EN picket
volume_up
{noun}

picket
He had been in court that morning, testifying about violence on a picket line some months before.
Aznap délelőtt a bíróságon kellett tanúskodnia, egy néhány hónappal azelőtti eset kapcsán, amikor erőszakosan léptek fel a sztrájkőrség ellen.
Sztrájkőrség lesz a Marellinél.
picket (also: crampon, peg, pile, pole)
volume_up
karó {noun}
picket (also: guard, post, sentinel, sentry)
There ain't a picket in Umballa wouldn't 'ead you back quicker than you started out.'
Nincs olyan őrszem Umballában, aki ne hozna vissza hamarább, mint megszöktél.
Sparhawk followed the Thalesian sentry on through the camp to where the horses were picketed.
Sparhawk az őrszem nyomában átvágott a táboron, ahol a lovakat tartották.
He rolled in his bed, twisting the sheets, grappling with a problem years too big for him, awake in the night like a single sentinel on picket.
Hánykolódott, összegyűrte maga alatt a lepedőt, viaskodott a problémával, amihez túlságosan kicsi volt még; virrasztott az éjszakában, akár egy magányos őrszem.
picket (also: peg, pin, spike, stake)
volume_up
cövek {noun}
picket (also: patrol, scout)
picket
picket (also: readiness)

Synonyms (English) for "picket":

picket

Context sentences for "picket" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishOutside, at the picket fence, facing the house, stood the Fungus Man, Bob Robertson.
A kerítés túlsó oldalán, szemben a házzal, ott állt Gombafej, azaz Bob Robertson.
EnglishCharles Worthington Picket had been the Grand Kleegle of the local Klavern.
Charles Worthington Picket volt a helybeli egység Grand Kleegle-je.
EnglishHari fumed while they floated in magnetic grap-plers beneath the Imperial picket ship.
A ceruzahajó közben belebegett a cirkáló mágneses fogókarjai közé.
EnglishPicket all the horses ye can find, and let's make a feast and eat.
- Fogjátok be az összes lovat, amit csak találtok és csapjunk egy lakomát.
EnglishHonest, Pastor, I ain't never done that, Picket insisted, with real desperation in his voice.
Õszintén, lelkész úr, soha nem tettem olyant állította kétségbeeséssel a hangjában Picket.
EnglishAllow me to welcome you aboard the Very Fast Picket Frank Exchange of Views.'
Engedje meg, hogy üdvözöljem a Nyílt Kártyákkal fedélzetén.
EnglishPicket, those things all happened many years ago, he re­minded the man.
Mr. Picket, azok a dolgok régen történtek mondta a férfinak.
EnglishShe ran to the gate in the picket fence, into the rain and wind.
A kapuhoz rohant, aztán belevetette magát a szeles és esős éjszakába.
EnglishA WHITE PICKET FENCE met white gateposts inlaid with seashells.
A fehér deszkakerítés a fehér, kagylókkal kirakott kapunál ért véget.
EnglishTwo were on advanced picket duty while the third was orbiting in close, just off the coast of Honshu.
Kettő messzebb, a határok mentén repült, a harmadik azonban a közelben, Honsu partjainál.
EnglishA low wall of worn rock enclosed the yard, breaded on each side by white picket gates.
A kertet megkopott sziklákból rakott alacsony fal övezte, amelynek mind a négy oldalán fehér léckapu nyílt.
EnglishHe was on yet another vessel, a thing called a Very Fast Picket, on the last leg of his journey to Masaq' Orbital.
A Masaq' Orbitalhoz vezet útja utolsó szakaszát Quilan egy járrhajón tette meg.
EnglishWhen they were just below the picket lines, Risca gave the Dwarf battle cry and led his Hunters in.
Amikor átjutottak az őrök vonalán, Risca elharsogta a törpék csatakiáltását és megindult harcosaival.
EnglishHe had checked his map, and now he walked past the iron picket fences, and vines of florid pink trumpet flower.
Megnézte a térképet, majd elindult a vaskerítések, a harsány rózsaszín trombitavirágok mellett.
EnglishPicket, that's all of scripture in one sentence.
Mr. Picket, ez az újszövetség lényege egyetlen mondatban.
EnglishAs spooked as I had been to see this strange man at the picket fence, I was still more disturbed to have lost sight of him.
Azt sem bántam volna, ha engem követne, hiszen akkor legalább mindig tudnám, éppen hol van.
EnglishAll his ships had strung out in a picket line, with the Dodonna and the Yavaris at the center, flanked on each side by three Corvettes.
A Yavaris és a Dodonna a koréliai korvettek gyűrűjében elindult a Nal Hutta rendszere felé.
English'He managed to pull his picket-line free somehow.'
Valahogy sikerült kiszabadítania magát.
EnglishThe next house is gonna have a white picket fence?
Szerinted a következő ház jobb lenne?
EnglishHe ran back through the symptoms, touching each like a boy going back to touch slats on a white picket fence.
Újra végigfutott a tüneteken, egyenként, mint egy kisfiú, aki visszamegy, hogy sorra megérintse egy fehér cölöpkerítés karóit.