EN play
volume_up
{noun}

play (also: action, game, quiz, sport)
Spectator play, ritual play -- we're involved in some of that.
A megfigyelői játék, a rituális játék, ilyenekben veszünk részt.
And there's a whole other type of play, which is object play.
Van másfajta játék is... ez a tárgyakkal való játék.
In case some of you forgot what play is, this is what play looks like.
Ha egyesek elfelejtették mi a játék, hát így néz ki a játék.
Who really cared if the Catholics gambled for play money and gave away a few new tires and kitchen appliances?
Kit érdekel, ha a katolikusok egy kis szerencsejáték árán új háztartási cikkeket és autógumikat vihetnek haza?
- Az is szerencsejáték.
Sport is certainly also entertainment, both when the local football club is playing and when there are international competitions.
Egyértelmű az is, hogy a sport szórakozás is: a helyi futballcsapat meccse és a nemzetközi versenyek esetében egyaránt.

Context sentences for "play" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIt was like trying to play solitaire with one of the aces missing from the deck.
Mintha pasziánszozni akarna, pedig tudja, hogy hiányzik az egyik ász a pakliból.
EnglishYou best stay out there with them dogs till you learn how to play by the rules.
Jobb, ha kint maradsz a kutyákkal, amíg megtanulsz a szabályok szerint játszani.
English'I am trying to make a serious point and your compatriot indulges in word play.'
Én itt komoly dolgokról beszélek, a honfitársad pedig zsonglrködik a szavakkal.
EnglishIt was like a place to play after the seriousness of First Street, said Michael.
Olyan hely, ahol játszani lehet az Első utca ünnepélyessége után, mondta Michael.
EnglishFortescue was the kind of crook who is always careful to play safe.
A boldogult Mr. Fortescue az a fajta óvatos gazember volt, aki vigyázott a bőrére.
EnglishThe EU Member States in the region can play an important role in this process.
Az EU térségbeli tagállamai ebben a folyamatban jelentős szerepet tölthetnek be.
EnglishScientific research and technology play a key role in achieving these objectives.
A tudományos kutatás és a technológia kulcsszerepet játszanak e célok elérésében.
EnglishAs for the European Parliament, it had no role to play: nobody asked our opinion.
Az Európai Parlament nem játszott szerepet: senki sem kérte ki a véleményünket.
EnglishUnder control of the wendigo, the spirit seemed inclined to play with its prey.
Úgy tűnt, hogy a vendigó irányítása alatt a szellem eljátszadozik az áldozatával.
EnglishTaiwan could easily play its part in the World Health Organization as an observer.
Tajvan megfigyelőként könnyedén közreműködhet az Egészségügyi Világszervezetben.
EnglishThe Anna Lindh Foundation has a particularly important role to play in this area.
Az Anna Lindh Alapítványnak különösen fontos szerepet kell játszania e területen.
EnglishIn this context, the Cohesion and Structural Funds should play their role also.
Ebben a tekintetben a Kohéziós és Strukturális Alapoknak szerepet kell vállalniuk.
EnglishShe simply could not board up the windows and play Battle of the Alamo with Frye.
Nem szögezheti be az ablakait, és nem játszhatja el az alamói csatát Frye-jal.
EnglishOf course, the IMF and the Financial Stability Forum have a role to play in this.
Természetesen az IMF-nek és a Pénzügyi Stabilitás Fórumának van szerepe ebben.
EnglishShe sat contentedly in the saloon, idly watching Samir and Elliott play chess.
Nyugodtan ült a szalonban, szórakozottan figyelve Samir és Elliott sakkpárharcát.
EnglishHe was ready to make almost any sacrifice to avoid seeming to play such a part.
Minden áldozatra hajlandó volt, nehogy úgy lássék, mintha ilyen szerepet játszana.
EnglishThe EU should play a much greater role in this issue than it has done to date.
Az EU-nak az eddigieknél jóval nagyobb szerepet kell vállalnia ebben a kérdésben.
EnglishThey will play an even more significant role in the process of its implementation.
Ők még ennél is fontosabb szerepet fognak betölteni a végrehajtás folyamatában.
EnglishHe forced himself on me, told me if I didn't play along then I'd be out of work.
Rám erőltette magát, azt mondta, ha ellenkezem, percek alatt az utcán találom magam.
EnglishWe're ramping up to help them out, but I'm not sure how it's going to play out.
Segíteni fogunk orosz barátainknak, de hogy mi módon, azt még nem világos számomra.