"platoon" translation into Hungarian

EN

"platoon" in Hungarian

EN platoon
volume_up
{noun}

Oops, that platoon down there just walked into something, Boyle reported, pointing.
Ejha, az a szakasz igencsak belefutott valamibe mutatott lefelé Boyle.
They were like an army platoon on patrol, the dog, still off to their left, the scout.
Mint egy szakasz katona őrjáratban; az a kutya, kicsit távolabb, balra, a felderítő.
If so much as a platoon showed up in this high meadow, they were doomed.
Ha egy szakasz bukkanna fel ezen a fennsíkon, a sorsuk meg volna pecsételve.
platoon (also: band, bevy, body, clump)
platoon (also: clique, faction, ring, wing)
volume_up
klikk {noun}

Context sentences for "platoon" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe woman's almost as big as Ulath, and she carries more weapons than a platoon.'
Majdnem akkora, mint Ulath, és több fegyvere van, mint egy szakasznyi katonának.
EnglishShe's got a whole platoon of them, and they've been following me for weeks now.'
Egy egész szakasznyira való van belőlük, és már hetek óta a nyomomban járnak.
EnglishHe was at least familiar with my platoon of artists, which he described accurately.
Legalábbis jól ismerte művészekből álló szakaszomat, mert nagyon pontosan írta le.
EnglishI was awarded a Presidential Unit Citation, my platoon was so good at camouflage.
Csoportos Elnöki Felterjesztést kaptam érte, olyan jó volt a szakaszom az álcázásban.
EnglishCharlie had claymores strung up in the trees, blew a whole fucking platoon to pieces.
A viet-kong aknára csalta az előőrsöt, aprólékot csináltak az egész szakaszból.
EnglishI ought to write the manual of minor tactics for the heavy pressure platoon, he thought.
Akár harcászati kézikönyvet írhatnék magas vérnyomású szakaszok számára, gondolta.
English...selected a platoon of men to extractJackson Ngwe, a local warlord.
...szervezett egy osztagot, hogy foglyul ejtse Jackson Nuwe-t, a helyi hadvezért.
EnglishYour new friend, Aguilar, he took a claw hammer to his platoon leader.
Az új barátja, Aguilar, szétverte egy kalapáccsal az osztagvezetője fejét.
EnglishAlways on duty at the post was a platoon-sized unit commanded by a captain.
A táborban mindig készenlétben állt egy azonnal bevethető század.
EnglishI didn't know we were still referring to this platoon in terms of squads.
Nem hiszem, hogy ezt a pár embert lehet még szakasznak nevezni.
EnglishUnk's company commander spoke to Unk's platoon leader, who was Sergeant Brackman.
Unk századparancsnoka mondott valamit Unk szakaszparancsnokának, aki nem volt más, mint Brackman őrmester.
EnglishWhy, even a platoon have been known to hand over their officers.
Hiszen már olyat is hallottunk, hogy egy csapat átadta a tisztjeit.
EnglishI want you to go overthere and rescue that cut off platoon.
Azt akarom, hogy jusson át oda és mentse meg az elvágott egységünket.
EnglishOnly then did I learn that our platoon had killed fifty-nine villagers of all ages.
Csak akkor tudtam meg, hogy a szakaszunk ötvenkilenc embert ölt meg a faluban, felnőttet és gyereket vegyesen.
EnglishHe gave the letter to the platoon commander before he died.
Még maga adta át a levelet szakaszparancsnokának, mielőtt meghalt.
EnglishCaptain Nadal, we've got to break through to that cutoff platoon!
Nadal százados, megpróbálunk áttörni az elvágott egységhez!
EnglishI found myself telling him about what our platoon had done to the village and villagers.
Egyszer csak azon kaptam magam, hogy arról beszélek neki, amit a szakaszunk tett a faluval meg a falusiakkal.
EnglishIn the platoon they used to share anyone’s gonochochi brought from Schio and carried in a matchbox.
A szakaszomban gennyet hozott valaki egy gyufásdobozban Schióból, és elosztották egymás közt.
English'You were already doing your part with your S.S. platoon,' I said.
- Maga sem unatkozott abban az SS-szakaszban - mondtam.
EnglishHere was another big family to replace my lost platoon.
Újra lett egy nagy családom az elveszített szakaszom helyébe.