid up late?
És a szülők, nagyon ésszerűen, azt mondták: "10 sékel a késésemért a napköziből?
EnglishSomewhere down there he could pick out the steeples of St. Patrick's if he tried.
Valahol lejjebb, ha nagyon akarná, kivehetné a Szent Patrik-templom tornyait.
EnglishWe're trained, you know, to pick out resemblances, in a way no amateur can ever do.
Tudja, nekünk megvannak a magunk azonosítási módszerei egy amatőr nem is képzelné.
EnglishSignal strength is increasing-their search radar might pick us up any second.
A jelerősség növekszik; a keresőradarjuk bármelyik pillanatban ránk bukkanhat.
EnglishPick up that boudoir doll and set it down properly, so it doesn't look so lost.
Fogd azt a rongybabát, és ültesd le tisztességesen, hogy ne fessen olyan elárvultan.
EnglishSnim arose, and already dressed, descended into the city to pick up a few credits.
Snim felkelt, felöltözött, és nyakába vette a várost, hogy felhajtson valami pénzt.
English'Some friends of mine will pick you up and bring you to where I feel safe.'
- Néhány barátom felvesz, és egy olyan helyre hoz, ahol biztonságban érzem magam.
EnglishBesides, we might be able to pick up some information if we ask the right questions.'
Ráadásul némi információt is szerezhetünk, ha a megfelelő kérdéseket tesszük fel.
EnglishYou got a hose, but the car you pick for the free donation has got a locking gas-cap.
Van tömlőd is, csakhogy az adakozásra kiszemelt kocsinak zárható tanksapkája van.
EnglishPick it up in the library and take the message, I can't risk talking to her.
- Vedd fel a könyvtárban, és beszélj vele, én most nem kockáztathatom a dumát.
EnglishThere would be plenty of time to pick up loose threads, to explain the pieces.
Bőven lesz idő utánanézni az elvarratlan szálaknak, a mozaikkép hiányzó darabjainak.
EnglishClausen had been stabbed in the neck with an ice pick which was still in his body.
Clausent a tarkóján szúrták meg egy jégcsákánnyal, mely még a testében volt.
EnglishI'll have somebody from the agency pick up the package tonight or in the morning.
A csomagot ma este vagy holnap délelőtt elhozza valaki, akit az irodából érte küldök.
EnglishI left a note for Ran, telling him where to pick up the cards and the onyx cat.
El se tudják képzelni, hogy elfáradnak az ember hangszalagjai öt nap alatt.
EnglishI just don't want you to pick up anything else... unless you come and get me first.
Csak azt akarom, hogy mást ne vegyél fel... csak ha előtte megkérdezel engem.
EnglishI don't pick up any congenital problems, or any dysfunction or weakness of any kind.'
Nem észlelek veleszületett rendellenességeket, diszfunkciókat vagy gyöngeségeket.
EnglishWhen, or if, you get the knife, call my number and Allan will come to pick you up.
Nos, amikor vagy ha megszerzitek a kést, hívjatok fel, és Allan értetek jön.
EnglishThey can pick locks and draw back bolts but a brass hook and eye defeats them.
A lakatokat, reteszeket könnyen elintézik, de egy sárgaréz pecekkel nem boldogulnak.
EnglishThe interior woman will be here this afternoon to pick out the desk and furnishings.
A lakberendezőnő ma délután jön, hogy kiválassza az íróasztalt meg a többi bútort.