EN

pip {noun}

volume_up
Edward came in just as the pips were sounding.
Edward pont akkor lépett be, mikor felhangzott a sípjelzés.
pip
volume_up
csillag {noun} (vállapon)
pip
volume_up
egy pont {noun} (kártyán)

Context sentences for "pip" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishShe said they were born just after midday—and she intended to call them Pip and Emma.
Azt írta, éppen déli tizenkettő után születtek... ezért Pip és Emma lesz a nevük.
Englishwondered Pip.
"Hogyan lehetünk ennyire különbözőek... és mégis ilyen egyformák?" lepődött meg Pip.
EnglishPip and Emma But I'm afraid, she said, that we old women always do snoop.
Épp az lenne a furcsa és feltűnő, ha másképpen viselkednék.
EnglishJulia Simmons has turned out to be Emma—— And you think I'm Pip?
Julia Simmonsról már kiderült, hogy azonos Emmával...
EnglishHe was ashamed as Pip had been ashamed of such a hate of his own in Great Expectations.
Úgy szégyellte, mint Pip a magáét a Nagy várakozásokban.
EnglishPip and Emma miss blacklock listened to him this time with more attention.
Miss Blacklock ezúttal figyelmesebben hallgatta végig.
EnglishThere's Pip's wife if he's married, or Emma's husband.
Gondolhatunk például Pip feleségére, ha megnősült, vagy Emma férjére.
EnglishThree months later he got his pip as a second lieutenant.
Három hónap múlva megkapta a hadnagyi rangot jelentőő csillagot.
EnglishPip and Emma, those twin wraiths, were not quite wraiths.
Pip és Emma, a két ikerkísértet, most már nem egészen kísértet.
EnglishNeither the Inspector nor I had any idea you were Pip.
Nem is álmodtuk, sem én, sem a felügyelő úr, hogy te vagy Pip.
EnglishI've left off worrying about Pip and Emma for the moment.
Most nem Pip és Emma izgat egyelőre nem foglalkozom velük.
EnglishDetach the terminal speaker pip and shove it in your ear.
Kapcsold le a terminál beszédpaneljét, és tedd a füledbe.
EnglishThat little pip-squeak may have seen any woman with a kid.
Az a kis mitugrász más nőt is láthatott egy gyerekkel.
EnglishPip heard it too, but still he fell in love with her.
Pip is hallotta, de azért csak beleszeretett Estellába.
EnglishPip and Emma house and a small annuity to Bunny.
Bunnyra hagytam a ház bútorait meg egy kis járadékot.
EnglishAnd then a pip-pip-pip noise from the wireless and the whispered order that we were to get out of it while the going was good.
Azután a rádióvevő csipogása és a suttogva érkező parancs, hogy vonuljunk vissza, amíg nem késő.
EnglishThe two we know of as Pip and Emma.
Az a két személy, akit Pip és Emma néven ismerünk.
EnglishEverybody seems to have assumed that Pip 254
EnglishI'm one half of the Pip and Emma combination.
EnglishLouisa, look after Pip for me, will you?

Synonyms (English) for "pip":

pip
pip-squeak