Context sentences for "to pull down" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishI'd persuaded him to wear his black frock-coat, and to pull his hat down real tight.
Meggyőztem, hogy vegye fel a fekete kabátját, és a kalapját nyomja jól a fejébe.
EnglishThen he shut his teeth tight and leaned down to pull the blanket off the body.
Aztán jól összeszorította a fogát, és lehajolt, hogy a hulláról lehúzza a takarót.
EnglishLet the opposing force pull you down, gather its energy for the spring back.
- El tudná készíteni nekem ezeknek a tárgyalásoknak a kivonatolt jegyzőkönyvét?
EnglishHe wasn't sure whether to pull it down over the child's feet or up over its head.
Nem volt benne biztos, hogy a gyerek lába, vagy a feje felé kell-e lehúzni.
EnglishWe're going to have to pull down some houses just outside the walls,' Komier said.
Kénytelenek voltunk lerombolni néhány házat a fal mentén jelentette Komier.
EnglishHe leaned over and put his hands on her hips, then began to pull her panties down.
A fiú előrehajolt, a lány csípőjére tette kezeit, majd elkezdte lehúzni az alsóneműjét.
EnglishYou pull everything down to your imbecile level and you've pulled me down too.
Mindent lehúzol a saját gyengeelméjű színvonaladra, és lehúztál engem is!
EnglishHe just stood there like an idiot and let me pull his whole scheme down around his ears.
Csak ült ott, mint egy féleszű, és hagyta, hogy szépen kihúzzam a lába alól a talajt.
EnglishIt was OK to go indoors, to lie down, to pull the curtains, and drink.
Ez így volt jó, bezárni az ajtót, ledőlni, összehúzni a függönyöket és inni.
EnglishThe vampires would not have gone into holy places to pull them down.
A vámpírok nem teszik be a lábukat megszentelt helyre, hogy leszaggassák a képeket.
EnglishIn areas where there is already broad-based regulation, it cannot pull down higher standards.
Ahol már szélesebb körű a szabályozás, ott nem vetheti vissza a jobb standardokat.
EnglishJust old humanity, cheated of love, and ready to pull down the world on its head.
Csak egy emberi lény, akit becsaptak szerelmében, és ezért kész a világot a saját fejére rántani.
EnglishI’d try to pull one down like this, he said, hearing the wings in the air.
Egy ilyet próbálnék leszedni, mint ez itt, mondta, mikor meghallotta a szárnysuhogást a levegőben.
EnglishBut just go to the Web, YouTube, pull it down, "folding T-shirt."
De csak menjenek fel az internetre, a YouTube-ra és keressenek rá, "pólóhajtogatás".
English'We'll leave the rubble from the houses we pull down lying in the streets then.
Esetleg szétteríthetnénk az utcán a lebontott házak romjait.
EnglishIf he bent to kiss her, she would pull him down here on the stones.
Ha a fiú most előrehajolva megcsókolná, s azonnal lerántaná magára, itt, a kövek között.
EnglishHe began to pull down a bit more of the walls, in a leisurely sort of way, just to amuse himself.
- Kidöntött még egy kis faldarabot, pihenésképpen, csak úgy szórakozásból.
EnglishHarry and his wife would pull down the window blinds, and Harry would turn into a bird of paradise.
Harry és a felesége leeresztette a redőnyöket, és Harry átalakult paradicsommadárrá.
EnglishAnd the daughter I had hoped would soon be strong enough to pull me down is now dead.
És az a leány, akiről azt reméltem, hogy nemsokára elég erős lesz rá, hogy a helyemre lépjen, halott.
EnglishThe men's room had the sort of pull-down roller towel that America had largely done away with.
A törülköző az a végtelenített, görgős fajta volt, amit Amerikában már régen nem használtak.

Similar translations for "to pull down" in Hungarian

down adverb
down adjective
down noun
Hungarian
pull noun