EN plating
volume_up
{noun}

plating (also: galvanization)
plating (also: silver plating)
plating
plating
plating
plating
plating
plating

Context sentences for "plating" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThat and the skull are the closest things the human body has to armor plating.'
Ez és a koponya szabályosan páncélként viselkedik az emberi testen.
EnglishHe chopped through the armored plating, and a smoking square of durasteel tumbled to the ice.
Néhány csapással áthatolt a fémburkolaton, miközben olvadt acél csörgött le a hóra.
EnglishHe slipped his pack on to the floor and his tin hat clattered on the steel deck-plating.
Bert a padlóra eresztette a málháját, rohamsisakja az acél fedélzeti lemezborításon koppant.
EnglishFootsteps sounded on the iron plating of the bridge over my head.
A fejem fölött, a parancsnoki híd vaslemezes padlóján léptek hallatszottak.
EnglishWomen like that must be made of armor plating; they can look after themselves all right!
Az ilyeneket páncél fedi, és nyilvánvalóan tudnak vigyázni magukra.
EnglishThen we were on the rusty deck-plating of the tug.
Fölértünk a vontató rozsdás lemezekkel borított fedélzetére.
EnglishI showed them the steel plating on the door and the lock.
Megmutattam az acéllemezzel burkolt ajtót és a zárat.
EnglishMany were deflected by the metal plating, but the relentless assault constantly distracted the maddened creature.
Sok nyílvessző lepattant a fémlemezekről, de a szüntelen támadás megzavarta az őrjöngő fenevadat.
EnglishWhen nations are gravely concerned, it usually means that they are contem- plating violent action.
Amikor az országok komolyan aggódnak, akkor az rendszerint azt jelenti, hogy erőszakos cselekményt vettek fontolóra.
EnglishIf we don't find shelter from this dreadful rain, I shouldn't be at all surprised if my new gold plating gets corroded.
Ha nem találunk hamarosan védett helyet, a frissen polírozott lemezeim megfakulnak a korróziótól.
EnglishDue to its kinetic energy, even a very small calibre missile can therefore penetrate a tank's armour plating.
Mozgási energiájának köszönhetően még a legkisebb kaliberű rakéta is képes áthatolni egy tank páncéllemezein.
EnglishSkull bone as dense as armor plating.
Harker koponyája tömör, akár egy páncéllemez.
EnglishThe acid will ruin the gold plating.
EnglishIts gold plating was a bit scratched, and it had a dent in the top of its head; but all in all the droid seemed to be. in good functioning order.
Aranyborítása kissé karcosnak tűnt, a fején is volt egy horpadás, de teljesen működőképes benyomást keltett.
EnglishThrough implementation working groups and networks, differences in implementation and unnecessary 'gold plating' can be avoided.
A végrehajtásbeli eltérések és a felesleges 'túlszabályozás' elkerülhető a végrehajtási munkacsoportok és hálózhatok segítségével.
EnglishIn fact the resistance sometimes comes from the national administrations with, for instance, gold-plating of directives and so on.
Tulajdonképpen az ellenállás néha a nemzeti közigazgatási szervek részéről érkezik, például az irányelvek túlszabályozásával stb.
EnglishA nightmare mutation of living flesh and machine, its crooked legs balanced a body formed half of metal plating, half of coarse-haired flesh.
Az élő húsból és gépezetből fajzott lidércnyomás görbe lábain félig fémlemezekkel, félig durva szőrrel borított test egyensúlyozott.
EnglishPerhaps an idea for the scoreboard in future might be to directly address the matter of overregulation, or 'gold plating', as it is known.
Talán jó ötlet lenne, ha a jövőben az eredménytábla közvetlenül foglalkozna a túlszabályozás vagy más szóval a "szabályozási túlbuzgóság” kérdésével.
EnglishWe would also hope that the Commission will come back to the idea of giving citizens the right of action when Member States do go in for gold-plating.
Reméljük, hogy a Bizottság ismét megadja a fellépési jogot az állampolgároknak, amikor a tagállamok hajlani látszanak a túlzott beavatkozásra.
EnglishI particularly like the proposal for combating the practice known in my country as 'gold plating', whereby national authorities add layers of regulation to European measures.
Különösen tetszik az a javaslat, hogy lépjünk fel az ellen, hogy a nemzeti hatóságok az uniós intézkedésekre további, saját szabályokat halmoznak.