EN prime
volume_up
{noun}

1. general

prime (also: bonus, bounty, gratuity, premium)
prime
prime (also: tonic)

2. mathematics

prime
volume_up
prím {noun}
prime

Context sentences for "prime" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishMales are much more likely to die an accidental death in the prime of their life.
A férfiak sokkal nagyobb valószínűséggel halnak hirtelen halált életük teljében.
EnglishYou will not have that satisfaction, the former Prime Minister replied coldly.
Nem szerzem meg magának ezt az örömet felelte ridegen az egykori miniszterelnök.
EnglishPrime Minister, sorry to call so late, but I'm afraid the queen is abdicating.
Miniszterelnök úr, elnézést hogy ilyen későn, de a királynő lemondott a trónról.
EnglishThe fifth freedom, for example, Prime Minister Janša, is part of social policy.
Az ötödik szabadság például, Janša miniszterelnök úr, a szociálpolitika része.
EnglishMr President, I join my colleagues in welcoming the Prime Minister here today.
Elnök úr, csatlakozom kollégáimhoz a jelenlevő miniszterelnök úr üdvözlésében.
EnglishThat is why I welcome the Prime Minister's proposals regarding future priorities.
Ezért is üdvözlöm miniszterelnök úr javaslatát az elkövetkező prioritásokról.
EnglishUS sub-prime mortgage lenders are the main culprits and players in this crisis.
Az USA másodrendű jelzáloghitelezői a főbűnösök és a főszereplők ebben a válságban.
EnglishInstantly, the Prime Minister's eyes, flaring a little wide, shot over to Ryan.
A miniszterelnök egy pillanatra megdermedt, aztán önkéntelenül Ryanre nézett.
EnglishDo not forget, Prime Minister, especially next week, that you are a true European.
Ne feledje, miniszterelnök úr, különösen a jövő héten, hogy ön egy valódi európai.
EnglishI think that President Kibaki and Prime Minister Odinga will take appropriate action.
Szerintem Kibaki elnök és Odinga miniszterelnök megfelelő intézkedést fog tenni.
EnglishIt is a prime example of what not to do in internal and international policy.
Kitűnő példája ez annak, hogy mit ne tegyünk a belföldi és nemzetközi politikában.
EnglishPrime Minister, I was very pleased with a remark you made concerning Turkey.
Miniszterelnök úr! Nagyon örültem a Törökországgal kapcsolatos észrevételének.
EnglishI had a very useful and constructive meeting with Prime Minister Kosor yesterday.
Tegnap nagyon hasznos és konstruktív találkozón vettem részt Kosor miniszterelnökkel.
EnglishFinally, let me say a word to Prime Minister Reinfeldt and the Swedish Presidency.
Végül hadd mondjak néhány szót Reinfeldt miniszterelnök úrnak és a svéd elnökségnek.
EnglishGreetings to you, Prime Minister, from Poland, the land of Adam Mickiewicz.
Üdvözletem önnek miniszterelnök úr Lengyelországból Adam Mickiewicz országából.
EnglishIf I were the Prime Minister of Turkey, I would never cease to be astonished.
Amennyiben én volnék Törökország miniszterelnöke, sohasem szűnne meg értetlenségem.
EnglishAs Prime Minister of Britain Mr Blair has shown himself to be a liar and a fantasist.
Nagy-Britannia miniszterelnökeként Blair úr hazugnak és fanatikusnak bizonyult.
EnglishPrague Castle was also the seat of Charles IV, as the Prime Minister mentioned.
A prágai vár volt IV. Károly székhelye is, amint azt a miniszterelnök úr is említette.
EnglishI sit with prime ministers and ambassadors, and they cant tell me, either.
Miniszterelnökökkel, nagykövetekkel találkoztam, és őők sem tudták megmondani.
EnglishThe new Prime Minister Mario Monti will implement sharp economic reforms.
Mario Monti új miniszterelnök szigorú gazdasági reformok végrehajtását tervezi.