"to procrastinate" translation into Hungarian

EN

"to procrastinate" in Hungarian

EN to procrastinate
volume_up
[procrastinated|procrastinated] {verb}

to procrastinate (also: to defer, to postpone, to put off, to stall)
The AU cannot expect to be taken seriously internationally while it continues to prevaricate and procrastinate.
Az AU nem várhatja el, hogy nemzetközi szinten komolyan vegyék, ha továbbra is kertel és halogat.
to procrastinate (also: to defer, to hold off, to lag, to linger)

Context sentences for "to procrastinate" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe task is therefore great, and we must not err or procrastinate.
A tét tehát nagy, nem hibázhatunk, nem is késlekedhetünk.
EnglishThey're more likely to delay choosing -- procrastinate even when it goes against their best self-interest.
Nagyobb valószínűséggel halasztják el döntésüket -- még akkor is, ha az saját jól felfogott érdekük ellen való.
EnglishWe cannot therefore procrastinate in any way in adopting specific measures for our own sake and the sake of future generations.
Ezért semmiképpen sem halogathatjuk konkrét intézkedések elfogadását, a magunk és a jövő generációk érdekében.
English. - Mr President, 'sooner rather than later' means precisely that: that we should not procrastinate.
a Bizottság elnöke. - Elnök úr, az "inkább hamarabb, mint később” pontosan azt jelenti: nem szabad halogatnunk.
EnglishThe benefit of the Nabucco project is indisputable and we cannot afford to procrastinate on this for political and economic reasons.
A Nabucco projekt haszna vitathatatlan, és nem engedhetjük meg magunknak, hogy politikai vagy gazdasági okok miatt halogassuk.
EnglishThe Romanian authorities tend to procrastinate when it comes to settling such matters, despite the fact that the relevant EU directives are supposed to be in force in Romania too.
A román hatóságok hajlamosak elodázni az ügyek rendezését, holott Romániában is érvényben kellene, hogy legyenek a vonatkozó uniós direktívák.