EN pickup
volume_up
{noun}

pickup (also: pick-up)
Beyond that was a pick-up, and beyond the pick-up was what looked like a Mustang.
Mögötte egy kisteherautó, aztán valószínűleg egy Mustang.
The red pickup truck Mulder had comman deered handled surprisingly well.
A piros kisteherautó igen jó szolgálatot tett.
There was a dark green pickup truck parked beside the barn.
Sötétzöld kisteherautó állt az udvaron, a fészer mellett.
pickup (also: pick-up)
pickup (also: pick-up)
pickup
volume_up
fogás {noun} (rádióadásé)
pickup
pickup (also: pick-up)
pickup
volume_up
vétel {noun} (rádióadásé)

Synonyms (English) for "pickup":

pickup

Context sentences for "pickup" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishMulder left Jared to stand with the pickup owner as went over to the logging truck.
Mulder otthagyta Jaredet a kisteher tulajdonosával, és odaballagott a kamionhoz.
EnglishOur Station Chief, James Szell, got burned by the opposition making a pickup.
Az állomásfőnökünk, James Szell lelepleződött, amikor át akart venni egy csomagot.
EnglishI didn't recognize the guy who got out of that custom Ford pickup, not to begin with.
Először is nem ismertem föl azt a fickót, aki kiszállt a spéci Ford kisteherből.
EnglishThere was a blaring of horns from the pickup trucks circling the parking lot.
A rendőrség hangosanbeszélőn figyelmeztette a tehertaxisokat, hogy táguljanak.
English'The ashtray in Homer Gamache's pick-up was full of Pall Mall cigarette butts.
Homer Gamache kisteherautójában a hamutartó teli volt Pall Mall-csikkekkel.
EnglishThe way we arranged your pickup, we don't think this van can be followed.
Gondosan megszerveztük a találkozást, úgyhogy nem hiszem, hogy követik a buszt.
EnglishAcross from us, Eddie Jacubois started his pickup truck and the headlights came on.
- Szemközt Eddie Jacubois elindította a kisteherjét, a fényszórók végigsöpörtek rajtunk.
Englishthe driver of the pick-up yelled at me half a minute later.
- Kapd be, haver! - vágta oda a teherautó sofőrje fél perccel később.
English- I mean-- I didn't think you were the pick-up -a-chick-at-a-club-and-fuck-'em.
- Úgy értem-- nem gondoltam, hogy olyan vagy "fel-szedek-egy-csajt-a-klubban -és-megbaszom."
EnglishZero Six, latest intel says your current location undoable for pickup.
Zero-Hat, a legutóbbi infók szerint a jelenlegi pozíciód nem jó a felvételre.
EnglishShe'd seen an old blanket in the back of the pickup, matted and flecked with straw.
Akkor látta meg a dobozkocsi aljában a ganéjjal összefent, törekkel megszórt régi pokrócot.
EnglishBut after fifteen minutes, a creamcolored Ford pickup truck eased over to the side of the road.
De negyed óra múlva egy krémszínű Ford pickup teherautó lehúzódott az út szélére.
EnglishHe'd seen one three weeks ago sitting low behind the wheel of a pickup.
Három héttel ezelőtt kiszúrt már egy ilyen alakot, megbújva egy teherautó kereke mögött.
EnglishFifteen minutes later the pickup slipped and slithered up the Sullivans driveway.
Jó negyed óra múlva a kombi csúszkálva és farolva felküzdötte magát Sullivanék kocsifelhajtóján.
EnglishThat and a beat-up Chevy pickup comprised his worldly assets.
Ez a ház meg egy ütött-kopott Chevrolet kisteher képezte minden földi vagyonát.
EnglishElliot Stryker had a rental car reserved for late-night pickup at the Reno airport.
Jelentésük szerint Elliot Stryker bérelt egy autót a renói reptéren, amit késő éjjel fog átvenni.
EnglishWhen the two men reached the old pickup front of the cabin, Dorman told Mulder to take out his keys.
Amikor odaértek az öreg Fordhoz, Dorman kinyitotta a nyikorgó jobb oldali ajtót.
EnglishOne more look at Percy, and I raced like a scalded dog back to the pickup.
Aztán újra Percyre néztem, és mintha puskából lőttek volna ki, elkezdtem rohanni a furgon felé.
EnglishThe trooper continued, He commandeered this man's pickup truck and headed off.
Rekvirálta ennek az embernek a kisteherautóját, és elhajtott.
EnglishLynelle took me to get my license, and Pops gave me an old pickup to call my own.
Lynelle vitt el, hogy átvegyem a jogosítványomat, Ótata pedig megajándékozott egy ócska kisteherrel.