"plausible" translation into Hungarian

EN

"plausible" in Hungarian

EN plausible
volume_up
{adjective}

All ten of these hypotheses are plausible.
E tíz elmélet mindegyike könnyen elfogadható.
But Andrew MacWhirter, unable to think of a plausible explanation, decided, very wisely, to do without one.
Angus MacWhirter azonban, képtelen lévén elfogadható magyarázattal szolgálni, nagyon bölcsen úgy döntött, hogy semmilyet sem ad.
Alfred had always been on the outskirts of the racket with a plausible innocent reason for having been mixed up in it at all.
Alfred mindig a banda közelében volt, elfogadható, ártatlan magyarázattal, hogy miként keveredett a dologba.
It was, if you could pardon the expression, inexorably plausible.
Mert bocsánat a kifejezésért elhihetetlenül valószínű.

Context sentences for "plausible" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishNow, that was a perfectly plausible theory, and one quite likely to be accepted.
Nos, ez a feltevés teljesen valószerűnek tetszett olyannak, amelyet el lehet fogadni.
EnglishNo, it is the truth I must have - not a plausible or not very plausible lie.
Nem, nekem az igazság kell, s nem valami tetszetős - vagy nem tetszetős - hazugság.
EnglishAs no plausible clarification can be given, I have abstained from the vote.
Mivel erre nem kaptunk meggyőző magyarázatot, tartózkodtam a szavazástól.
EnglishWhy didn't you just cook up a lie that was at least a little bit plausible?'
Miért nem találtál ki valami hazugságot, ami legalább egy kicsit hihető?
EnglishIf we generate a plausible cover story, then we can make them go away.
Ha egy hihető fedősztorink van, elintézhetik, hogy leszálljanak a nyakunkról.
EnglishGive them a reasonable and plausible story and they go away cheerful.
Adjon le nekik egy ésszerű és nyilvánvaló történetet, és boldogan távoznak.
EnglishNow that some minutes had gone by, this seemed almost plausible to him.
Most, hogy néhány perc eltelt, ez már teljesen nyilvánvaló volt számára.
EnglishI can insert anecdotes to make it interesting, or plausible.”
És közbeszúrhatok egy-egy anekdotát, hogy színesebbé vagy hihetőbbé tegyem.
EnglishFairly plausible, I conceded, but it doesn't hang together right.
Hát ez egészen hihetőnek hangzik mondtam én , csak nem áll rendesen össze.
EnglishThey were dressed in civilian clothes so as to make the deception plausible to someone.
Valamennyien civil ruhában voltak, hogy hihetőbb legyen a csalás.
EnglishYes, you make that quite plausible, with your exceptionally fluffy pancakes.
Nos, igen, mindenesetre a palacsintája valóban fantasztikus.
English'The explanation is plausible, but you have to wonder how people could have screwed up so badly.'
A magyarázatuk hihető, az viszont érthetetlen, hogyan cseszhették el ennyire az egészet.
EnglishThe things you imagine always seem perfectly plausible, said Mr. Rafter.
Mindez tökéletesen hihetőnek látszik jegyezte meg Mr. Rafiel.
EnglishHe had a plausible new religion to introduce at the war's end.
És ott volt a keze ügyében az új vallás, hogy a háború után bevezesse.
EnglishAn injection might have been more plausible, if he had received any kind of injection.
Egy injekció az már hihetőbb, kapott bármilyen injekciót.
EnglishI do not believe it is plausible to speak of the death of the Tibetan language.
Szerintem nem beszélhetünk a tibeti nyelv haláláról.
EnglishHumanitarian principles and the desire for global balance provide plausible grounds for this.
A humanitárius alapelvek és a globális egyensúlyra törekvés megfelelő alapot biztosítanak ehhez.
EnglishAnd the most reasonable and plausible story is always the truth.
És a legésszerűbb és legplauzibilisebb történet mindig az igazság.
EnglishThe man obviously made her acquaintance in some plausible way.
Feltehetően a legszokványosabb körülmények között ismerkedtek meg.
EnglishBut never mind, I should tell Roget some story that would make it plausible.
Oda se neki, majd mesélek Roget-nak valami hihetőt.