"pixy" translation into Hungarian

EN

"pixy" in Hungarian

EN pixy
volume_up
{noun}

pixy (also: bogy, goblin, hobgoblin, pixie)
volume_up
kobold {noun}
pixy (also: bogy, elf, gnome, hobgoblin)
volume_up
manó {noun}
pixy (also: elf, pixie, sprite, sylph)
pixy (also: girl, sissy, gal)
pixy

Synonyms (English) for "pixy":

pixy

Context sentences for "pixy" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishYou're supposed to leave a pin, you know, as a present for the Pixy.
A babona az, hogy az ember engesztelésül egy gombostűt hagyjon ott a pixynek.
EnglishDid you see her from the cliff as she paddled her float round to Pixy's Cove?
- Látta-e onnan, ahol ült, amint a tutaján a Pixy-öböl felé evezett?
EnglishWeston said: Of course, the Pixy's Cave - remember hearing about it.
- No persze - mondta Weston -, a Pixy-barlang! úgy emlékszem, már hallottam felőle.
EnglishThere were notices, too, on both Gull Cove and Pixy Cove by the ladder.
Ezenfelül feliratok voltak a Sirály-öböl és a Pixy-öböl létrái mellett.
EnglishAt this moment the discovery of the Pixy's Cave was hailed from below with loud cries.
Ebben a percben odalentről hangos örömrivalgás jelezte, hogy felfedezték a barlang bejáratát.
EnglishYou see Pixy Cove faces west and people go round there in boats or on floats in the afternoon.
Ugyanis a Pixy-öböl nyugatra nyílik, és arra délután sokan járnak csónakon meg tutajon.
EnglishShe'd better not go down the ladder to Pixy Cove, then, observed Lane.
- Akkor jobban teszi, ha nem ereszkedik le a Pixy-öbölbe vezető létrán - jegyezte meg Lane.
EnglishThere used to be all sorts of stories of secret passages from the house to Pixy's Cave.
Mindenféle történetek járták akkoriban, hogy a házból rejtekjáratok vezetnek a Pixy-barlanghoz.
EnglishA little to his left was the beginning of the steel ladder that led down to Pixy's Cove.
Kevéssel odább, a balján volt annak a vaslétrának az utolsó foka, amely a Pixy-öbölbe ereszkedett.
EnglishBut they always say that bathing from Pixy Cove is dangerous if you swim out too far.
De mindig azt mondják, hogy veszélyes a. Pixy-öbölben fürdeni, ha az ember túl messzire kimerészkedik.
EnglishI asked one the other day why the place was called Pixy Cove and he couldn't tell me.
A múltkor megkérdeztem az egyiket, miért hívják a helyet Pixy-öbölnek, de nem tudta megmondani az okát.
EnglishIt seems clear to me that that place, Pixy's Cove, was a definite rendezvous for the stuff.
Azt hiszem, teljesen világos, hogy ez a hely, a Pixy-barlang, a banda kijelölt találkozóhelye volt.
EnglishThen there's that Pixy's Cave that we've been hearing about.
Meg aztán ott van az a Pixy-barlang is, amiről már hallottunk.
EnglishThey rounded the jutting point of rock to the south of the little bay named Pixy's Cove.
Megkerülték a sziklának azt a kiszögellő pontját, amely a Pixy-öbölnek nevezett kis betüremlés déli részén volt.
EnglishFrom the hotel to the ladder down to Pixy Cove three minutes.
- A szállodából a Pixy-öböl létrájáig három perc az út.
EnglishOn Pixy Cove, said Colonel Weston, watching him.
- A Pixy-öbölben - mondta Weston ezredes, s közben figyelte Blattet.
EnglishHe cursed, mopped himself and asked: What is this Pixy's Cave?
Káromkodott, szárítgatta a ruháját, és megkérdezte:
EnglishShe agreed to go round to Pixy Cove early.
A nő beleegyezett abba, hogy korán reggel lemegy a Pixy-öbölbe.
EnglishI am asking you if you went into the Pixy's Cave?
- Nem, azt kérdem öntől, volt-e bent a Pixy-barlangban?
EnglishShe hurries along the beach and into the Pixy's Cave.
Végigrohan a parton, be a Pixy-barlangba.