"pleasing" translation into Hungarian

EN

"pleasing" in Hungarian

EN pleasing
volume_up
{noun}

pleasing (also: welcome)
The final text can be deemed a pleasing and balanced compromise.
A végleges szöveg kellemes és kiegyensúlyozott kompromisszumnak tekinthető.
When you recollect your childhood... are your recollections pleasing to you?
Ha visszagondol a gyerekkorára... kellemes érzések jutnak az eszébe?
With that pleasing thought, Moroch Nevath died.
És Morok Nevath ezzel a kellemes gondolattal eltávozott az élők sorából.
pleasing (also: taking, winning)
Inspector Harper, rather red in the face, talked in a slow, pleasing Devonshire voice.
A meglehetősen vörös arcú Harper felügyelő lassú, megnyerő, devonshire-i akcentussal beszélt.
But the idea had a pleasing symmetry that appealed to Gordon.
S ráadásul volt benne valami megnyerő, művészi tökély, amitől határozottan vonzónak találta.

Context sentences for "pleasing" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishYou seem in haste, Lorda pace and a plain manner I must admit I find pleasing.
Meleghost bólintott, majd egy ragadozó madár szemeivel nézett le rá sasorra mögül.
EnglishThis, and I thank you, is a very pleasing expression of parliamentary democracy in Europe.
Köszönöm mindenkinek, ez az európai parlamentáris demokrácia szép példája volt.
EnglishIt is pleasing that we are creating legal bases for digital and non-linear television.
Örvendetes, hogy jogi alapokat teremtünk a digitális és a nem-lineáris televíziózáshoz.
EnglishWe are seeing the results of this, which is pleasing - but more can be done.
Már tapasztalhatjuk ennek eredményeit, ami igen örvendetes, de még ennél is többet tehetünk.
EnglishOn the contrary, there is something pleasing about his mouth when he speaks.
Ellenkezőleg, amikor beszél, valami kedves vonás van a szája körül.
EnglishIf you try pleasing 'em for ever, you're gonna end up blaming 'em.
Ha mindörökre a kedvükre akarsz tenni,...a végén őket fogod okolni mindenért!
EnglishIt shows an affection for her sister that is very pleasing, said Bingley.
- Az én szememben a testvéri szeretet megható jele - felelte Bingley.
EnglishLet me give you an example of a pleasing result of this cooperation.
Hadd illusztráljam egy példával, milyen jó eredmények születtek ebből az együttműködésből.
EnglishThe bed in the center had the pleasing asymmetry of a puddle of water-and it was pleasing.
Középen az ágynak egy víztócsához hasonló aszimetrikus alakja kimondottan kellemesen hatott.
EnglishSuccess was just as much about pleasing key figures as it was about satisfying one's own preferences.
Sikerük egyforma mértékben múlik a kulcsfigurák és saját preferenciáik kielégítésén.
EnglishThis would have been a pleasing indication of the close cooperation.
Ez a szoros együttműködés még hatékonyabb jelzéséül szolgált volna.
English'The Yoleus wishes me to wish you a safe journey and a subsequent life which is pleasing to you.'
Biztonságos utazást és olyan éveket kíván, amik kedved szerint valók.
EnglishMadouc found the total effect both unusual and pleasing.
Madouc az összhatást szokatlannak, ugyanakkor rendkívül kellemesnek találta.
EnglishIt was clearly a large Bible, but no less pleasing for the obvious nature of the gift.
Alakjából ítélve egy tekintélyes méretű biblia lehetett, ami mindig kedves ajándék egy lelkész számára.
EnglishThe news Henriksen delivered wasn't pleasing to either of them.
A hír, amelyet Henriksen hozott, egyiknek sem nyerte meg tetszését.
EnglishIt is very pleasing for that to be the subject of discussion, as we still have not talked about it.
Nagyon örvendetes, hogy ez a kérdés a vita tárgyát képezi, mivel még nem is beszéltünk róla.
EnglishPainting produces immediate results that are quite pleasing.
A festés gyors eredményt produkál, ami bizony szemet gyönyörködtető.
EnglishBut yes, my friend, it is of a most pleasing symmetry, do you not find it so?
Úgy van, barátom; hát nem gyönyörű a szimmetriája?
EnglishIt seemed dust, perfectly, and so to have a pleasing, inevitable form.
Ez igazságosnak tűnt, s így még kellemesnek is találtam.
EnglishAnd why should it not be my father, if my father is the most pleasing of all the men I have ever seen?'
És miért ne legyen az apám, ha ő a legtetszetősebb minden férfi közt, akiket láttam valaha?