"to pronounce" translation into Hungarian

EN

"to pronounce" in Hungarian

EN to pronounce
volume_up
[pronounced|pronounced] {verb}

to pronounce (also: to adjudge, to declare, to rap out, to sound)
to pronounce (also: to enunciate, to utter)
to pronounce (also: to give, to term)
It is a ridiculous state of affairs where the European Commission either pronounces some meaningless statements on the cohesion policy's future or says absolutely nothing at all on the subject.
Képtelen az az állapot, hogy az Európai Bizottság vagy semmitmondó megfogalmazásokat hangoztat a kohéziós politika jövőjéről, vagy pedig egyenesen nem mond semmit.
to pronounce
to pronounce
volume_up
kiejt {vb} (szót)

Context sentences for "to pronounce" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIt is utterly wrong and incomprehensible for a court to pronounce such a sentence.
Érthetetlen, hogy egy törvényszék miként hozhat ilyen alapvetően téves ítéletet.
EnglishLots of good fellows that Leslie would turn up her nose at and pronounce dull.
Férjének egy csomó barátjára csak az orrát fintorgatta, és kijelentette, hogy ostobák.
EnglishYour name is Nuada of the Silver Hand, he said, or however you pronounce it.
A neved Nuada, Ezüstkezű Nuada mondta , vagy nem tudom hogyan kell kiejteni.
EnglishUnfortunately, almost all these good intentions have names which are difficult to pronounce.
Sajnos majdnem mindegyik jó kezdeményezésnek olyan neve van, amit nehéz kiejteni.
EnglishThere are words that I don't dare pronounce and I can't read the symbols in the dictionary.
Vannak szavak, amiket ki se merek ejteni, és nem értem a rövidítéseket a lexikonban.
EnglishChrist, I wasn't even sure how to pronounce that woman's name until you said it out loud!
A nyelvem beletörött volna ebbe a Miszliknébe, ha meg nem taszítasz, hogy kell kimondani!
EnglishMost humans found their language extremely difficult to pronounce.
A nyelvük az emberi hangképző szervek számára eléggé nehezen kiejthetőnek bizonyult.
EnglishIn fact there are some words I cannot pronounce properly so it is better not to read it!
Valójában van néhány szó, amit nem tudok helyesen kiejteni, szóval jobb, ha nem olvasom fel!
EnglishI am not going to pronounce on the exact timeframe for coming to a final agreement.
Nem akarok pontos határidőt mondani azzal kapcsolatban, hogy mikor jutunk végleges megállapodásra.
EnglishIn other words, the man has to pronounce the name of his wife before he even knows his own name.
Más szóval, a férfinek ki kell ejtenie az asszony nevét, még mielőtt tudná a sajátját.
EnglishCaptain Cully had risen, anxious to pronounce that part of the entertainment ended.
Cully kapitány fölemelkedett, és már alig várta a pillanatot, hogy bejelentse, a mulatság véget ért.
EnglishThe Committee shall pronounce on such a request within three months from the date of the request.
A bizottság ilyen kérelemre a kérelem keltétől számított három hónapon belül válaszol.
EnglishHis throat constricted when he heard her pronounce CHOOSE YOUR ENEMIES CAREFULLY 363 his name, Sa-am.
Sam torka összeszorult, amikor meghallotta, ahogyan a lény kimondta a nevét: Sa-am.
EnglishAnd now some space nerds wants us to find something we can't pronounce.
És most pár űrbarom azt akarja, hogy találjunk meg valamit, aminek ki sem tudjuk ejteni a nevét.
EnglishDo not pronounce magic words which would destroy my beauty, or change me into a statue of salt.
Ne mondj ki varázsszavakat, amelyek tönkreteszik szépségemet vagy sóbálvánnyá változtatnak.
EnglishKalten obviously understood more Styric than he could pronounce.
Kalten nyilván jóval többet értett styrül, mint amennyit beszélt.
EnglishAnd in those times I shied away from what I couldn't pronounce.
Akkoriban visszarettentem azoktól, amelyeket nem tudtam kiejteni.
EnglishThe Council will now be asked to pronounce on the text.
Most a Tanácson lesz a sor, hogy véleményt nyilvánítson a szövegről.
EnglishI will try harder to pronounce your name correctly in future.
A jövőben törekszem arra, hogy pontosabban ejtsem ki a nevét.
EnglishAs to the cause of death, naturally, he could not pronounce on that without a detailed examination.
Ami a halál okát illette, természetesen nem tudott részletekbe bocsátkozni alapos vizsgálat nélkül.