"portion" translation into Hungarian

EN

"portion" in Hungarian

EN portion
volume_up
{noun}

portion (also: dose, gob, helping, potion)
volume_up
adag {noun}
It caught a portion of his sweater and one of his hands.
Egy adag a pulóverét, egy újabb az egyik kezét érte.
This is the USDA portion size, that little, tiny thing.
Ez a kis valami a USDA által javasolt adag mérete.
When Dildahl came to see to their pleasure, Harbig and Dussel both commanded a goodly portion of boiled beef.
Amikor Dildahl megjelent, mindketten nagy adag főtt marhahúst rendeltek.
portion (also: bay, detail, division, fraction)
volume_up
rész {noun}
A központi rész alatt nincsenek pincék.
A pszi rész dühös és idegen érzetet keltett.
portion (also: bit, head, section, slab)
volume_up
darab {noun}
She spooned up a portion of the soup, along with a goodly chunk of ham and tested it.
- Mélyen belemerítette a kanalat a levesbe, és egy nagy darab sonkával együtt a szájába öntötte.
Well, if you need a portion of my liver, honey, you can have it.
Ha kell egy darab a májamból, megkaphatod.
He had only gone about a hundred yards when without warning a portion of the rock slid open almost at his elbow, and a single Gnome stepped into view.
Alig tett meg száz lépést, amikor úgyszólván a könyökénél minden átmenet nélkül félresiklott egy darab szikla, és egy gnóm lépett Flick elé a nyílásból.
portion (also: cast, cup, cut, lot)
portion (also: cast, chance, cup, destiny)
volume_up
sors {noun}
portion (also: detail, installment, instalment, item)
portion

Context sentences for "portion" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishBut when his portion of the interrogation was completed, they knew that Father
A pap magyarázata nem volt folyamatos, nekik kellett összerakniuk a részleteket.
EnglishHe was appointed by the governor to fill the unexpired portion of Dauvin's term.
A kormányzó őt jelölte ki arra, hogy töltse ki Dauvin megbízatásának hiányzó részét.
English' Frodo broke off a portion of a wafer and handed it to him on its leaf-wrapping.
Frodó letört az ostyából egy darabkát, s a levélen, amiben volt, odanyújtotta neki.
EnglishIt was a large strip of cloth that had once been the major portion of a tunic sleeve.
Nagy szövetdarab volt, olyan szövet, amelyből valaha egy zubbony ujját varrták.
EnglishTrade determines a large portion of the economic growth of some countries.
Néhány országban a kereskedelem teszi ki a gazdasági növekedés jelentős részét.
EnglishVega pulled the rope to extend the top portion, stopping it just under the window.
Vega meghúzta a zsinórt, hogy kitolja a felső részt úgy, hogy pont az ablak alá érjen.
EnglishThis largest portion of the job to be done forms the basis for our future negotiations.
Ennek az elvégzendő munkának jelentős része alkotja a jövőbeni tárgyalások alapját.
EnglishMortimer said that the man had walked on tiptoe down that portion of the alley.
Mortimer azt mondta, hogy Sir Charles lábujjhegyen haladt tovább az allé hátralevő részén.
EnglishThey sat in silence, each playing with his portion of half a million dollars.
Ki-ki csöndben, magában számította ki a félmillió dollár rá eső részét.
EnglishThen his eyes moved to the bands of writing that girded the lower portion of the figure.
Tekintete azután lesiklott a feliratok szalagjaira, melyek az alak alsótestét övezték.
EnglishSo, I do not need any security clearance for the pre-trial portion.
Szóval, akkor nincs szükségem semmilyen engedélyre az előzetes tárgyalás során.
EnglishAt what point in history does one particular portion of history begin?
A történelem mely pillanatában kezdődik a történelem egy bizonyos szakasza?
English'Having endowed you with a treble portion, there was none left over for me,' I said drily.
- Mivel te háromszoros adagot kaptál belőle, nekem már nem jutott - mondtam szárazon.
EnglishFinally she had laid bare a great portion of the mural running around all four walls.
Jessének jókora darabot sikerült kihámoznia a festményből, amely körbefutott a négy falon.
EnglishShe was also aware of the shadowy bedroom in which her body and a portion of her mind remained.
Tudott a sötét hálószobáról is, amelyben teste, és lelkének egy darabja maradt.
EnglishThrough a gap in the drapes, he saw a portion of the living room and a man of about forty-five.
A függöny résén láthatta a nappali egy részét, és egy negyvenöt év körüli férfit.
EnglishMaybe the intelligent part of us, when it leaves the body, takes some living portion with it.
Értelmes részünk, amikor elhagyja a testet, talán visz magával bizonyos élő részt is.
EnglishThe old lady added with satisfaction, Fire and brimstone shall be their portion.
Az öreg hölgy mélységes elégtétellel tette hozzá: Kénkő és pokoltűz lészen mindnyájuk osztályrésze.
EnglishSaul had learned the trick from Eliot, saving a portion of every mission's budget.
Saul Eliottól leste el a módszert, és minden megbízatásának bizonyos hányadát félretette magának.
EnglishWe now come to that portion of his life which has proved to be of such intense interest to us.
Most következik életének az a része, amely mindannyiunknak oly sok fejtörést okozott.