EN professional
volume_up
{noun}

professional (also: hotshot, specialist, technician, whiz)
His nod was that of a proud professional, and in that moment one very much akin to the zaibatsu.
Szato bólintása a büszke szakember bólintása volt, s e pillanatban szinte egyenrangú a zaibacuéval.
I have, perhaps, too professional a point of view where deaths are concerned.
Meglehet, hogy a halálesetekre túlságosan is a szakember szemével tekintek.
The bar was crowded with well-dressed professional types chitting and chatting relentlessly.
A bár megállás nélkül fecsegő, jól öltözött, szakember külsejű férfiakkal volt tele.
professional (also: grad, professional man)
It's a difficult life, that of a professional man, said Battle with a sigh.
Milyen nehéz is a diplomás ember élete! sóhajtotta Battle.
It goes through towards the skilled manual occupations in the middle, then the junior non-manual, going up high to the professional occupations -- doctors, lawyers, directors of larger companies.
Tovább folytatódik a szakmunkás foglalkozásokon át a kezdő nem kétkezi munkán keresztül egészen a diplomás szakmákig -- orvosok, ügyvédek, nagy cégek ügyvezetői.
professional
This was the first time that it had ever taken place before professional observers.
Ez volt az első alkalom, hogy szakmabeli megfigyelők előtt játszódott le.
Together with my professional colleagues, I have shuddered at the thought of who will be next in line and innocently drawn into this maelstrom.
A szakmabeli kollégáimmal együtt végigfutott a hideg a hátunkon arra a gondolatra, hogy ki lesz a következő, akit ártatlanul magával ragad ez az örvény.

Synonyms (English) for "professional":

professional
profession
English

Context sentences for "professional" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishCharles, do criminalsI mean professional criminalsusually
Gilbert rákezdte: Mr. Charles, szoktak a bűnözők, úgy értem, a visszaeső bűnözők
EnglishMight be a clerk, an accountant, a lawyer, or a professional man of some kind.
Típusa szerint lehet bankhivatalnok, könyvelő vagy valamilyen hivatalnok féle.
EnglishHe glanced at the passport, then at Monk, nod-ded, and gave a professional smile.
Ránézett Monkra, majd az útlevélre, bólintott, és rutinszerűen elmosolyodott.
EnglishFoster, making his tone very professional.
Mit ad nekik? kérdezte Mr. Foster, s igyekezett nagyon szakszerűnek látszani.
EnglishIn essence, it lasted into the era of professional armies and technological war.
Lényegében fennmaradt egészen a hivatásos hadseregek és a technológiai háború koráig.
EnglishYou name names... of Lodge brothers... betray professional and personal secrets.
01:13:42.46,01:13:45.46 elárultad a professzionális és személyes titkokat.
EnglishI'm afraid I've been less than professional about this whole thing, he said.
Attól félek, hogy nem voltam a hivatásom magaslatán abban az ügyben - mondta.
EnglishAlready they were chatting back and forth about various things, professional and not.
Máris vidáman csevegtek mindenféle dolgokról, szakmaiakról és másról egyaránt.
EnglishAn Elven Hunter with a lifetime of service, Caerid Lock was a thorough professional.
Egész életében vadász volt, tökéletes megtestesítője a hivatásos katonának.
EnglishBoth were professional enough that they didn't edi lorialize on how bad that threat was.
Mindketten profik voltak, és nem ecsetelték részletesen, hogy ez is éppen elég.
EnglishShaeffer, what does a professional pilot think when his hyperdrive motor disappears?
Shaeffer, mire gondol egy hivatásos pilóta, ha eltűnik a hipertéri motorja?
EnglishIt was accompanied by John Parry, late of the Royal Marines, a professional explorer.
óval tartott John Parry, a Királyi Haditengerészet volt tisztje, hivatásos felfedező.
EnglishLove, they said, would destroy the value of any but the most professional soldier.
Márpedig a szerelem, mondták, csak az igen-igen-igen hivatásos katonát nem teszi tönkre.
EnglishA tall middle-aged manservant waited on them with the professional deftness of a waiter.
Középkorú, jól megtermett inas szolgált fel az asztalnál, ügyesen, akár egy pincér.
EnglishThe hangers-on expected grave professional debate, and perhaps a little free doctoring.
A körülöttük őgyelgők komoly szakvitát vártak és talán ingyen orvosságot is.
EnglishThis report unfortunately looks at sport through the lens of professional football.
Sajnálatos módon a jelentés a sportot a hivatásos futball szemüvegén keresztül láttatja.
EnglishWe're up against a professional, and one with unusually good intelligence.
Hivatásossal van dolgunk, méghozzá olyannal, akinek az átlagosnál jobb a hírszerzése.
EnglishThere’s no more privacy in the army than in a professional shit-house.
A katonaságnál annyi magánya nincs az embernek, mint egy nyilvánosházban.
EnglishVraggen knew their failure at Stormweather had tweaked their professional pride.
A Vihartoronyban elszenvedett kudarc csorbát ejtett a büszkeségükön.
English... the Office of Professional Responsibility has issued a letter of termination...
...megállapítottuk, hogy szakmailag felelős a történtekért, ezért hivatalából felmentjük.