"psychic" translation into Hungarian

EN

"psychic" in Hungarian

HU

EN psychic
volume_up
{noun}

psychic (also: medium)
Jesse read the works of all the great psychic detectives, mediums, and mentalists.
Jesse olvasta valamennyi híres okkult detektív, médium és mentalista munkáit.
'You're a diviner, soothsayer, psychic that sort of thing?'
Te valami jós, jövendőmondó vagy médium vagy?
Good Lord, at least six people at the wake last night told me Gifford was psychic.
Te jó isten, a tegnapi virrasztáson legalább hat embertől hallottam, hogy Gifford médium volt!

Synonyms (English) for "psychic":

psychic
English

Context sentences for "psychic" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishHe thought you'd hired a psychic to come back here and investigate your background.'
Fölfogadtál, mint médiumot, hogy jöjjek ide vissza, és nézzek utána a hátterednek.
EnglishElliot said, Why does it get cold every time he uses his ... psychic abilities?
Miért lesz mindig hideg, amikor használja a képességét? - kérdezte Elliot.
EnglishShe worked with some of the finest psychic investigators she had ever known.
Olyan okkult nyomozókkal dolgozott, akik a legkiválóbbak közé tartoztak a szakmában.
EnglishShe was called a psychic or natural medium who saw these things all the time.
Az újságíró médiumnak", született vizionáriusnak" nevezte, aki folyton ilyesmiket lát.
EnglishThat she was gifted with psychic powers and now in the grip of homicidal mania?
Hogy valami pusztító paraerő birtokosa, akinek az a mániája, hogy öljön?
EnglishThe senior citizen's psychic spoor remained as strong as it had been previously.
Az idős ember pszichés nyomát ugyanolyan erősen érezte, mint az előbb.
English'Her strength is psychic, the strength of the mind, which is virtually beyond limit.
- Paraerővel rendelkezik, a tudat erejével, ami gyakorlatilag határtalan.
EnglishAs for the new psychic ability, that had nothing to do with it, he maintained.
Ami újkeletű okkult képességét illeti, hangoztatta, hogy a kettőnek semmi köze egymáshoz.
EnglishShe carefully kept all psychic energies low, as Tom had insisted she do.
Gondosan alacsony szinten tartotta a pszichikus energiáit, ahogy Tom mondta.
EnglishYou'll let him play psychic on the boat if he'll come in here and dry out.'
Maga megengedi, hogy Szvengálit játsszon a hajóján, ha bejön hozzánk, és leáll a piáról.
EnglishI don't think the Talamasca as a psychic order was ever that interested in God.
- Kétlem, hogy a Talamascát, mint okkult rendet, valaha is túlzottan érdekelte volna az Isten.
EnglishCould this spot on Danny's brain have anything to do with the boy's psychic power?
Lehet, hogy ennek a foltnak köze van Danny rendkívüli képességéhez?
EnglishThe psychic images of the Dakotas' fevered degeneracy had been expunged from his mind.
A Dakota házaspár szenvedélyes játszadozásai kiradírozódtak az agyából.
EnglishJesse's first few days in New Orleans were the strangest in her entire psychic career.
OKKULT pályafutásának legfurcsább napjait élte át New Orleans-i tartózkodásának kezdetén.
EnglishThere isn't a member of the family who doesn't have some psychic power.
Annak a családnak nincs olyan tagja, aki ne rendelkezne valamilyen okkult képességgel!
EnglishI'm chatting with my guestauthor, lecturer, and of course, psychic, Milton Anglund.
Ma a vendégeimmel fogok csevegni az író, tanár és persze fizikus Milton Anglunddal legelébb.
EnglishIf my psychic magnetism had been any stronger, we would have been parked bumper to bumper.
Ha erősebb magnetikus képességekkel rendelkezem, egész biztosan egymás mellé parkolunk.
EnglishLike many others, Metz tended to overestimate her psychic powers.
Sok más emberhez hasonlóan Metz is túlbecsülte a saját pszichikus képességeit.
EnglishWe all know that she has a psychic vulnerability to hostile entities.
Mindannyian tudjuk, hogy Dana pszichikailag érzékeny mindenféle erőszakos cselekményre.
EnglishIf it had been a weapon, the psychic shout would have cleansed half of the ships of their crews.
Ha fegyver lett volna, a pszichikus ordítás az élők felét elpusztította volna.