"pub" translation into Hungarian

EN

"pub" in Hungarian

volume_up
pub {noun}

EN pub
volume_up
{noun}

pub (also: bar, dump, public house, saloon)
volume_up
kocsma {noun}
It turns out in the late 1600s there was a pub in Mile End...
Az 1600-as években állt egy Admirális Serege nevezetű kocsma...
It's a little neighborhood pub that can't support me or us.
- Ez egy kis környékbeli kocsma, ami sem engem, sem minket nem tudna eltartani.
There's a very interesting old pub, in Much Deeping.
Van egy érdekes régi kocsma Much Deepingben.
pub (also: bar, saloon, tap, taproom)
He thought of his favourite corner table at Modiglianis, and of that vile pub with its hard benches, stale beer-stink, and brass spittoons.
Kedvenc sarokasztala jutott eszébe a Modiglianiban, aztán rögtön az ócska söntés, a kemény padok, az áporodott sörszag, és a sárgaréz köpőcsészék.
pub (also: saloon)

Synonyms (English) for "pub":

pub

Context sentences for "pub" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAs they neared the West End the taximan drew up, unbidden, at a discreet pub on a corner.
A West End közelében a taxis kérés nélkül megállt egy diszkrét sarki kocsmánál.
EnglishHe checked his watch-too soon to offer his guest a beer in the embassy pub.
Még túl korán volt ahhoz, hogy meghívja a vendégét egy pofa sörre a követség pubjába.
EnglishHe had visions of a pub taproom with great oozy barrels and quart pots topped with foam.
Kocsmai söntést látott maga előtt, óriási söröshordókkal, habzó, literes csöbrökkel.
EnglishThe two men met for a drink in a quiet pub down by the river between eight and nine.
A két férfi este nyolc és kilenc között találkozott egy csöndes folyóparti kiskocsmában.
EnglishWe got a wash at the station and then went to the nearest pub for a drink.
Megmosakodtunk az állomáson, aztán ittunk egyet a legközelebbi kocsmában.
EnglishThe drivers dismounted at the local equivalent of a truck stop and headed for a pub.
A sofőrök a kamionmegálló helyi változatánál szálltak le, és rögtön a kocsmába tartottak.
EnglishNow, he went on, just yesterday our friend was having a friendly pint in his favorite pub.
- Tegnap a barátunk felhajtott egy korsóval kedvenc kocsmájában - folytatta.
EnglishIt was his turn to disappear into the pub now; he was still anxious, if not crazed.
Még mindig lázasan, mondhatni, eszelősen túlfűtött állapotban volt.
EnglishIn a pub you can meet the working class on equal terms - or thats the theory, anyway.
Itt egyenlő feltételek mellett találkozhat az ember a munkásosztállyal legalábbis elméletben.
EnglishNolan asked over a pint in a pub a block from New Scotland Yard, just after four in the afternoon.
A New Scotland Yardtól egy sarokra voltak, egy pubban, nem sokkal négy óra után.
EnglishThey were in London, at a pub three blocks from the Russian Embassy.
Londonban voltak egy kocsmában, háromsaroknyira az orosz nagykövetségtől.
EnglishOnly in the street or in a pub could he feel himself approximately Ravelstons equal.
Csak az utcán vagy egy kocsmában tudott többé-kevésbé egyenrangú félként viselkedni barátjával.
EnglishRavelston would be sure to say Lets go to a pub, or something!
Ravelston garantáltan azt mondaná: Üljünk be valahová!, vagy valami hasonlót.
EnglishMoreover, he detested being alone, even for so short a time as it would take him to walk to the pub.
Ráadásul utált egyedül maradni, még arra a rövid időre is, míg átsétált az ivóba.
EnglishA tourist is backpacking through the highlands of Scotland, and he stops at a pub to get a drink.
Egy turista utazik a skót felföldön, és megáll egy kocsmában egy italra.
EnglishThat boring old bugger in the pub that nobody wants to sit beside.
Az unalmas, vén fickó a kocsmában, aki mellé senki nem akar leülni.
EnglishHe was very old, half-blind, and he'd been drinking in the pub.
Kilencvenkét éves volt, félig-meddig vak, és leitta magát a kocsmában.
EnglishThe great garish pub seemed to be more brightly lighted than usual.
A nagy, rikító külsejű kocsmában a szokottnál is világosabb volt.
EnglishPresently they passed a low-looking pub on a corner in a side-street.
Éppen egy mellékutcában jártak, egy rozzant külsejű kocsmánál.
EnglishThey walked back into the rear bar of the pub, deposited the glasses, and made for the street door.
Visszabandukoltak a kiskocsma söntéséhez, lerakták a poharukat, és a kijárat felé indultak.