EN

press {noun}

volume_up
Independence and freedom of the press is of utmost importance for democracy.
A sajtó függetlensége és szabadsága elsődleges fontosságú a demokrácia szempontjából.
For the foreign press, for the audiovisual media, but not for domestic newspapers.
A külföldi sajtó, az audiovizuális média területén igen, de a belföldi nyomtatott sajtó esetében nem.
In Russia, freedom of the press and of the media is a really major problem.
Oroszországban a sajtó és a média szabadsága valóban jelentős probléma.
Press and diplomatic pressure has more strength today than it once did.
A sajtó és a diplomáciai nyomás manapság sokkal erősebb, mint régen volt.
The press loosened as they passed through the doors.
Amint átlépték a küszöböt, enyhült a nyomás.
What is more, the freedom of the press in Turkey is under severe pressure.
Továbbá, a törökországi sajtószabadságra erőteljes nyomás nehezedik.
A ''Charenton-nyomda,'' abbé.
First the presses, then the secret meetings with the Patriarch, now this.
- Először a nyomda, aztán titkos találkozók a pátriárkával Most meg ez.
It was the night the printing presses blew up.
Mindez azon az éjszakán örtént, amikor a nyomda felrobbant.
press (also: ram)
Gutenberg's press was derived from screw presses in use for making wine and olive oil, while his ink was an oil-based improvement on existing inks.
Gutenberg sajtója a bor és az olívaolaj készítéséhez használt csavaros prés nyomán született meg, míg tintája a már létező tinták olajos alapú továbbfejlesztett változata volt.

Context sentences for "press" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishToday's press is characterised by pessimism: will an agreement be reached or not?
A mai cikkeket a pesszimizmus hatja át: sikerül-e megállapodást elérni vagy nem?
EnglishType the number of the page number that you want to jump to, and then press Enter.
Írja be az oldal számát ahová ugrani kíván, majd nyomja meg az Enter billentyűt.
EnglishIt was a weak performance by a troubled press secretary, and Gray was relieved.
Egy kínosan vergődő szóvivő gyenge produkciója volt ez, és Gray megkönnyebbült.
EnglishJournalists were also beaten, including Associated Press reporter Ben Stocking.
Újságírókat, köztük az Associated Press munkatársát, Ben Stockingot is megverték.
EnglishThey know a little more than they could have gotten from the press, she thinks.
Úgy véli, egy kicsivel többet tudnak, mint amit az sajtóanyagokból kihámozhattak.
EnglishThat stuff about them being blind must have been the work of a good press-agent.
Az a hiedelem, hogy vakok, alighanem egy jó sajtóügynök fáradozásainak az eredménye.
EnglishThis is probably the first real press release by a victorious army that we've got.
Valószínűleg az első igazi sajtónyilatkozat egy győztes hadseregtől, amit ismerünk.
EnglishUnk didn't press with his thumbs, because the man was trying to tell him something.
Unk nem gyakorolt nyomást a hüvelykujjaival, mert a férfi mondani próbált valamit.
EnglishSo that she can wipe that bottle and glass and then press his fingers on it.
Hogy letö rölhesse az üveget meg a poharat, aztán rájuk nyomhassa a férfi ujjait.
EnglishIf we press the 'no' button or the 'abstain' button, the effect will be the same.
A "nem” gombot vagy a "tartózkodás” gombot megnyomva ugyanarra az eredményre jutunk.
EnglishEnter the name of the help file that you want to open when you press F1 in a program.
Adja meg a súgófájl nevét, amelyet az F1 billentyű lenyomásakor akar megnyitni.
EnglishAnd then you call a press conference and report to the American people, right?
Aztán ön összehív egy sajtótájékoztatót, és jelentést tesz az amerikai népnek, igaz?
EnglishWhat you're supposed to do is press a finger to the dots and meditate on each letter.
Csak annyit kell tennie, hogy ujját a pontokra teszi, és minden betűre meditál.
English(RO) Freedom of the press is never given adequate protection against abuse.
(RO) A sajtószabadság sohasem kap megfelelő védelmet a visszaélésekkel szemben.
EnglishType the number of the record that you want to display, and then press Enter.
Írja be a megjelenítendő rekord számát, majd nyomja meg az Enter billentyűt.
EnglishBookmakers swarmed through the press, handing out payment tiles and collecting wagers.
A tömegben nyüzsögtek a bukmékerek, nyereményt osztottak, fogadásokat kötöttek.
EnglishThen the sorcery struck Hanradi Khalags warriors, scything a path through the press.
Aztán a varázslat lecsapott Hanradi Khalag harcosaira, és ösvényt vágott soraikban.
EnglishPresident, I really must urge you to give a major press conference tomorrow.
- Elnök úr, nagyon megkérem, hogy tartson holnap egy nagyobb szabású sajtókonferenciát.
EnglishHe began, delightedly, to learn about them, to press power into these new wings.
Elragadtatva kezdett ismerkedni vele, erőt vinni a gyönyörű, új szárnyba.
EnglishI have admired you for years and have a complete collection of your press notices.
Éveken keresztül csodáltam, kigyűjtöttem az összes önről szóló újságcikket.