EN

prize {noun}

volume_up
I'm just about to get a kind of prize, or what feels like a prize to me.
Nemsokára kapok egy díjat, illetve valami olyasmit, ami nekem olyan, mint egy díj.
We will now adjourn the session for the formal sitting for the award of the Sakharov Prize.
Az ülést a Szaharov-díj átadása ünnepi ülésének tartamára felfüggesztjük.
2007 Sakharov Prize (announcement of winner)
A 2007. évi Szaharov-díj (a díj odaítélésének kihirdetése)
But she was a weak, defenseless prize, and he knew it.
Valójában azonban gyenge, védtelen jutalom volt csupán, és a férfi tudta ezt.
Then he went after the Death-Boy and his prize.
Csak ezután eredt a Halálfiú és a jutalom nyomába.
Nemsoká enyém lesz á jutalom, Jo-Beth.
This moon would guarantee that the prize would be theirs, and theirs alone!
Ez a hold garantálni fogja nekik, hogy a zsákmány az övék legyen, csakis az övék!
And take special care of your brother; he is a prize they would covet.
És különösen vigyázz az öcsédre, ő nagyon kívánatos zsákmány.
It is a prize of war, and very old and very valuable.
Hadi zsákmány, igen régi és igen értékes.
prize (also: win)
A nyeremény 150 dollár annak, aki nyer.
There is no doubt that a stable Mediterranean is a huge prize for the wider Europe.
Kétségtelen, hogy egy stabil mediterrán térség nagy nyeremény a szélesebb értelemben vett Európa számára.
prize (also: lever)
prize (also: rattling)

Context sentences for "prize" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishThat was in the monsoon holidays, after he had taken the prize for mathematics.
Ez abban az évben történt, szünidőben, amikor a matematika versenyen díjat nyert.
EnglishThe picture was on the cover of Life, and came close to winning a Pulitzer Prize.
A kép a Life magazin címlapjára került, és kis híján megkapta a Pulitzer-díjat.
EnglishI shall not go back over the Sakharov Prize. I have already expressed my opinion.
A Szaharov-díjra nem térek ki újra, hiszen egyszer már kifejtettem a véleményemet.
EnglishThere was no greater prize than the B-52, he told himself, no greater victory ..
Nincs nagyobb dicsőség, mint lelőni egy B-52-est, nincs nagyobb győzelem...
EnglishHe had returned with the prize, but had left a fragment in the grasp of his opponent.
A fiú visszatért a fejékkel, de a diadém egy darabja ellenfele markában maradt.
EnglishThis moon would guarantee that the prize would be theirs, and theirs alone!
Ez a hold garantálni fogja nekik, hogy a zsákmány az övék legyen, csakis az övék!
EnglishTherefore I am prepared to take some exceptionally high risks for that prize.
Következésképp ezért az árért hajlandó vagyok kivételesen nagy kockázatra is.
EnglishUnfortunately, we had to award the Sakharov Prize to a Russian organisation.
Sajnálatos módon a Szaharov-díjat egy orosz szervezetnek kellett odaítélnünk.
EnglishThe Sakharov Prize has still not been awarded to the Women in White from Havana.
A Szaharov-díjat még mindig nem ítélték oda a havannai fehérruhás nőknek.
EnglishWe owe our support to Oleg Orlov, to whom we awarded the Saharov Prize last year.
Támogatnunk kell Oleg Orlovot, akinek tavaly odaítéltük a Szaharov-díjat.
EnglishMaybe you've got your prize specimen, Rowan, she said in her frail voice.
Mesélt még valamit Miravelle vagy Oberon a Titkos Nép életéről? kérdezte Quinn.
EnglishIf you put up a prize, you can get literally a 50 to one leverage on your dollars.
Ha felajánl egy díjat, akkor szó szerint 50 dollárt kaszál egy dolláron.
EnglishWe just missed getting another Nobel prize in literature several times.
Többször csak egy hajszál híja volt, hogy újabb irodalmi Nobel-díjat nem kaptunk.
EnglishI'm just about to get a kind of prize, or what feels like a prize to me.
Nemsokára kapok egy díjat, illetve valami olyasmit, ami nekem olyan, mint egy díj.
EnglishIn 2005, the European Parliament awarded the 'Ladies in White' the Sakharov Prize.
A "Nők fehérben” 2005-ben elnyerte az Európai Parlament Szaharov-díját.
English'But what of this prize?' she asked, turning to look pointedly at the shrouded throne.
És mi legyen ezzel? tette fel a kérdést, és jelentőségteljesen az üres trónra nézett.
EnglishYou could have had a prize too, Gwydion, she said, but he laughed and shook his head.
- Te is díjat nyerhettél volna, Gwydion - mondta, de a fiú a fejét rázta, és nevetett.
EnglishIn 2006 Sam Rainsy received the Prize for Freedom from Liberal International.
2006-ban Szam Rainszi kapta a Liberális Internacionálé Szabadság Díját.
EnglishKnow you not that they that run in the race, all run indeed, but one receiveth the prize.
Nem tudjátok, hogy a pályán küzdők mind futnak ugyan, de a díjat csak egy nyeri el?
EnglishHe looked like a game-show contestant who has just won the grand prize.
Úgy nézett ki, mint egy verseny győztese, aki épp most nyerte el a nagydíjat.