"presidency" translation into Hungarian

EN

"presidency" in Hungarian

EN presidency
volume_up
{noun}

presidency
I want to thank the French Presidency and the Slovenian Presidency.
Szeretném köszönetemet kifejezni a francia elnökség és a szlovén elnökség felé.
The Czech presidency follows on from a very dynamic and ambitious French presidency.
A cseh elnökség egy igen dinamikus és ambiciózus francia elnökség nyomdokaiba lép.
I want to make the Belgian Presidency a social presidency par excellence.
Szeretném, ha a belga elnökség valódi szociális elnökség lenne.
presidency
presidency
presidency
Az elnöki tisztség a becsületről...

Synonyms (English) for "presidency":

presidency

Context sentences for "presidency" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIt is the wish of our group that your Presidency will be based on these values.
Képviselőcsoportom kívánsága, hogy az Ön elnöksége ezeken az értékeken nyugodjon.
EnglishThank you, and we look forward to delivering it to you during your Presidency.
Köszönöm önnek, és már előre örülök, hogy ez megvalósul az ön elnöksége idején.
EnglishThe current Presidency of the Union is doing Europe and Europeans a great service.
Az Unió jelenlegi elnöksége nagy szolgálatot tesz Európának és az európaiaknak.
EnglishI thank the Presidency very much for that, and I will read the documents mentioned.
Nagyon köszönöm az elnökségnek, és el fogom olvasni az említett dokumentumokat.
EnglishAs you probably know, the motto of our presidency is 'Europe without barriers'.
Mint azt talán Önök is tudják, elnökségünk mottója: "Európa korlátok nélkül”.
EnglishWe are cheering on our Slovenian friends, so that they have a successful Presidency.
Szurkolunk szlovén barátainknak, hogy eredményes elnökségi periódust vezessenek.
EnglishWe can be proud, and if it turns out well, the Presidency of the Council can be too.
Büszkék lehetünk, és ha jól sikerül, akkor a Tanács soros elnöksége is az lehet.
EnglishThis could compromise the main priority of the Portuguese Presidency of the Council.
Ez veszélybe sodorhatná a Tanács portugál elnökségének legfontosabb prioritását.
EnglishI would like to thank the Portuguese Presidency for its tremendous determination.
Szeretnék köszönetet mondani a portugál elnökségnek lenyűgöző elszántságáért.
EnglishI want to tell you that we expect a different approach from the French Presidency.
El kívánom mondani, hogy mi eltérő megközelítést várunk a francia elnökségtől.
EnglishOn 1 January, Spain assumed the Presidency of the Council of the European Union.
Spanyolország január 1-jén átvette az Európai Parlament Tanácsának soros elnökségét.
EnglishThe EU's Swedish Presidency has a huge responsibility towards its citizens.
Az Európai Unió svéd elnöksége hatalmas felelősséggel viseltetik polgárai iránt.
EnglishI also thank the Presidency and Commission for their support on this report.
Köszönöm az elnökségnek és a Bizottságnak is a jelentéshez adott támogatásukat.
EnglishThis is the main feature of the Presidency's draft of the Stockholm Programme.
Ez tehát a Stockholmi Program a soros elnök által kidolgozott tervezetének fő eleme.
EnglishIreland takes over the six-month rotating presidency of the Council of the EU.
Írország átveszi az EU Tanácsának hat hónapig tartó soros elnöki tisztségét.
EnglishRecently Mr Lukashenko expressed the desire to stand again for the Presidency.
A közelmúltban Lukasenko úr arról nyilatkozott, hogy ismét indul az elnöki posztért.
EnglishWe wish the new Member States well, and we wish you well in your presidency.
Sikert kívánunk az új tagállamoknak, és sikert kívánunk Önöknek elnökségükhöz.
EnglishFinally, let me say a word to Prime Minister Reinfeldt and the Swedish Presidency.
Végül hadd mondjak néhány szót Reinfeldt miniszterelnök úrnak és a svéd elnökségnek.
EnglishI welcome this initiative and congratulate the rapporteur and the French Presidency.
Üdvözlöm ezt a kezdeményezést és gratulálok az előadónak és a francia elnökségnek.
EnglishA relevant provision on this issue has been introduced in the Presidency compromise.
Erre a kérdésre vonatkozóan bekerült egy rendelkezés az elnökségi kompromisszumba.