"to present itself" translation into Hungarian

EN

"to present itself" in Hungarian

HU

EN to present itself
volume_up
{verb}

to present itself (also: to come about, to offer, to turn up, to happen)
No; he must sit it out and wait for a safer opportunity to present itself.
Nem, itt kell ülnie, és ki kell várnia, amíg biztonságos lehetőség adódik.
Alacrity decided that, if the opportunity should ever present itself, he would knock Chief Behavioral Engineer Skinner's dong to the deck.
Alacrity eltökélte, hogy ha valaha is alkalma adódik rá, jól megmogyorózza Skinner Magatartási Főmérnököt.

Similar translations for "to present itself" in Hungarian

present noun
present adjective
to present verb

Context sentences for "to present itself" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishSpecial interest always seeks to present itself as a champion of the public interest.
Az érdekcsoportok mindig szeretik magukat a közérdek bajnokainak beállítani.
EnglishAnother such diversion would not present itself tonight, he suspected.
Még egy ilyen elterelő hadmozdulat nem fog ajánlkozni ma este, gyanította.
EnglishAnd some dismal explanation for the doors, a shorted circuit or a broken fuse, would soon present itself.
Majd lesz valami siralmas magyarázat az ajtókra: rövidzárlat, kiégett biztosíték.
EnglishThe question, then, is this: how should the European Union present itself to Europe's citizens in the coming year?
A kérdés tehát az: a következő évben miként lépjen az Európai Unió Európa polgárai elé.
EnglishThe Commission likes to present itself as the 28th donor.
A Bizottság szereti 28. donorként feltüntetni magát.
EnglishThen, naturally, a unique moment of opportunity for us to switch to renewable sources of energy will present itself.
Ezután természetesen különleges lehetőségünk nyílik arra, hogy átálljunk megújuló energiaforrásokra.
EnglishWe all know how the average supermarket likes to present itself to the consumer as a 'slasher' of prices.
Mindannyian tudjuk, hogy az átlagos élelmiszer-áruházak szívesen tetszelegnek a fogyasztók irányában az "árcsökkentő” szerepében.
EnglishIn the morning you will send for a hansom, desiring your man to take neither the first nor the second which may present itself.
Reggel küldjön kocsiért, de mondja meg az emberének, ne az első, ne a második felbukkanó bérkocsit válassza.
EnglishBut would an opportunity ever present itself?
EnglishAnother opportunity may present itself once the dust has cleared from around the Excession - if it ever does; if there is anyone left to witness it.
Ha egyszer elül a vihar a Holtpont körül - már ha valaha elül -, megpróbálkozhatunk a nagy leleplezéssel.
EnglishAn excellent opportunity will present itself next week at the informal meeting of heads of state and government with the US President in Prague.
A következő héten az állam- és kormányfők, valamint az amerikai elnök prágai nem hivatalos találkozója kiváló lehetőséget kínál.
EnglishHe was the fleet-operations officer, and his was the task of divining a plan to defeat the American fleet, should that necessity present itself.
Õ a hajóraj hadműveleti tisztje, az ő feladata volt kidolgozni egy tervet az amerikai flotta legyőzésére, ha úgy hozná a szükség.
EnglishIt is clear, as Mr Leinen said a little while ago, that at that moment, a solution will primarily present itself at a European level.
Egyértelmű, amint ezt kevéssel ezelőtt Leinen úr is elmondta, hogy abban a pillanatban elsősorban európai szinten jelentkezik majd ez a lehetőség.
EnglishThe European Union is all too keen to present itself as an advocate of international law and free trade, always ready to wag the moral finger at others.
Az EU lelkesen tünteti fel magát a nemzetközi jog és szabadkereskedelem támogatójaként, aki mindig kész ujjal mutogatni másokra.
EnglishTry as she might she couldn't quite believe a villainy as vast or indeed as ambitious as the Iad would present itself in so wretched a manner.
Bármilyen keményen is próbálta, Tesla képtelen volt elhinni rosszhiszeműségét, vagy hogy az Iad ilyen körmönfont módon mutatkozna meg előtte.
EnglishUnder the present circumstances, Hungary itself is not able to buy up the surplus; nevertheless, there are other ways to stabilise the market.
A jelenlegi helyzetben Magyarország önmaga nem képes a termésfelesleg felvásárlására, mindamellett más lehetőségek is vannak a piac stabilizálására.
EnglishHe could not be an artist, and he could not be a soldier but he could at least be heroically honourable and truthful, should an opportunity to be so present itself.
Nem lehetett festőművész, nem lehetett katona de legalább lehetett hősiesen becsületes és igazságos, ha épp alkalom adódott rá.
EnglishIt moved to the front of the car, not retreating from me, not drawing any closer, either, but merely repositioning itself to present a united front with its two companions.
Az autó eleje felé lépett, de nem előlem hátrált, csak kissé közelebb került másik két társához, mutatva, hogy ők hárman egységet alkotnak.
EnglishThe forthcoming session of the United Nations General Assembly is another opportunity for the EU to present itself as the true catalyst for world peace and solidarity.
írásban. - (PT) Az Egyesült Nemzetek Közgyűlésének közelgő ülése újabb lehetőség arra, hogy az EU a világbéke és szolidaritás valódi katalizátoraként mutatkozzon be.