EN pin
volume_up
{noun}

pin (also: preen)
There was also an ordinary pin and some burnt animal matter which might have been hair.
Volt aztán még ott egy közönséges gombostű, és valami elégett szerves anyag, ami valószínűleg haj volt.
It's not always easy, as it is with insects, where all you need is a box and a pin.
Nem mindig olyan egyszerű ám a dolog, mint a rovarokkal: azokhoz egy doboz meg egy gombostű is elég.
-Mit jelöl ez a sárga gombostű?
pin (also: needle, stylus)
volume_up
{noun}
He was justifiably annoyed when the pin proved to have transfixed the last entry.
Legnagyobb bosszúságára azonban a a legutolsó nevet döfte át.
Wait, that pin is slipping- and she refastened it.
- Várj, az a kicsúszik - mondta, és megigazította a tűt.
And with the pin and the fire you destroyed - not your stepmother - but the hate you bore her.
Így aztán a és a tűz, ha nem is a mostohaanyját, de az iránta érzett gyűlöletet mindenesetre esetre elpusztította.
pin (also: badge, ensign, favor, insignia)
He dutifully pinned it on for he well knew what the result of entry without such a protective badge would be.
Engedelmesen felerősítette a ruhájára, mivel tudta, hogy mi történhet, ha valaki a véd jelvény nélkül lép be a területre.
A five-dollar gold-piece was pinned to his necktie and there was a small elaborate diamond-set secret-society-emblem on his lapel.
Nyakkendőjét egy ötdolláros arannyal tűzte meg, kabáthajtókáján apró, finom művű gyémántkeretes jelvény, valami titkos társaságé.
pin (also: knit, stitch)
pin (also: peg, picket, spike, stake)
volume_up
cövek {noun}
pin (also: pawl, peg, spike, stud)
volume_up
pecek {noun}
The thirteen white pins were wedges, somehow driven into
A tizenhárom fehér pecek is furcsa módon volt rögzítve.
pin (also: peg, spike, stud, tack)
volume_up
szeg {noun}
pin
Nem hinném, hogy a kitűző volt, ami beindított.
Ez az elnöki kitűző.

Context sentences for "pin" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishKeepiru couldn't pin it down, but there was something to the taste of the water.
Volt valami ismerős az itteni terepben, de Kipiru nem tudta meghatározni, mi az.
EnglishI can't even remember doing half of this shit... they're trying to pin on me.
Még csak nem is emlékszem felére sem annak a szarnak... amit rám akarnak kenni.
EnglishSomething important lurked in those memories, though he could not pin it down...
Minden bosszúsága ellenére megkérdezte Wandát, van-e kedve vele vacsorázni.
EnglishNo one, no one has ever stuck a pin in Shelob before, as you should know well enough.
Soha, de soha nem nyársalta fel még senki a Banyát, ezt te is nagyon jól tudod.
EnglishHer eyes were fixed on the plastic diaper-pin caddy on top of the twins' bureau.
Szeme az ikrek ruhásszekrénye tetején heverő pelenkatűzős dobozra meredt.
EnglishThe teeth of the key chattered faintly across the pin-tumblers in the lock.
Kinyitottam az ajtót, felkapcsoltam a villanyt, és azonnal észrevettem a fegyvert.
EnglishFrom this point on, you must pin your future on the wisdom of R. Daneel Olivaw.
Mostantól fogva R. Daneel Olivaw bölcsességére kell bíznotok a jövőtöket.
EnglishThere, that will hold-hand me the silver pin, she said, fastening up the braids.
- Így ni, az ezüsttű most már megtartja - mondta, megtűzve a fonatokat.
EnglishI held the chisel beneath the head of a hinge pin and hammered upward, freeing it.
Egy csuklópánt csavarja alá illesztettem a vésőt, és fölülről kalapálva kiszabadítottam.
EnglishIt hurt like the hell of the deeps, but he faced it and tried to pin it down.
Pokolian fájt, de Sah'ot szembeszállt vele, és megpróbálta meghatározni.
EnglishThis is actually two of my favorites: the pin-board Thom Yorke and a LEGO Thom Yorke.
Itt van két kedvencem: egy üzenőtábla Thom Yorke és egy LEGO Thom Yorke.
EnglishHis fingers brushed the pin but succeeded only in pushing it a quarter of an inch away.
Ujja már súrolta a hajtűt, de csak annyit ért el, hogy egy centiméterrel arrébb lökte.
EnglishWe had a couple more fired and comparisoned the ejector marks and the firing pin dents.
Még lőttünk vele jó néhányat, és összehasonlítottuk a cső és a gyúszeg okozta nyomokat.
EnglishThe pupils of the eye dilated and closed to pin-pricks, as if at will.
(A taksali kapunál volt egy fakír, aki ugyanígy tudta mozgatni a pupilláját.
EnglishHe said, 'I was worried that piece of bobby-pin might mess me up .
Én meg izgultam, hogy ez a hajtűdarabka még zűrt okoz..., de aztán megnyugodtam.
EnglishAmazingly difficult to pin the crime on to himit was his third, too!
Hihetetlenül nehéz volt rábizonyítani a bűnt, pedig már harmadszor követte el!
EnglishI think you will find our new pin-matrix printer particularly appealing.
Biztos vagyok benne, hogy az új tűmátrix nyomtatónkat rendkívül vonzónak fogja találni.
EnglishYou're supposed to leave a pin, you know, as a present for the Pixy.
A babona az, hogy az ember engesztelésül egy gombostűt hagyjon ott a pixynek.
EnglishShe shook her head, her hand pulling hard on the locket so the pin ripped the taffeta.
Elegem van a babákból mondta, a heverő párnái közé dobta a játék babát.
EnglishEach one fires a single pin-sized dart, that knocks out your victim for a few minutes.
Mindegyik egy kis tűt lő ki, amely pár percre semlegesíti az áldozatot.