"preliminary" translation into Hungarian

EN

"preliminary" in Hungarian

EN preliminary
volume_up
{adjective}

preliminary (also: anticipatory, previous, prior, advance)
To prevent this happening, there is a ‘preliminary ruling procedure’.
Ennek megakadályozását szolgálja az előzetes döntéshozatali eljárás.
That is why 'back to the preliminary draft budget' is the standard response.
Ezért vált általános reakciónkká a "visszatérés az előzetes költségvetéstervezethez”.
However, this reasoning does not apply to the academic preliminary draft.
Ez az elgondolás azonban nem vonatkozik az elméleti előzetes tervezetre.
preliminary (also: introductory, initiative)
After a few preliminary remarks, Shea turned back to the newcomer to the Vale.
Néhány bevezető megjegyzés után visszafordult a völgybe érkezett jövevényhez.
It was a tiring trip, so I shall make no further preliminary remarks.
Fárasztó volt az út, ezért elállnék a további bevezető megjegyzésektől.
(NL) Madam President, I should like to make a preliminary observation.
(NL) Elnök asszony, szeretnék egy bevezető észrevételt tenni.

Synonyms (English) for "preliminary":

preliminary

Context sentences for "preliminary" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishMy client is anxious to determine the preliminary fees before purchasing the land.
Az ügyfelem még a telek megvásárlása előtt meg szeretne egyezni a tiszteletdíjakban.
English(ES) Madam President, Commission President, I want to make a preliminary comment.
(ES) Elnök asszony, a Bizottság elnöke, előrebocsátanék egy megjegyzést.
EnglishWe had preliminary motions and such, so I saw him in court occasionally.
Néha a bíróságon is találkoztunk az üggyel kapcsolatos különböző fejlemények miatt.
English(DE) Mr President, Commissioner, Mr Van Rompuy, I have two preliminary remarks to make.
(DE) Elnök úr, biztos úr, Van Rompuy úr! Előzetesen két észrevételt szeretnék tenni.
EnglishThe impulses came pattering... like the preliminary raindrops before a storm.
Az impulzusok sűrűsödtek és erősödtek, mint amikor vihar előtt közvetlenül elered az eső.
EnglishI must stress that these activities are of a purely preliminary nature.
Ki kell hangsúlyoznom, hogy itt csupán előkészítő jellegű tevékenységekről van szó.
EnglishI am also grateful to the Commission for starting on the preliminary work a long time ago.
Hálás vagyok a Bizottságnak is, amiért jó ideje elkezdték már az előkészítő munkát.
EnglishOne reason for this has been the very good preliminary work of the Commission in this case.
Ennek egyik oka ebben az esetben a Bizottság rendkívül jó előkészítő munkája volt.
EnglishOne preliminary example is the reference that I made to the single European airspace.
Egy példa erre az egységes európai légtér, amelyre korábban már utaltam.
EnglishAs a preliminary and tentative policy, these activities are useful! said Aillas.
- Az előkészítő és puhatolózó politikában ezek a módszerek hasznosak lehetnek - mondta Aillas.
EnglishPreliminary plans to eliminate Kozinski, Hodge and Tarrance, should it become necessary.
Előkészületi tervekre Kozinski, Hodge, és ha szükségessé válik, Tarrance likvidálására.
EnglishThey took photographs and did a preliminary dusting for fingerprints.
Fényképeket készítettek, és portalanítottak az ujjlenyomat-vétel miatt De visszajönnek még.
EnglishI already understand from the preliminary results that this is not a general 'no' to Europe.
Én már most úgy értelmezem az eredményeket, hogy ez nem egy Európára adott általános "nem”.
EnglishThe appeal was a preliminary topic of conversation, and both sides of the table knew it.
A fellebbezés azonban csak bevezetőül szolgált, s ezt az asztal mindkét oldalán ugyanúgy tudták.
EnglishHe's already got preliminary reports on Nettle Cobb and Wilma jerzyck from Henry Ryan-by?
- Az első jegyzőkönyveket megkapta Nettie Cobb és Wilma Jerzyck boncolásáról Henry Ryan doktortól.
EnglishThe WTO membership had a chance to offer preliminary reactions to these texts before the summer break.
A WTO-tagság előzetesen reagálhatott a szövegekre még a nyári szünet előtt.
EnglishThe important thing is, you're saying it can be fixed, preliminary estimated lime three to six weeks.
A lényeg, hogy ön azt állítja, meg lehet javítani, s az idejét három-hat hétre becsüli.
EnglishThat's why he wants preliminary plans to take McDeere out.
Ezért akarja, hogy előkészítő terveket készítsünk McDeere eltávolítására.
EnglishI got preliminary arrangements to place him in the witness protection program.
- Már megtettük a lépéseket, hogy a későbbiek folyamán számára is biztosítsuk a tanúinknak kijáró védelmet.
EnglishYou have a preliminary meeting with your parole officer.
Azért jöttem, hogy szóljak, hogy lesz egy előezets meghallgatásod egy...