EN

proof {noun}

volume_up
But at least that phone call is proof that something out of the ordinary is happening.
De a telefon mindenképpen bizonyíték, hogy valami rendkívüli dolog történik.
Uncontestable proof of this erotic aspect of seismic activity did not exist.
A szeizmikus tevékenység erotikus vetületéről persze nincsen cáfolhatatlan bizonyíték.
My stomach was proof that I had failed, that it had failed me, that it was broken.
A hasam volt a bizonyíték arra, hogy felsültem, hogy lebuktatott, hogy tönkrement.
Was he not the living proof it need not be so?
Avagy nem volt ő élő bizonyság, hogy ennek nem kell így lennie?
Guaranteed the greatest weaver in the world -- her fate's the proof of it.
- Garantáltan a világ legnagyobb takácsa, sorsa a bizonyság erre.
Én vagyok az élő bizonyság Isten előtt!
felirat rányomása előtt készült lenyomat
felirat rányomása előtt készült lenyomat
proof (also: test)

Context sentences for "proof" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAnd if they got the Rabbit out, it was proof positive that Haydock was straight.
Viszont ha sikerül kijuttatni a Nyulat, akkor tudni fogja, hogy Haydock jó fiú.
EnglishI voted in favour of the report on proof of origin for certain textile products.
Az egyes textiltermékek származási igazolásáról szóló jelentés mellett szavaztam.
EnglishThis is proof that, when faced by a tragedy, no Member State will be left alone.
Ez azt bizonyítja, hogy tragédiával szembesülve egy tagállam sem marad magára.
EnglishThe most recent proof of this was the pressure brought to bear on the US Congress.
Ennek legutóbbi bizonyítéka az Egyesült Államok Kongresszusára gyakorolt nyomás.
EnglishWe have no proof of it, but the guns of the Moran are trained right on the Freya.
Nincs rá bizonyítékunk, de úgy sejtjük, a Moran gépágyúit beirányozták a Freyára.
EnglishThis is proof that Parliament has its rightful place in the codecision process.
Ez bizonyítja, hogy a Parlament jogos résztvevője az együttdöntési folyamatnak.
EnglishWhen you register, you will have to present proof that you have insurance cover.
A regisztráció során Önnek igazolnia kell, hogy kötött felelősségbiztosítást.
EnglishI consider all of this to be proof of the developmental nature of these agreements.
Úgy vélem, hogy ez kellően bizonyítja e megállapodások fejlesztési irányultságát.
EnglishThese agreements are further proof of the neo-colonialism of the European Union.
E megállapodások az Európai Unió újgyarmatosító törekvéseinek újabb példái.
EnglishThe two sisters are jealous of each other, you see, another proof of their affection.
Tudja, a két nővér féltékenykedik egymásra, ez éppen a gyöngédségük bizonyítéka.
EnglishWell, sure, but everybody knows— What everybody knows doesn't need much proof.
- Az egyik faktort valóban megmutattad, de a csomóegyenletekben több tényező van.
EnglishThe kid was too rude for that to be proof of anything except that I was in New York.
A srác neveletlensége semmi mást nem bizonyított, mint hogy New Yorkban vagyok.
EnglishProof of this is the welcome the compromise has received from all those involved.
Ezt bizonyítja a kompromisszumnak az érintettek körében való fogadtatása is.
EnglishI have been asked if we already have proof that these processes are effective.
Megkérdezték tőlem, van-e már bizonyítékunk arra, hogy ezek az eljárások hatékonyak.
English- A WATERPROOF FLOOR-COVERING WHICH IS ROT-PROOF AND EASY TO CLEAN AND DISINFECT ,
- vízálló padlóburkolattal, amely nem korhad, könnyen tisztítható és fertőtleníthető;
EnglishYou may have one final gift. the Hood-House said, one final proof of my power.
Olyasmit, amivel egyszer s mindenkorra bebizonyíthatom, óriási a hatalmam.
EnglishI am certain in my own mind that Caligula killed her but I have no proof.
Meg vagyok győződve arról, hogy Caligula ölte meg, de bizonyítékom nincs erre.
EnglishThis turns the burden of proof the other way round, and that, frankly, is unacceptable.
Ez viszont megfordítja a bizonyítás terhét, ez pedig őszintén elfogadhatatlan.
EnglishThen shed have proof, absolute proof that this place, with all its wonders, existed.
Az minden kétséget kizáróan bizonyítaná ennek a csodás helynek a létezését.
EnglishBut in this case, the proof of a gods power lies not in the cause but in the effect.
De ebben az esetben az isteni erő nem az okban, hanem az okozatban rejlik.