"postponement" translation into Hungarian

EN

"postponement" in Hungarian

EN

postponement {noun}

volume_up
postponement (also: deferment, respite, suspense)
For all that, this postponement cannot be considered satisfactory by any means.
Mindazonáltal ez a halasztás egyáltalán nem kielégítő megoldás.
However, it has now become clear how beneficial this postponement was for them.
Most vált azonban csak nyilvánvalóvá, hogy milyen előnyös is számukra ez a halasztás.
This postponement could be long, especially ifGeorge leaves.
Hosszú halasztás lehet, főleg, ha George elhagyja az országot.

Synonyms (English) for "postponement":

postponement

Context sentences for "postponement" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

English(IT) Mr President, ladies and gentlemen, I think this postponement is appropriate.
(IT) Elnök úr, hölgyeim és uraim! Helyénvalónak tartom a szavazás elhalasztását.
EnglishThe Socialist Group is in favour of postponement for four reasons of principle.
A szocialista képviselőcsoport a döntés elhalasztását támogatja, négy elvi okból.
EnglishMr Daul and Mr Schulz were here and they both voted against that postponement.
Daul úr és Schulz úr is jelen volt, és mindketten az elnapolás ellen szavaztak.
EnglishHowever, unlike SWIFT, there were definitely good reasons for this postponement.
A SWIFT-tel ellentétben azonban valóban alapos okai voltak a halasztásnak.
EnglishThe other political groups have not supported our request for postponement.
A többi képviselőcsoport nem támogatta az elhalasztásra irányuló kérésünket.
EnglishTherefore, I believe that we should aim for a postponement and then ultimately ....
Ezért úgy gondolom, hogy a halasztást kell megcéloznunk, és aztán végül...
EnglishThere are indeed one or two aspects, and therefore I, too, am in favour of postponement.
Valóban van egy vagy kettő szempont, és ezért én is az elhalasztást támogatom.
EnglishI put to the vote the proposal for postponement to the October part-session.
Szavazásra bocsátom az októberi ülésszakra halasztásról szóló javaslatot.
EnglishIf you had, we would not have had to discuss the postponement today.
Ha akkor támogatta volna, akkor ma nem kellett volna az elhalasztásról vitáznunk.
EnglishIs it the wish of the Commissioner judges to grant this postponement?
Tisztelettel várom a biztos urak, a bírák döntését, helyt adnak-e ennek a kérelemnek.
English'I thank Your Highness,' Gurgeh said, 'but I would prefer there be no postponement.
Köszönöm Felségednek mondta Gurgeh , de szívesebben venném, ha nem halasztanánk el a játékot.
EnglishNow again, all cannons are directed to the Council and postponement is being proposed.
Most újra minden ágyú a Tanácsra irányul, és a halasztást javasolják.
EnglishThat has led to confusion and a consistent postponement of deadlines.
Ez konfúzióhoz és következésképpen a határidők elhalasztásához vezetett.
English(DE) Mr President, we are requesting the postponement for the following reasons.
(DE) Elnök úr, a következő okok miatt kérjük a halasztást.
EnglishI therefore believe that we should vote through this postponement today.
Ezért úgy gondolom, hogy ma meg kellene szavaznunk az elnapolást.
EnglishMadam President, I ask my colleagues to vote against the postponement.
Elnök asszony! Arra szeretném kérni képviselőtársaimat, hogy az elhalasztás ellen szavazzanak.
English. - Mr President, the Commission would support a postponement of the vote.
a Bizottság tagja. - Tisztelt elnök úr! A Bizottság támogatná a szavazás elhalasztását.
EnglishThat is the issue and that is the reason why they want a postponement.
Ez a probléma, és ez az oka annak, hogy miért kérnek halasztást.
EnglishIt is truly odd for the European Commission to be tabling this proposal for a postponement.
Meglehetősen furcsa a Bizottság részéről e javaslat elővezetése.
EnglishSo she very clearly asked for a postponement, even though she fully shares our sentiments.
Úgyhogy igen egyértelműen halasztást kért annak ellenére, hogy teljes mértékben osztja érzéseinket.