"pumping" translation into Hungarian

EN

"pumping" in Hungarian

EN pumping
volume_up
{noun}

pumping (also: suction)

Synonyms (English) for "pump":

pump

Context sentences for "pumping" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishHer heart was pumping very hard, and she was fully awake for the first time in hours.
A szíve hevesen zakatolt, és órák óta először most érezte magát teljesen ébernek.
EnglishI'm the oil that keeps the pistons pumping, the motor turning, the wheels spinning...
Én vagyok az olaj, ami működésben tartja a dugattyúkat, amik pörgetik a motort.
EnglishThat's how I pictured it, the swap already made, just to get the blood pumping.
Így képzeltem el, mintha már meglett volna a csere, csak hogy ne alvadjon meg a vérem.
EnglishShe had ecstatic glittering eyes, large features pumping in ceaseless idiotic motion.
Szeme eksztatikusan csillogott, elnagyolt arcvonásai idiotikusan rángatóztak.
EnglishA concealed pumping system controlled the amount of heat generated by the open furnace.
Rejtett szivattyúrendszer szabályozta a nyitott kemencében előállított hőt.
EnglishIt took ten minutes of hard pumping to bring the fish close to the transom.
Tízpercnyi derekas fárasztásba került, mire sikerült a halat a farlap közelébe vontatni.
EnglishI worked the automatic's trigger, pumping six more bullets into his face and body.
Meghúztam az automata pisztoly ravaszát és még hat golyót eresztettem az arcába és a testébe.
EnglishShe could feel the moisture pumping between her legs, and her body was opening like a flower.
Nyálkás dugattyú járt a lába között, és a teste nyílni kezdett, akár a virág.
EnglishShe leaned against the doors, her heart pumping wildly, yet her body as cold as ice cubes.
Az ajtónak támaszkodott, tébolyultan vert a szíve, teste mégis hideg volt, mint a jég.
EnglishThe industry turned downward in the early eighties, and his other rigs stopped pumping.
A nyolcvanas évek elején az olajipar hanyatlóban volt, és Mattiece többi kútja kiszáradt.
EnglishShe could feel warm blood pumping onto her skin and running down her breasts.
Érezte, ahogy a forrón lüktető vér karja bőréről a mellére csorog.
EnglishI guess, with all that pumping iron, no matter how much you eat, it just turns into more muscle.
- Azt hiszem, ha maga súlyt emel, akkor mindenből, amit megeszik, csupa izom lesz.
EnglishThe Fleur's pretty, and the gel bra's a clever one - no pumping, it's already in there.
A Fleur-féle is nagyon szép,...és a gél tömés ügyes dolog, nem kell pumpálni, már benne van.
EnglishThe knife's upward momentum died before the blade could reach Nettle's frantically pumping heart.
Ernyedt a döfés ereje is, mielőtt a kés Nettie dühödött szívét érhette volna.
EnglishShepherd asked, as though unaware of the ceaseless fusillades pumping into the house.
Hol van a jég? - kérdezte Shep, mintha nem is vett volna tudomást a szüntelen fegyverropogásról.
EnglishIt was a Sulcarman, his throat a ragged wound still pumping blood to spatter wall and stair.
Egy sulcar volt, a nyakán a mély sebből még mindig spriccelt a vér a falra és a lépcsőre.
EnglishHis heart beat so hard that white dots appeared in his field of vision, flocking and pumping.
A szíve olyan erősen vert, hogy lüktető-repeső, fehér pettyek jelentek meg a szeme előtt.
EnglishOr possibly a more responsible position, such as pumping gas.
Vagy talán még felelősségteljesebb pozícióba kerülhet, és felveszik benzinkutasnak.
EnglishHe , kept his legs pumping as he handed over his identification.
A férfi lábai azonban nem álltak meg, mialatt átnyújtotta az igazolványát.
EnglishIn a dream she watched them, Alex pumping Ramses' hand and Ramses staring at her.
Mint egy álmot, úgy figyelte őket; Alex megszorította Ramszesz kezét, és Ramszesz most feléje fordult.