"portrait" translation into Hungarian

EN

"portrait" in Hungarian

EN portrait
volume_up
{noun}

portrait (also: portraiture)
Vigo's eyes shimmered, and the portrait gradually came to life.
Vigo szemei megrebbentek, a portré fokozatosan életre kelt.
This was surely the definitive human portrait.
Akárhogy is, ez volt a leghitelesebb emberi portré.
It came apart, like the portrait at the window.
A kép kettévált, mint az imént az ablaknál ülő portré.
portrait (also: likeness, portraiture)
It was simply a splendid portrait painted, as they sometimes are, in our time.
Egyszerűen csak pompás arckép volt; úgy megfestve, ahogy ma szokták.
They stood together by the wall just under the Holbein portrait.
Egymás mellett álltak a fal mellett a Holbein-arckép alatt.
He walked past portrait, only looking casually, and looked at himself in the mirror.
Elment az arckép mellet, csak egy futó pillantást vetett rá, és megnézte magát a tükörben.
portrait (also: double, effigy, image, likeness)
portrait

Synonyms (English) for "portrait":

portrait

Context sentences for "portrait" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIll tell her that you shot very well and that the portrait was in good condition.
Majd elmondom neki, hogy ragyogóan lőttél, s hogy a képnek nem esett semmi baja.
EnglishYou know, Portrait, that almost no pictures, paintings rather, move at all.
Tudod, te kép, hogy szinte nincs kép, vagy inkább festmény, amiben mozgás volna?
EnglishAnd lastly, the only portrait of a male that Leonardo painted, "The Musician."
Végül, az egyetlen férfiportré, melyet Leonardo festett, a "Zenész képmása".
EnglishThey built up a fancy portrait of what they thought a murderer ought to look like.
Képzeletből összeállítanak egy olyan portrét, amilyen egy gyilkoshoz illik.
EnglishBoy or daughter or my one true love or whatever it is; you know what it is, portrait.
Fiam, lányom, igaz szerelmem, vagy akármi; tudod, hogy ez mit jelent, te kép?
EnglishBut last night, and at first light, I talked to the portrait as though it were you.
De tegnap éjjel és ma hajnalban úgy beszélgettem az arcképpel, mintha te lettél volna.
EnglishReal soldiers never tell any one what their own dead looked like, he told the portrait.
Vérbeli katona senkinek el nem mondja, milyenek a halottai, magyarázta az arcképnek.
EnglishIt was a portrait of Danny Evans, as were the other five that usually hung around it.
Danny Evanst ábrázolta a többi öthöz hasonlóan, amelyek körülötte lógtak.
EnglishHis current project was a portrait of a strikingly lovely woman, nearly finished.
Egy feltűnően szép nő arcképén dolgozott, már majdnem kész volt vele.
EnglishThe symbols were identical to the ones Janosz had uncovered on the ancient portrait.
A jelek megegyeztek azokkal, amiket Janosz egy régi festményen lelt meg.
EnglishAs she opened her eyes, she saw the portrait of Alex on her dressing table.
Amint kinyitotta a szemét, Alex portréját látta meg az öltözködőasztalán.
EnglishI used to think it was a portrait of my brother Bernard, it looks so much like him.
Mindig azt hittem, hogy Bernard bátyám arcmása, annyira hasonlít hozzá.
EnglishPortrait, keep your God-damn chin up so you can break my heart easier.
Te kép, csak szegd föl így azt a fene álladat, legalább hamarabb szakad meg a szívem.
EnglishWhen he had said enough, he unveiled the portrait of Martin Kozinski.
Miután eleget beszélt, Oliver Lambert leleplezte Martin Kozinski portréját.
EnglishHe marched toward the law officers, the very portrait of perfect authority.
A törvény őreihez, a tökéletes hivatástudat eleven szobraihoz lépett.
EnglishA card with English writing and a tiny portrait of the boy, how remarkable.
Egy kártya, angol szöveggel és egy kisfiú portréjával; milyen helyes.
EnglishBut in that case we must add two qualifications to our imaginary portrait of the murderer.
De ebben az esetben két további vonással kell bővítenünk a gyilkos elképzelt portréját.
EnglishThe portrait in Hyde-White's sanctum didn't have to be his sister.
A Hyde-White szentélyében látott képnek sem kellett feltétlenül a húgát ábrázolnia.
EnglishThe Ghostbusters left the portrait of Vigo and the figure of Janosz Poha behind them.
A szellemirtók hátat fordítottak Vigo portréjának és Janosz Pohának.
EnglishTo think, a bust of Cleopatra, the only authenticated portrait in existence.
Ha belegondolt, Kleopátra mellszobra volt az egyetlen autentikus ábrázolás a nagy királynőről.