"polar" translation into Hungarian

EN

"polar" in Hungarian

EN

polar {noun}

volume_up
polar
Plus we have the Ice Fortress polar missile defense space station project.
Plusz ott van a Ice Fortress sarki rakételhárító-állomásunk fejlesztése.
Many species, including polar bears, are also threatened.
Számos faj, így a sarki medve, ugyancsak veszélyeztetett.
And that's where I became truly obsessed with this polar realm.
És itt váltam a sarki birodalom valódi megszállottjává.
Az egyenes poláris pontjának szerkesztése
A másodfokú görbe poláris egyenesének szerkesztése
A pont poláris egyenesének szerkesztése
polar
Perhaps there was never dictator immortality in the south polar continent.
Talán a Déli-sark kontinensén soha nem voltak a diktátorok halhatatlanok.
They had built heated domes in the south polar continent.
Hatalmas fűtött kupolákat építettek a Déli-sark kontinensén.
It is important, I feel, to note that the exploitation of the resources of the North polar region will play only a supplementary role in the provision of energy for Europe.
Fontosnak tartom megjegyezni, hogy az Északi-sark térségében fellelhető készletek kiaknázása várhatóan csak kiegészítő szerepet játszik majd Európa energiaellátásában.
The policy should be the polar opposite of this.
Homlokegyenest ellenkező politikára van szükségünk.
The policy should be the polar opposite of this.
Homlokegyenest ellenkező politikára van szükségünk.

Synonyms (English) for "polar":

polar

Context sentences for "polar" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIn addition, the polar bear is also threatened by trophy hunting and trading.
Ezenkívül a jegesmedvéket a trófeavadászat és a kereskedelem is veszélyezteti.
EnglishYet the polar bear population is actually bigger now than it was in the 1940s.
Ám a jegesmedve-állomány most tulajdonképpen nagyobb, mint az 1940-es években volt.
EnglishI have seen polar bears walking across very, very thin ice in search of food.
Láttam ahogy a jegesmedvék nagy vékony jégen járnak, hogy élelmet találjanak.
EnglishIt is deeply flawed to put tigers, polar bears, elephants and tuna on equal terms.
Nagy tévedés a tigrist, a jegesmedvét, az elefántot és a tonhalat egy lapon említeni.
EnglishMore than 70% of the polar bear population in the wild may disappear within 45 years.
45 éven belül a vadon élő jegesmedve-populáció több mint 70%-a elpusztulhat.
EnglishThe sea ice is shrinking and the polar bear's habitat is gradually being lost.
A tengeri jégtakaró zsugorodik, és vele a jegesmedvék élőhelye fokozatosan eltűnőben van.
EnglishAnd so ever since I think I was just six years old, I dreamed of going to the polar regions.
Így körülbelül hat éves korom óta arról álmodtam, hogy a sarkvidékre mehessek.
EnglishWe are talking about sharks, tuna, polar bears, big cats and elephants.
Cápákról, tonhalról, jegesmedvékről, nagymacskákról, elefántokról esik szó.
EnglishHeat super conducting cables had to be run to the north polar cap to borrow its cold.
Hő szupravezetőket kellett az Északi-sarkra vezetni, hogy kihasználhassák az ottani hideget.
EnglishIn the French Quarter, she could wear the hide and head of a polar bear and not appear suspicious.
A Francia negyedben egy jegesmedve bőrébe is bújhatna, és nem keltene feltűnést.
EnglishThe look the President, as well as Wayne, gave him could have chilled a polar bear.
Az elnök és Wayne olyan hűvös pillantást vetett rá, hogy attól egy jegesmedve is megfagyott volna.
EnglishThey are the most remarkable animals I've ever worked with, and the same with polar bears.
A legfigyelemreméltóbb állatok, amelyekkel valaha dolgoztam, és olyanok, mint a jegesmedvék.
EnglishThese little, fat dumplings, 150-pound bundles of blubber are the mainstay of the polar bear.
Ezek a kicsi, pufók kis gombócok, 70 kilónyi fókazsírhalmok, fő eledelei a jegesmedvéknek.
EnglishRecent studies show that polar bears are doing very well.
Közelmúltbeli tanulmányok azt jelzik, hogy a jegesmedvék köszönik, jól vannak.
EnglishWhen I worked on polar bears as a biologist 20 years ago, we never found dead bears.
Amikor jegesmedvéket vizsgáltam biológusként 20 évvel ezelőtt, soha nem találtunk elpusztult medvéket.
EnglishMrs.As you can see, the Life Line is divided into two polar extremes.
Amint látjátok, az Életvonal két szélsőséges pólusra osztódik.
EnglishWhat the polar bear took 100,000 years to learn, it can learn in five minutes, maybe 10 minutes.
Amit a jegesmedve 100 000 év alatt tanult, azt az ember megtanulja 5 vagy talán 10 perc alatt.
EnglishThere are 3 types of function, explicit given functions, parametric plots and polar plots.
Három típus közül lehet választani: explicit függvény, paraméteres függvény, polárkoordinátás függvény.
EnglishProjections are that we could lose polar bears; they could become extinct in the next 50 to 100 years.
Ennek következtében elveszíthetjük a jegesmedvéket, kihalhatnak az elkövetkező 50-100 évben.
EnglishEnter coordinates in the following form: r; theta;deg;, where r and theta; are the polar coordinates.
A koordinátákat "r; theta;deg;" formátumban kell megadni, ahol r és theta; a polárkoordináták.