EN profitable
volume_up
{adjective}

profitable (also: gainful, lucrative)
The new story about climate protection is that it's not costly, but profitable.
Ezzel szemben az új elképzelés szerint nem hogy drága, hanem jövedelmező.
'Maybe, but would it be as profitable - or as much fun?'
Az lehet, de ugyanilyen jövedelmező és változatos lesz?
There are many highly profitable types of services, notably those filling specific niches.
Sok igen jövedelmező szolgáltatás létezik, főképp azok, amelyek egy piaci rést tömnek be.
profitable (also: conducive, expedient, gainful, helpful)
Who hath been heretofore unprofitable to thee but now is profitable both to me and thee:
Egykor haszontalan volt számodra, most pedig számodra is, számomra is hasznos.
As I also in all things please all men, not seeking that which is profitable to myself but to many: that they may be saved.
Nem azt keresem, ami nekem hasznos, hanem ami másoknak van javára, hogy üdvözüljenek.
Still, since the winds have kindly blown us to your shores, we might spend a profitable hour or two discussing the way of the world.
- Ugyanakkor mivel a szelek idefújtak minket felséged országának partjaihoz, eltölthetnénk néhány hasznos órát a világ dolgainak megtárgyalásával.
profitable (also: advantageous, becoming, fat, favourable)
The Union for the Mediterranean does not in the final analysis have equal, mutually profitable relations with the states of the region.
Az Unió a mediterrán térségért, a végső elemzés alapján, nem biztosítaná a régió országaival való egyenlő, és kölcsönösen előnyös kapcsolatot.
profitable

Synonyms (English) for "profit":

profit

Context sentences for "profitable" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe European Union is, globally, the biggest and the most profitable banana market.
Az Európai Unió világviszonylatban a legnagyobb és legjövedelmezőbb banánpiac.
EnglishIn the future, a profitable mining industry must be a possibility - in the EU too.
A jövőben a nyereséges bányászatnak lehetőségnek kell lennie - az EU-ban is.
EnglishAbstaining from violence becomes more profitable than starting a war.
Az erőszaktól való tartózkodás jóval kifizetődőbb lesz, mint háborút indítani.
EnglishI am not able to lift a sick man about, and argument did not seem profitable at the moment.
Még egy sebesült férfit sem tudok cipelni, és hamarosan ki kell jutnunk innen.
EnglishTake Mark and bring him with thee: for he is profitable to me for the ministry.
Márkot is vedd magad mellé, és hozd el, jó szolgálatot tenne nekem.
EnglishMake creating a job the most profitable thing a citizen of the European Union can do.
Tegyék a munkahelyteremtést a legnyereségesebb dologgá, amit egy uniós polgár csak tehet.
English1. the result of all negotiations should be profitable for each Member State;
1. valamennyi tárgyalás eredményének jövedelmezőnek kell lennie valamennyi tagállam számára;
EnglishThey are profitable and Member States must respond to the situation.
A taktikájuk kifizetődő, és a tagállamoknak válaszolniuk kell a kialakult helyzetre.
EnglishTherefore, mines which today are unprofitable, will, perhaps, be profitable in the future.
Ezért azok a bányák, amelyek ma veszteségesek, a jövőben még nyereségessé is válhatnak.
EnglishIt is a division of a very large business, a very profitable business.
Egy nagyszabású üzletnek a része, egy nagyon sok hasznot hajtó üzletnek.
EnglishThis means that we must deal with those who make human trafficking profitable.
Ez azt jelenti, hogy azokkal kell foglalkoznunk, akik nyereségessé teszik az emberkereskedelmet.
EnglishState aid is granted in order to make a business profitable through restructuring.
Az állami támogatás célja, hogy a vállalkozások szerkezetátalakítás révén váljanak nyereségessé.
EnglishThe scam was proving too profitable to simply walk away from.
Ez az ügylet sokkal jobban jövedelmez annál, semhogy egyszerűen kilépjen belőle.
EnglishI think it would be profitable if each one of us were to explain exactly how that came about.
Gondolom, nem ártana, ha mindegyikünk elmondaná, tulajdonképpen hogy is történt a dolog.
EnglishThe crucial question will be whether Opel Europe can be profitable again in the medium term.
A legfontosabb kérdés, hogy az Opel Europe ismételten eredményessé tud-e válni középtávon.
EnglishHis gambling was proving to be much more profitable than his lawyering.
A totózás sokkal jövedelmezőbbnek bizonyult, mint az ügyvédkedés.
EnglishFeed-in tariffs have made profitable what should never really be profitable.
Az átvételi árak profitorientálttá tettek valamit, aminek valójában sosem lenne szabad annak lennie.
EnglishThis will allow the Community industry to regain a satisfactorily volume of profitable.
Ez lehetővé teszi majd a közösségi iparág számára, hogy kielégítő mértékű nyereségét visszanyerje.
EnglishThis is necessary in order to make European agriculture profitable.
Ez elkerülhetetlen az európai piacok jövedelmezővé tétele érdekében.
EnglishThe latter is becoming organised and, unfortunately, is proving to be increasingly profitable.
Az utóbbi már kezd szervezett formában működni, és sajnos egyre inkább nyereségesnek bizonyul.