EN piqued
volume_up
{adjective}

piqued (also: edgy, indignant, nettled, ratty)
piqued (also: huffy, peeved, resentful, sullen)

Context sentences for "piqued" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishHe looks hard enough, Ander agreed, his curiosity piqued.
Hát elég keménynek látszik ismerte el a herceg, aki még kíváncsibb lett.
Englishasked Casson, piqued at being predicted in this manner.
Biztos voltál a dolgodban, mi? kérdezte Casson kissé sértődötten, amiért Rodin ennyire beléjük látott.
EnglishBut Tiajo isn't one of them; she's just plain piqued.
De Tiajo nem tartozik közéjük: ő egyszerűen csak megsértődött.
EnglishMy curiosity has been piqued to dangerous levels, however.
- Az az igazság, hogy feltámadt bennem a kíváncsiság.
EnglishMme. de Nucingen was piqued by the silence,
Nucingenné megütközött Eugène konok szótlanságán.
EnglishThe Sleeper Service's interest was piqued.
A Hálószakaszt felcsigázta a felfedezés.
EnglishBrent asked, his curiosity piqued.
- Brent hangjában érezhető kíváncsiság bujkált.
EnglishPride, observed Mary, who piqued herself upon the solidity of her reflections, is a very common failing, I believe.
- A büszkeség - jelentette ki Mary, aki szeretett hivalkodni tartalmas gondolataival - véleményem szerint igen gyakori hiba.
EnglishShe knew that they used different satellite circuits, and that piqued her curiosity, perhaps the most important aspect of intelligence work.
A nő ellenőrizte a katalógust, és megállapította, hogy ez legalább négy üzemképtelen műholdat jelent.
EnglishPritil looked up, her interest piqued.
EnglishThe disappointment piqued his vanity.
Ez a csalódás bántotta önérzetét.
Englishto be piqued at sth
Englishto be piqued at sth
EnglishHe's piqued.
EnglishMadouc was at first puzzled, then amused, then piqued, finally she decided that she cared not a whit, one way or the other and, as far as practical, followed her own pursuits.
Madouc eleinte csodálkozott, aztán szórakoztatta, majd bosszantotta a dolog, és végül úgy döntött, hogy egyáltalán nem törődik velük, és azt csinálja, amihez kedve van.

Other dictionary words