"posterity" translation into Hungarian

EN

"posterity" in Hungarian

EN posterity
volume_up
{noun}

posterity
I'm the true Bacon, and posterity will never know.
Én vagyok az igazi Bacon, bár az utókor nem is gyanítja majd.
This is something I want to say very clearly at this point, so that it is retained and remains for posterity!
Nagyon egyértelműen szeretném ezt most kijelenteni ezen a ponton azért, hogy emlékezzünk rá és megőrizzük az utókor számára!
Since Stephen Hughes has chosen to give a rather distorted version of how this was achieved, I would just like to set the record straight so that posterity will show how we got to where we have.
Mivel Stephen Hughes eléggé torzított beszámolót ismertetett a folyamat mikéntjéről, most csupán szeretném tisztázni mindezt, hogy az utókor lássa, hogyan sikerült mindezt elérni.
posterity

Synonyms (English) for "posterity":

posterity
poster

Context sentences for "posterity" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI put these words out there for those who have ears to hear, and for posterity.
Ezeket a szavakat a nyitott füllel járóknak és az utókornak ajánlom.
EnglishIn your devotion to human posterity, don't leave out something for the robots.
Odaadóan szolgálod az emberi fajt, de a robotokról se feledkezz meg!
EnglishI do not mean my great-grandchildren, or my great-great-grandchildren: I mean an extremely remote posterity.
Nem dédunokáimra vagy ükunokáimra gondolok, hanem a végtelenül távoli utókorra.
EnglishAnd why do I specify so extremely remote a posterity as that?
És miért gondolok arra a végtelen távoli utókorra?
EnglishHe was addressing no one, except, perhaps, posterity.
Ezt nem címezte senkinek, talán csak az utókornak.
EnglishPlease submit your vote here, and then it will be correctly registered, and your view will go on record for posterity.
Kérem, hogy itt adja le a voksát, amit aztán regisztrálnak a megfelelő módon, így a szavazata megőrződik az utókornak.
EnglishI had another adventure, which puts this matter out of doubt, and which may be an instruction for posterity in the case of a pickpocket.
Volt egy másik kalandom is, amelyik semmi kétséget sem hagy ez irányban, és tanulságul szolgálhatna az utókornak zsebmetszési esetekre.
EnglishHe worked himself up into a great passion with the unmarried, calling them beasts and brigands and, by a queer figure of speech, murderers of their posterity.
Nagy kitörésbe lovalta bele magát a nőtlenekkel szemben, bestiáknak, gazembereknek és furcsa szóképpel utókoruk gyilkosainak nevezte őket.
EnglishAlong the way, they created a grand design, a tremendous drama whose star players would be these very emigres and their posterity on obscure Terminus.
Létrehozta a gigantikus tervet, megírta azt a drámát, amelynek főszereplői ezek az emigránsok lesznek, akik most útnak indulnak a távoli Terminus felé.
EnglishWhen it is written, I shall treat it with a preservative fluid, seal it in a lead casket and bury it deep in the ground somewhere for posterity to dig up and read.
Ha elkészültem vele, a tekercseket időálló folyadékkal fogom kezelni, lepecsételem őket ólomládikóba, jó mélyen elásom valahol, és az utókorra bízom, hogy megtalálja és elolvassa.