"pressure" translation into Hungarian

EN

"pressure" in Hungarian

EN pressure
volume_up
{noun}

pressure (also: impression, load, press, pressing)
MEASUREMENT OF TEMPERATURE , HUMIDITY , BAROMETRIC PRESSURE AND OTHER DISTURBANCES
A hőmérséklet, páratartalom, barometrikus nyomás és egyéb zavarok mérése
Health systems and their financing are coming under increasing pressure.
Az egészségügyi rendszerek és finanszírozásuk növekvő nyomás alá kerülnek.
Following the protests pressure increased sharply on the independent media.
A tiltakozások nyomán fokozódott a független médiára nehezedő nyomás.
But great as the pressure was, he felt no inclination now to yield to it.
De akármilyen nagy volt is a kényszer, nem volt hajlandó engedni neki.
Az egyetlen kényszer az igazság kiderítése.

Context sentences for "pressure" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishOne of the skis just clipped a pressure ridge at the end of the runway, banking.
Az egyik sítalp nekiütközött egy jégtaréjnak a kifutó végén, megdöntve a gépet.
EnglishNow we have to hope that other countries exert pressure on the question of PBTs.
Most reménykednünk kell, hogy más országok nyomást gyakorolnak a PBT-k ügyében.
EnglishInstead of increasing the pressure on the Council at this point, what do we do?
Ahelyett, hogy ezen a ponton fokoznánk a Tanácsra gyakorolt nyomást, mit teszünk?
EnglishHari did not want to be one of the number Chen had to pressure, especially now...
Hari nem akart azok közé tartozni, akiket Chen megfélemlített vagy megvásárolt.
EnglishWe all know there has been massive industry pressure on this piece of legislation.
Mindannyian tudjuk, hogy az ipar igen nagy nyomást gyakorol erre a jogszabályra.
EnglishWhen he reached the mirror he saw there was one pressure pad directly beneath it.
Amikor elért a tükörhöz, látta, hogy közvetlenül alatta is van egy riasztógomb.
EnglishMany authors feel this pressure, but non-Western authors feel it more heavily.
Rengeteg író érzi ezt a nyomást, de a nem-nyugati írók még ennél is jobban érzik.
EnglishThe pressure of public opinion can do in the town what the law cannot accomplish.
A városban a tömeg közbe tud lépni ott is, ahová a törvény keze már nem ér el.
EnglishThe only way to get a good result here is through large-scale diplomatic pressure.
Jó eredményt ebben az ügyben csak széles körű diplomáciai nyomással lehet elérni.
EnglishThe budget increase has been capped, after heavy pressure from Member States.
A költségvetés-emelést korlátozták, a tagállamok felől érkező erőteljes nyomásra.
EnglishIt does not set out to restrict civil liberties or to exert pressure on consumers.
Nem korlátozza a polgári szabadságjogokat, és nem gyakorol nyomást a fogyasztókra.
EnglishThis leads directly to political pressure by Moscow on individual Member States.
Ez oda vezet, hogy Moszkva politikai nyomást gyakorol az egyes tagállamokra.
EnglishThere might be hidden sound and pressure detectors, but need made her take the risk.
Lehettek rejtett hang- és nyomásérzékelők, de ezt a kockázatot vállalni kellett.
EnglishSpikes in energy prices put huge pressure on the budget of the average consumer.
Az energiaár-csúcsok nagyon megterhelik az átlagos fogyasztó költségvetését.
EnglishPressure must be increased not only on Burma, but on those other countries as well.
Nemcsak Burmára kell nagyobb nyomást gyakorolni, hanem ezekre az országokra is.
EnglishBut the pressure itself is simply the fact that no invitation has yet been issued.
Nyomást jelent önmagában egyszerűen az a tény, hogy még nem történt meg a meghívás.
EnglishWe are not under time pressure from day to day to come up with the new regulation.
Nem szorít az idő, hogy egyik napról a másikra új szabályozással álljunk elő.
EnglishSecondly, we must step up the pressure against Mugabe in the international community.
Másodszor, a nemzetközi közösségnek fokoznia kell a nyomást Robert Mugabe ellen.
EnglishThat's the change in air pressure; you'll get used to it presently, he said.
A légnyomás változás miatt van; egykettőre hozzá fog szokni magyarázta a férfi.
EnglishL1I = SOUND PRESSURE LEVEL AT MEASURING POINT I DURING TIME TR AS INDICATED IN 7.2 ;
L1i = a tr idő alatti hangnyomásszint az i-jelű mérési pontban, a 7.2. szerint;