EN punch
volume_up
{noun}

punch (also: bang, beat, beating, blow)
volume_up
ütés {noun}
One punch with this, you'll blow your target up like a balloon.
Egy ütés ezzel, és szétdurrantod a célt, mint egy lufit.
Not even he could roll with a punch like that.
Még Michaelt is leterítené egy ekkora ütés.
Egy jó öreg munkára bíró ütés-csel.
punch (also: bash, blow, buffet, cuff)
The slap, though it produced less pain than a punch, resulted in paradoxically greater terror, as if assaulting Medici's dignity was the key to breaking him.
Az ilyen ütés nem fáj annyira, mint egy ökölcsapás, különös módon mégis ijesztőbb hatást gyakorolt rá; mintha Medicit azzal lehetett volna megtörni, ha megalázzák.
A blow, more chance than intention, connected with Luther's face, and Marty followed through with three or four punches to stomach and chest.
Egy ökölcsapás, inkább véletlenül, mint direkt, eltalálta Luther arcát, és Marty három vagy négy, gyomorra és mellkasra bevitt ütéssel folytatta a sort.
punch (also: pointer, tracer, centre punch)
punch (also: force, fortitude, kick, might)
volume_up
erő {noun}
There was a lot of weight in that punch and the man who landed it had had plenty of practice.
Volt erő is az ütésben, látszott, hogy nagy gyakorlata van benne.
She pummeled him with her fists, but her punches were without force.
A nő az öklével püfölte, de ütésében nem volt erő.
I have approved the compromise that is before us, even though it lacks the punch and boldness that I would have liked to have seen.
Jóváhagytam az elénk terjesztett kompromisszumot, noha nincs meg benne az az erő és elszántság, amit én látni szerettem volna.
punch (also: drive, energy, force, gimp)
punch (also: harlequin)
punch (also: puncher, hole puncher)
punch (also: hole puncher)
punch (also: stamp, seal)
Hence there was little demand for the disk maker's beautiful product, and little incentive to invest in making the dozens of hand punches required.
Ezért aztán nem volt nagy igény a korong készítőjének csodálatos alkotására, és nem ösztönzött senkit arra, hogy befektessen a több tucat kézi bélyegző elkészítésébe.
punch
punch
punch
punch
volume_up
kraft {noun}
punch
punch
punch (also: toddy)
volume_up
puncs {noun}
The music was fine, and so was the fruit punch, but there really wasn't anything to do.
A zene vérpezsdítő és a puncs is remek, csak éppen nem tudsz mit kezdeni magaddal.
Az egyik lum, a másik esküvői puncs.
Fresh lime it is, said Tim Kendal and five Planters Punches.
Szóval egy jeges limonádé összegezte Tim Kendal , és öt puncs.
punch
punch
punch
punch

Synonyms (English) for "punch":

punch

Context sentences for "punch" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

English'No thanks to you,' she mock-growled, and threw a light punch at his midsection.
- De ez nem a te érdemed - gonoszkodott az asszony, és tréfásan hasba bokszolta.
EnglishHe turned and lashed out with one foot, fending off another punch with one arm.
Megfordult, és egyik lábával előre rúgott, karjával pedig kivédte az újabb ütést.
EnglishThere was a laser cannon big enough to punch a hole through We Made It's moon.
Volt egy lézerágyúja, elég nagy ahhoz, hogy átlyukassza a Kezünk Munkája holdját.
EnglishHis feet stayed put but his upper body swayed backward, as if to avoid a punch.
A lába helyben maradt, de a felsőteste hátrahajlott, mintha ütést akarna elkerülni.
EnglishMitch grabbed a glass of rum punch and made his way through the dancers to the bar.
Mitch felkapott egy pohár rumpuncsot és a táncosok között átvergődött a bárhoz.
EnglishA mimic's voice, a deadpan way of telling a story, deadpan delivery of a punch line.
Elváltoztatott hangon, fapofával mesél egy sztorit, fapofával hozza a poént.
EnglishMirt used his free hand, candle and all, to deliver a punch to where the wound must be.
Mirt a szabad, gyertyát tartó kezével beleöklözött a gyilkos sebesült karjába.
EnglishThe phone number is listed, and I punch the numbers at five minutes before six.
A telefonszám benne van a telefonkönyvben, öt perccel hat óra előtt beütöm a készülékbe.
EnglishHowever, I had the satisfaction of catching one of them a good punch that sent him flying.
Mindenesetre egyet sikerült egy jókora ütéssel telibe találnom: csak úgy repült.
EnglishStories cannot demolish frontiers, but they can punch holes in our mental walls.
A történetek nem képesek lerombolni a határokat, de képesek meglékelni mentális falainkat.
EnglishOf course, the Major was rather fond of Planters Punch, said Miss Marple thoughtfully.
Az őrnagy persze nagyon kedvelte a puncsot mondta Miss Marple elgondolkozva.
EnglishAdd this buzzer for some extra punch and you've created a noise machine.
Tedd hozzá ezt a berregőt némi plusz energiáért, és el is készült egy zajgép.
EnglishThen he pulls a pistol and tries to punch Needles's ticket for the trip.
Aztán előhúzott egy pisztolyt, és megpróbálta kilyukasztani Tű jegyét a pokol felé.
EnglishDavid shot Alec a scathing glare and threw a friendly punch at his shoulder.
David megvető pillantást vetett rá, aztán barátságosan a vállára csapott.
EnglishRohr sparred with her politely for an hour on cross but didn't land a serious punch.
Rohr egyórás udvarias pengeváltásba bocsátkozott vele, de nem vitt be komoly találatot.
EnglishI'm teaching her how to fight because every girl... should know how to throw a decent punch.
Megtanítom egy-két trükkre, mert minden lánynak... meg kell tudnia védeni magát.
EnglishPut simply, if I do not punch you on the chin, you will punch me on the chin.
Egyszerűen fogalmazva, ha én nem ütlek téged állcsúcson, akkor te fogsz engem állon vágni.
EnglishThe pockmarked man braced himself, drawing back a fist to punch Saul's face.
A ragyás nekiveselkedett, hátrahúzta az öklét, hogy Saul arcába vágjon.
EnglishI watched him drift languidly down the hall and punch the elevator button.
Figyeltem, amint lassan végigment a hallon, és megnyomta a lift gombját.
EnglishIt's 'cause you threw your body into that punch, like I taught you.
Ez attól volt, mert beleadtad az egész tested abba az ütésbe, ahogy tanítottam.