"posturing" translation into Hungarian

EN

"posturing" in Hungarian

EN

posturing {gerund}

volume_up
Mr President, here we go again: more posturing, another hubristic attempt to emulate America.
Már megint ez megy: még több pózolás, egy újabb önhitt kísérlet Amerika felülmúlására.
There will be some political posturing today, but I think the time has now come to move up a notch.
Lesz itt ma némi politikai pózolás, de úgy vélem, elérkezett az idő, hogy tovább lépjünk egy fokkal.
It requires an immediate halt to provocation and violence in the streets, but also in the media and in public posturing.
Az megköveteli a provokáció és az erőszak azonnali felszámolását az utcákon, de a sajtóban is, továbbá a nyilvánosság előtti pózolás megszüntetését is.

Context sentences for "posturing" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIt was posturing at its worst and it does this Parliament no good at all.
Színészkedés a legrosszabb fajtából, ami egyáltalán nem tesz jót a Parlamentnek.
EnglishA way where for so long there has been nothing but posturing, denial, and slow decline.
Az Uralkodó nyugtalanul állt meg, ahogy Ildilyntra félrelépett előle.
EnglishMr Sarkozy may want people to think the opposite, helped out by the posturing of the left.
Lehetséges, hogy Sarkozy úr szeretné, ha az emberek éppen az ellenkezőjét gondolnák, amit a baloldal pózolása is segít.
EnglishThere is no political posturing or politicking by the Member States where this matter is concerned.
Ezzel a témával kapcsolatban a tagállamok részéről nem lehet szó politikai szerepjátszásról vagy politizálásról.
EnglishStrutting, posturing, feeling inadequate, determined to be someone, even if they pulled the world down round them?
Páváskodó, affektáló, teljesen alkalmatlan egyének, akik csupán a világ földig rombolása árán lettek valakik?
EnglishIt is too serious for EU posturing.
Ez a helyzet túl komoly ahhoz, hogy az EU csak pózoljon.
EnglishAs Sands was posturing aboard the KC-10 tanker, Wendy ejected four bundles of chaff from the wings of the Megafortress.
Míg Sands a KC-10-es fedélzetén szónokolt, Wendy négy csomag jelzőrakétát emeltetett ki a Megafortress szárnyain.
EnglishLet's not ruin it with unnecessary posturing.
Ne romboljuk le szükségtelen kakaskodással.
EnglishProof that the freedoms once accorded non-Letherü peoples were born of both paternalism and a self-serving posturing as a benign overseer.
Bizonyíték, hogy a nem lether embereknek ajánlott úgynevezett szabadság valójában csak atyáskodás volt, egy póz.
EnglishIn spite of his posturing, he looked weak and ineffectual, like a wimpy high-school English teacher who had trouble controlling his students.
Tartása ellenére gyengének, erőtlennek látszott, mint egy középiskolai angoltanáré, aki nem tudja ráncba szedni a tanítványait.
EnglishPosturing, whether in this House or in the Justus Lipsius building, where it also happens, is of no practical use whatsoever.
A színészkedés, azonban semmilyen gyakorlati haszonnal nem jár, történjék akár itt ebben a Házban, akár a Justus Lipsius épületben - ahol szintén előfordul.
EnglishBullshit posturing.
EnglishSamson was posturing around the ring, shaking his sizable locks and looking forward to the skirmish with great anticipation.
Samson közben hol bozontos üstökét rázogatva, hol bicepszét feszegetve körbeparádézott a ringben, és szemmel láthatóan alig várta, hogy megmérkőzhessen a vakmerő kihívóval.
EnglishThis is a victory once again for the abandonment of posturing to protect nationalistic interests in favour of commitment to the shared principles of the European Union.
Ez egy újabb győzelem, hiszen a nacionalista érdekvédelem pózát felváltotta az Európai Unió közös alapelvei iránti elkötelezettség.
EnglishIf he finds out who she really is now, after all his posturing as a professional writer, he will do what Terry Kitchen, the only other best friend I ever had, did.
Ha rájön, hogy ki lakik a házamban, miután annyit pózolt mint profi író, ugyanazt fogja tenni, amit Terry Kitchen, az egyetlen másik legjobb barátom tett.