EN

pot {noun}

volume_up
1. slang
2. other
pot (also: can, kettle, teapot)
Downstairs in the kitchen, Darby brewed a pot of thick French Market chicory.
Odalent a konyhában készített egy kanna jó erős cikóriakávét.
She realized the pot and cup were right in front of her, easy to reach.
Ott volt előtte egy karnyújtásnyira a kanna és a csésze.
He had just brewed a fresh pot of coffee, so he poured for them as well.
Éppen megfőzött egy kanna friss kávét, úgyhogy nekik is töltött.
Also, someone needs to put a pot of water on the stove.
Ugyanakkor valakinek föl kéne tennie melegedni egy fazék vizet.
But the temperature of an empty pot rises quickly.
A fazék hőmérséklete rohamosan emelkedik.
Why cannot you cook a tasty pot of soup, like other women?
Miért nem tudsz egy fazék ízletes levest főzni, mint a többi asszony?
pot (also: duct, vessel)
At the end of each day, I made a huge pot of soup which we all shared.
Minden nap végén egy hatalmas edény levest főztem, amit szétosztottunk.
She pointed at a chair and reached for a rouge pot.
Rámutatott a székre, majd a pirosítóval teli edény után nyúlt.
You may divide the pot amongst yourselves, he said, according to how much each of you put in.
- Osszátok el az edény tartalmát egymás közt - mondta -, aszerint, hogy ki mennyit tett bele.
pot (also: can)
I sure hope the two pots of coffee and the Red Bull we gave him were enough!
Biztos vagyok benne, hogy a két bödön kávé, meg a Red Bull elég kell, hogy legyen!
pot (also: jar, mug)
pot (also: jerry, potty)
A bili üres volt.
pot (also: stake)
18 ezer dollár a tét.

Context sentences for "pot" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishBeyond, three small children worked in an acreage planted to oats and pot-herbs.
A zabbal és más növényekkel beültetett konyhakertben három kisgyerek dolgozott.
EnglishFor every GBP 2 we get back, we have put GBP 5 into this pot in the first place.
Minden visszakapott 2 fontért eredetileg fizettünk öt fontot a közös kasszába.
EnglishHe gave a startled cry and dropped the pot, which broke into a hundred pieces.
Kegan meglepetten felkiáltott, és elhajította a tálat, amely ezer darabra tört.
EnglishThen Occuda entered, bringing a large pot of thick stew and a stack of plates.
Occuda lépett be, kezében egy nagy tál gőzölgő étellel, valamint néhány tányérral.
EnglishBut I'll ask you, if that's so, why I didn't pot you with the revolver last night?
Csak azt árulja el, hogy ha én vagyok az, miért nem puffantottam le magát az éjjel.
EnglishEach man in turn will stand behind the crack and toss a gold piece toward the pot.
- Odaállunk a vonal mögé, és egymás után mindenki egy aranyat fog dobni a tál felé.
EnglishImmediately she took a black china mug from the cupboard and lifted the pot.
Rögtön kivett a pohárszékből egy fekete porcelánbögrét, és megemelte a kannát.
EnglishHe sighed and went back into the coziness of the kitchen to turn on the coffee pot.
David felsóhajtott, visszament a barátságosabb konyhába, hogy kávét főzzön magának.
EnglishA long second later, he shrugged off his regret and picked up the last pot.
Hosszú másodpercek múlva lerázta magáról a bánatot, és felkapta az utolsó edényt.
EnglishNow I find out you haven't got a pot to piss in or a window to throw it out of.
Most meg kisül, hogy magának egy bilije nem maradt, se egy ablaka, amin kihajíthatná.
EnglishTranslation Files Type in the folders which contain all your PO and POT files.
Fordítási fájlok A.po ill..pot fájlokat tartalmazó könyvtárak nevét itt kell megadni.
EnglishBremen's voice was low and reassuring as he approached each man with the pot.
Bremen halkan, megnyugtatóan duruzsolt, miközben odalépett a katonákhoz a szilkével.
EnglishYou were also Scheherazade to yourself, he thought, and looked at the barbecue pot.
Önmagadnak is Seherezádéja lettél, gondolta, és nézte a kerti grillsütő serpenyőjét.
Englishshe carefully poured the bucket of water into the barbecue pot.
Újabb "Atyaisten!"-t kiáltva, óvatosan az üstbe öntötte a vödör egész tartalmát.
EnglishI'm working on her will, and, well, there's a pot full of money involved.
Az idős hölgy végrendeletén dolgozom, és bizony itt egy halom pénzről van szó.
EnglishIf Gordon buckled to work in the right spirit he might be a Big Pot one of these days.
Ha Gordon kellőképpen nekigyürkőzik a munkának, valamikor még Fejes is lehet.
EnglishWhen greasy Joan the pot doth keel--that's not a nice picture of married life, either.
Zsíros kezével Joan a csuszpájzot kavarja ez se túl vonzó kép a házaséletről.
EnglishBase folders Type in the folders which contain all your PO and POT files.
Alapkönyvtárak A.po ill..pot fájlokat tartalmazó könyvtárak nevét itt kell megadni.
EnglishIf your day's the day, you win the pot, less expenses... and a bottle of champagne.
Ha az a nap nyer, amire tettél, tiéd az egész... mínusz a költségek és egy üveg pezsgő.
EnglishElinor picked up an empty fish-paste pot from the table and put it into the basin.
Elinor felvett az asztalról egy üres halpástétomos dobozt, és azt is a mosogatóba tette.